Małgorzata Nowak 2010-06-07

Inteligentny System Monitoringu opracowano na Politechnice Gdańskiej

Inteligentny System Monitoringu opracowano na Politechnice Gdańskiej

System Inteligentnego Monitoringu opracowali naukowcy z Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej, pod kierownictwem prof. Ryszarda Katulskiego. Za zastosowanie go do monitoringu ładunków kontenerowych i bezpieczeństwa publicznego zostali nagrodzeni w ubiegłym roku m.in. Pucharem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

"Prace nad bezprzewodowym systemem monitoringu ładunków kontenerowych trwały dwa lata - poinformował PAP mgr inż. Sławomir Jerzy Ambroziak z Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych PG. - A punktem wyjścia było opracowanie koncepcji uniwersalnego systemu bezprzewodowego monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa".
 
Jak dodaje, to od rodzaju czujników zależy, jakie parametry wnętrza kontenera będą mierzone. Może to być np. otwarcie drzwi, ruch, dym, temperatura, wilgotność, przyspieszenie w trzech płaszczyznach. Możliwe jest też dołożenie kolejnych czujników w zależności od potrzeb.
 
System można też wykorzystywać do badania zanieczyszczeń powietrza, zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, a nawet minimalizacji skutków użycia broni masowego rażenia. Może też być zastosowany na nowoczesnym polu bitwy.
 
System użyty do kontroli ładunków w kontenerach składa się z sieci Inteligentnych Modułów Kontenerowych (IMK), które potrafią się same organizować. Każdy z modułów, umieszczony wewnątrz kontenera, zostaje zaopatrzony w odpowiednie czujniki. Poszczególne IMK można również wyposażyć w kamery.
 
Moduły kontaktują się ze sobą za pośrednictwem sieci WiFi. Zamontowano w nich GPS, który służy do określania pozycji monitorowanego kontenera i GPRS, ułatwiający komunikację na dalsze odległości np. z portową bazą danych. Każdy z IMK posiada procesor centralny i wbudowaną pamięć, w której są przechowywane informacje nt. zawartości kontenera, nadawcy, miejsca załadunku, odbiorcy, miejsca docelowego itp.
 
"Każdy z IMK wysyła do wszystkich IMK znajdujących się w jego zasięgu radiowym, wiadomości, dotyczące własnych możliwości komunikacyjnych z serwerem - tłumaczy Ambroziak. - W razie utraty łączności z serwerem, IMK przesyła dane o stanie swojego wnętrza oraz o swojej pozycji za pośrednictwem sąsiedniego IMK, który ma taką łączność".
 
Sieć IMK może się więc sama organizować w celu zwiększenia niezawodności przesyłania danych. Sąsiadujące moduły w razie potrzeby mogą pośredniczyć w przesyłaniu danych na serwer.
 
Sławomir Ambroziak wyjaśnia, że w przypadku monitoringu kontenerów jednostki monitorujące IMK są całkowicie bezobsługowe, z wyłączeniem sytuacji zmiany ładunku w kontenerze lub awarii.
 
Moduły IMK to podstawowa jednostka całego systemu monitoringu. Komunikujące się poprzez sieć WiFi, IMK tworzą sieć w obrębie terminala transportowego lub jednostki pływającej po morzu. Taka sieć zostaje wyposażona w lokalne centrum monitoringu, zawierające bazę danych, skupiającą informacje o każdym IMK.
 
Poszczególne terminale kontenerowe albo statki morskie są z kolei zorganizowane w bezprzewodową sieć transmisji danych, kontaktującą się z centralną np. krajową bazą danych.
 
Jakie korzyści ma z takiego systemu użytkownik, np. spedytor? "Każdy transport może być monitorowany zdalnie, a dane zawierające parametry ładunku, aktualną pozycję oraz trasę transportu są dostępne w trzech formach: tabeli, wykresów, tworzonych na podstawie danych pochodzących z różnych czujników oraz mapy z trasą transportu, tworzoną w czasie rzeczywistym" - informuje mgr Ambroziak.
 
Ponieważ całością zawiaduje specjalny program komputerowy - również autorstwa zespołu naukowo-badawczego Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych - pozwala on nadać użytkownikowi określone uprawnienia. W zależności od potrzeb może on więc mieć dostęp do konkretnych kontenerów, kontenerów wraz z czujnikami, informacji o trwaniu lub zakończeniu transportu, czy historii komunikacji IMK z bazą danych.


Małgorzata Nowak
Na podstawie: studentnews.pl

Komentarze do artykułu

Andrzej

Politechnika gdańska zawsze była bardzo do przodu z inżynieria to jest przykład który potwierdza tą teze.


Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii