Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2010-04-26

Skład podatkowy mazutu, Elektrownia KOZIENICE SA, Świerże Górne

Skład podatkowy mazutu, Elektrownia KOZIENICE SA, Świerże Górne

Mazut jest używany jako paliwo rozpałkowe w kotłach energetycznych. Zgodnie z zarządzeniem Urzędu Regulacji Energetyki oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych, zbiorniki stokażowe energetycznego paliwa rozpałkowego podlegają kontroli metrologicznej. Odbywa się ona według zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe.

Endress+Hauser jest dostawcą usług i kompletnego systemu kontrolno-pomiarowego dla składów podatkowych, który spełnia wszystkie wymagania polskiego prawa metrologicznego i podatkowego. Endress+Hauser Polska realizuje w całości projekty, których efektem końcowym jest utworzenie składu podatkowego zbiorników paliwa ciekłego dla palników kotłów. Wśród wielu korzyści Inwestora są m.in. pozyskanie jednego, kompetentego i rzetelnego partnera w postaci Endress+Hauser Polska oraz najwyższej jakości systemu kontrolno-pomiarowego, którego wszystkie składniki wytwarza Endress+Hauser.

Elektrownia Kozienice Spółka Akcyjna to największa, opalana węglem kamiennym zawodowa elektrownia w Polsce. Jest jednym z głównych filarów Grupy Energetycznej ENEA SA. Elektrownia posiada 10 wysokosprawnych bloków energetycznych o łącznej mocy osiągalnej 2880 MW, co daje 11 % udziału w rynku produkcji energii elektrycznej w Polsce. Zdolność produkcyjna zainstalowanych jednostek wytwórczych to rocznie ok. 15 TWh. Moc zainstalowana oraz położenie sprawiają, że Elektrownia jest jednym z najważniejszych węzłów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Uruchomienie pierwszego bloku o mocy 200 MW nastąpiło w 1972 roku, natomiast budowa Elektrowni została zakończona w 1979 roku oddaniem do eksploatacji drugiego bloku o mocy 500 MW (nr 10).

Zadaniem inwestycyjnym była realizacja "pod klucz” systemu rozliczeniowego masy dla trzech zbiorników z olejem opałowym RG 3 o pojemności ok. 2000 m3 (średnica 15700 mm i wysokość 11500 mm). W zakresie zadania znalazły się m.in. dostawy aparatury kontrolno-pomiarowej, systemu archiwizacji danych, wizualizacji i raportowania oraz usługi zatwierdzenia typu GUM zbiornika i pozyskania świadectwa legalizacji pierwotnej.

Mazut o wartości opałowej ok. 41 MJ/kg jest dostarczany do elektrowni cysternami kolejowymi z Rafinerii Lotos w Gdańsku. Po przepompowaniu do zbiorników stokażowych z dennymi wężownicami grzejnymi jest on używany jako medium rozpałkowe w kotłach. Dotychczas masę mazutu określano poprzez ręczny pomiar wysokości napełnienia zbiorników za pomocą przymiaru wstęgowego, tabeli objętości zbiornika oraz laboratoryjnie wyznaczonej gęstości mazutu.

Automatyka kontrolno-pomiarowa mazutowni w Elektrowni Kozienice została zrealizowana przez Endress+Hauser Polska w grudniu 2009 roku. Każdy zbiornik wyposażono w bezkontaktowy, radarowy przetwornik wysokości napełnienia Micropilot S FMR533 i sondę średniej temperatury Prothermo NMT539. Gęstość mazutu jest określana metodą hybrydową HTMS przy użyciu przetwornika ciśnienia Cerabar S PMP71 oraz radaru FMR533. System archiwizacji, wizualizacji i raportowania Tankvision komunikuje się z systemem DCS za pomocą Modbus TCP/IP. Rurociągi DN100 zasilania bloków w mazut i powrotu wyposażono w grzane przepływomierze masowe Proline Promass 83F o klasie dokładności 0,05 %, wzorcowane według ISO 17025.

  1. System Tankvision używa powszechnie znanych protokołów komunikacyjnych i nie wymaga opłat licencyjnych za dostęp wielostanowiskowy z nadanym poziomem uprawnień. Więcej o Tankvision...
  2. Sonda średniej temperatury Prothermo NMT539 z sześcioma równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości zbiornika czujnikami Pt100. Dokładność pomiaru średniej temperatury wynosi ±0,1 °C. Więcej o Prothermo...
  3. Punktowy koncentrator danych NRF590 dostarcza iskrobezpieczne zasilanie 24 V DC dla wszystkich urządzeń pomiarowych na zbiorniku. Wyświetla wartości mierzone oraz przesyła je do systemu Tankvision za pomocą protokołu cyfrowego. Więcej o NRF590...
  4. Radarowy przetwornik poziomu mazutu Micropilot S FMR533 z anteną paraboliczną i świadectwem wzorcowania z akredytowanego przez NMi poziomego stanowiska kalibracyjnego Endress+Hauser. Niepewność wzorcowania wynosi ±0,25 mm. Dokładność pomiaru poziomu wynosi ±1 mm. Więcej o Micropilot S FMR533...
  5. Przetwornik ciśnienia Cerabar S PMP71 z fabrycznym protokołem kalibracji Endress+Hauser na stanowisku akredytowanym przez PTB/DKD. Dokładność pomiaru ciśnienia wynosi ±0,05 % zakresu ustawionego.

Przepływomierze Coriolisa Proline Promass 83F z płaszczem grzewczym służą do dokładnego bilansowania masy mazutu w instalacji rozpałkowej kotłów Elektrowni KOZIENICE SA zgodnie z wymaganiami GUM/URE/MID.

Brak części ruchomych przepływomierza, podatnych na zalepianie i zakłócających działanie palników oraz możliwość grzania czujnika gwarantują Inwestorowi spokojną pracę.

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii