Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2010-06-23

Uniwersalny system bezprzewodowy do monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa

System umożliwia zdalny monitoring w czasie rzeczywistym szeroko rozumianego stanu środowiska życia ludzi, które może być zagrożone przez przypadkowe katastrofy ekologiczne lub w wyniku zamierzonych działań ludzkich o charakterze przestępczym lub terrorystycznym

Dotychczas opracowane zostały dwie aplikacje użytkowe tego systemu: system monitoringu ładunków kontenerowych oraz system monitoringu gazowych zanieczyszczeń powietrza. System pomiaru zanieczyszczeń gazowych przez dwa ostatnie lata testowała Fundacja Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej do pomiarów zanieczyszczenia powietrza na terenie Trójmiasta i okolic. W kwietniu br. urządzenie otrzymało pozytywną rekomendację fundacji.

System otrzymał złoty medal na targach Innowacje Maszyny Technologie, które odbyły się w dniach 8–11 czerwca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na podstawie: pg.gda.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii