Edward Musiał 2010-05-24

Schneider Electric dostawcą większości wyposażenia elektrycznego w realizacji luksusowego hotelu Radisson Blu

Schneider Electric dostawcą większości wyposażenia elektrycznego w realizacji luksusowego hotelu Radisson Blu

Hotel Radisson Blu Gdańsk, nazywany w trakcie budowy Zespołem Hotelowym Rezydent, powstał kosztem około 163 mln zł, w okresie od 2004 r. do maja 2009 r. w Gdańsku, w kwartale ulic Długi Targ, Powroźnicza, Ogarna i Mieszczańska. Inwestorem była spółka Hotel Rezydent Gdańsk, głównym wykonawcą − spółka Allcon Budownictwo z Gdyni. Projekt architektoniczny został przygotowany w sopockiej Firmie Architektonicznej Horus, pełniącej funkcję generalnego projektanta obiektu, przez zespół pod kierunkiem architektów Piotra Rutkowskiego i Zbigniewa J. Młodzianowskiego.

W luksusowym hotelu nie ma problemu o nazwie prąd. Podobnie jak powietrze, prąd po prostu jest stale i w każdym miejscu, gdzie jest potrzebny. Aby te oczekiwania spełnić, potrzebne są niezawodne powiązania ze stacjami elektroenergetycznymi operatora sieci rozdzielczej i własne, miejscowe źródła energii. Potrzebne są niezawodne urządzenia rozdzielcze i sprawna automatyka restytucyjna (przywracająca zasilanie). Niezbędna jest wybiorczość działania zabezpieczeń na kolejnych stopniach rozdziału energii, aby nie dochodziło do przerywania zasilania w następstwie ich zbędnych zadziałań.
Aby te oczekiwania spełnić obciążalność wszystkich elementów układu zasilania powinna być wystarczająco duża i dobrana z rozsądnym zapasem, aby wystarczała w horyzoncie czasowym co najmniej 15-letnim. Pewne przewymiarowanie głównych torów zasilania sprzyja też utrzymaniu należytej jakości energii dzięki mniejszym spadkom napięcia i mniejszemu odkształceniu napięcia.
Instalacje powinny być też tak zaprojektowane i wykonane, aby ich użytkowanie było w pełni bezpieczne zarówno dla elektryków z obsługi technicznej oraz innych pracowników, jak i − w pierwszym rzędzie − dla gości hotelowych.

Wreszcie, w sytuacjach nadzwyczajnych losy ludzi i mienia w dużym stopniu zależą od niezawodnego, sprawnego działania elektrycznych urządzeń bezpieczeństwa: instalacji wykrywających zagrożenia i ostrzegających o nich, oświetlenia ewakuacyjnego, urządzeń oddymiania i napowietrzania klatek schodowych i szybów dźwigowych, pomp pożarniczych i innych urządzeń wspomagających akcję gaśniczą.

Większość zainstalowanego wyposażenia pochodzi od jednego producenta − firmy Schneider Electric, co ułatwi usługi serwisowe przez lata eksploatacji. Instalacje zostały zaprojektowane w zgodności z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami.

Moc obliczeniowa jest przewidywaną na etapie projektowania mocą szczytową pobieraną przez projektowany obiekt. Została wyznaczona metodą współczynnika zapotrzebowania, w oparciu o znaną moc zainstalowaną poszczególnych grup odbiorów (tabl. 1), poczynając od rozdzielnic odbiorczych, kolejno w kierunku rozdzielnicy głównej z uwzględnieniem współczynników jednoczesności.

Z uwagi na dużą moc zainstalowaną urządzeń klimatyzacyjnych obliczenia prowadzono równolegle dla okresu letniego i dla okresu zimowego. Opracowane bilanse mocy dały następujące wyniki, potwierdzające wstępne przypuszczenie, iż szczytowego obciążenia całego obiektu należy się spodziewać w okresie letnim:
- moc obliczeniowa latem: 1140 kW
- moc obliczeniowa zimą: 960 kW

Ze względu na wysokie wymagania inwestora odnośnie do niezawodności zasilania, hotel wymaga dwóch niezależnych źródeł zasilania z sieci zewnętrznej, z których każde z osobna byłoby zdolne pokryć szczytowe zapotrzebowanie na moc. Dobra praktyka za niezależne źródła zasilania uważa co najmniej zasilanie z osobnych sekcji szyn zbiorczych średniego napięcia (SN) tego samego GPZ (Głównego Punktu Zasilającego NN/SN), czyli sytuację, kiedy połączenie rozważanych dwóch torów zasilania następuje w pierwszym możliwym punkcie przejścia ich na poziom napięcia 110 kV. Wybrano rozwiązanie bardziej niezawodne − zasilanie z dwóch różnych GPZ 110/15 kV.

Gdyby zawiodły oba powiązania z zewnętrzną siecią rozdzielczą albo gdyby uległy uszkodzeniu oba transformatory w stacji transformatorowo-rozdzielczej hotelu, wtedy zasilanie hotelu ma przejąć zespół prądotwórczy spalinowo-elektryczny, stanowiący autonomiczne lokalne źródło zasilania rezerwowego.

Więcej o szczegółach wdrożenia: http://www.edwardmusial.info

Edward Musiał
Na podstawie: http://www.edwardmusial.info/pliki/instalacje_hotelu.pdf

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii