abb.pl 2012-01-18

ABB dostarcza najnowocześniejsze systemy automatyki dla PGE GIEK S.A.

ABB dostarcza najnowocześniejsze systemy automatyki dla PGE GIEK S.A.

Zwiększyć wydajność i możliwości operatorskie, zminimalizować ryzyko awarii – to najważniejsze cele niestandardowej modernizacji systemu sterowania i wizualizacji na jednym z bloków energetycznych Elektrowni Turów, jaką przeprowadzili specjaliści ABB. Nowoczesna Elektrownia Turów spełnia wszystkie wymogi w zakresie parametrów ekologicznych Unii Europejskiej. Dzięki modernizacji zyskała również najwyższej jakości system automatyki.

Modernizacja bloku numer 5 o mocy 260 MW w Elektrowni Turów polegała na wymianie zarówno sprzętu komputerowego, jak i oprogramowania na dwóch poziomach – operatorskim i sterowania, bez konieczności modyfikowania połączeń kablowych i struktur oprogramowania DCS .

„Dotychczasowe tego typu zamówienia ograniczały się do modernizacji „góry” bloku energetycznego, czyli poziomu operatorskiego, najbardziej zużywającej się w czasie części bloku, co wiąże się z problemem „starzenia się” sprzętu i oprogramowania systemowego. Jednak w tym przypadku modernizowaliśmy oba poziomy równocześnie, zarówno „górę”, jak i „dół” systemu, na który składa się sprzęt komputerowy łącznie z urządzeniami automatyki DCS. To kompleksowy, niestandardowy projekt modernizacji, który okazał się wyzwaniem pod względem logistycznym” – powiedział Robert Szczotka z Dywizji Automatyka Procesowa ABB.

Ekipa serwisowa musiała działać szybko i dokładnie. Cała operacja wymiany sprzętu i oprogramowania została tak przeprowadzona, aby dotychczasowy system sterowania nieprzerwanie działał i operatorzy nie utracili kontroli nad blokiem. Prace na obu poziomach bloku musiały przebiegać równoległe, przy jednoczesnej koordynacji służb technicznych elektrowni.

Zainstalowano między innymi najnowszy system sterowania ABB Symphony Plus, zwiększający efektywność energetyczną i produktywność bloku. Na „dolnym” poziomie bloku 22 pary istniejących procesorów zastąpiono 11 nowymi, o wiele wydajniejszymi. Zmniejszyła się więc ilość sprzętu, co w konsekwencji poprawiło niezawodności systemu i ograniczyło jego energochłonność. Skonfigurowano karty wejść/wyjść, a aby zapewnić współpracę z nowym poziomem operatorskim oraz zoptymalizować pracę kart, wymieniono oprogramowanie wbudowane w te urządzenia. Procesory systemu są zgodne z najnowszym standardem IEC67850, najnowocześniejszym jeśli chodzi o komunikację dla aparatów elektrycznych. Ma to zwiększyć wydajność systemu, możliwości komunikacyjne, funkcjonalność, a zwłaszcza integrację z zewnętrznymi systemami znajdującymi się w elektrowni.

Wymieniony został również cały poziom operatorski, służący – mówiąc ogólnie – do komunikacji między operatorem a obiektem. To tam przy pomocy komputerów, ekranów, urządzeń teletechnicznych możemy kontrolować prace urządzeń blokowych, a co za tym idzie - poziom produkcji energii elektrycznej. Zainstalowany został rozproszony system sterowania 800xA firmy ABB, który skupia w sobie nie tylko funkcje operatorskie („wyłącz”, „załącz”, „podgląd”, „lista zdarzeń”, itp.), ale i daje możliwość dostępu do dokumentacji on-line oraz posiada rozszerzone funkcje raportowe. Pozwala to na łatwiejsze zarządzanie informacją i prostsze sterowanie blokiem.

„Nasi klienci, polskie elektrownie, decydują się na rozwiązania ABB z dwóch tak samo ważnych powodów. Po pierwsze, technika oferowana przez ABB reprezentuje z reguły najwyższe standardy światowe zarówno jeśli chodzi o rozwiązania techniczne, jakość i trwałość urządzeń, jak i jakość świadczonych usług. Drugim powodem jest zaufanie do ludzi – pracowników ABB. Klienci wiedzą, że na nas można liczyć, zwłaszcza w trudnych warunkach realizacyjnych” – uważa Wojciech Kowal, dyrektor Jednostki Biznesu Energetyki Wytwórczej ABB.

Elektrownia Turów jest jedną z największych w kraju, zapewnia bezpieczeństwo energetyczne na terenie Dolnego Śląska. Paliwem podstawowym w elektrowni jest węgiel brunatny, ale bloki numer 5 i 6 współspalają również biomasę leśną i rolną. W sumie zainstalowanych jest 8 bloków energetycznych, z czego 6 posiada systemy sterowania firmy ABB. Spółka od dawna z powodzeniem działa w sektorze systemów automatyki dla elektrowni.abb.pl
Na podstawie: abb.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii