Ireneusz Musiał 2010-07-12

Automatyka pieca opalanego słomą

Automatyka pieca opalanego słomą

Firma MH Automatyka Sp. z o.o. wykonała automatykę pieca opalanego słomą. Piec wykonany został tak, aby można było spalać owalne baloty ze słomy. Użytkownik ma do wyboru dwa rodzaje sterowania pieca: ręcznie lub automatycznie. Wybór rodzaju sterowania następuje przełącznikiem na elewacji rozdzielnicy.

Wybranie sterowania ręcznego umożliwia załączenie lub wyłączenie poszczególnych napędów przyciskami znajdującymi się na drzwiach rozdzielnicy.

Wybranie sterowania automatycznego umożliwia uruchomienie procesu z kontrolą poprawności pracy wszystkich napędów, kontrolą temperatury oraz z automatyczną regulacją otwierania zasuwy powietrza wychodzącego.

Rozruch podczas pracy automatycznej polega na uruchomieniu wszystkich napędów w odpowiedniej kolejności. Jeżeli w trakcie pracy nastąpi awaryjne wyłączenie któregokolwiek z wentylatorów pozostałe muszą pracować jeszcze przez 15 minut. Pojawienie się stanu alarmowego powoduje załączenie sygnalizacji dźwiękowej. Normalne wyłączenie układu polega na wyłączeniu najpierw wentylatora kominowego, a następnie po zadanym czasie pozostałych wentylatorów nawiewowych.

Jednostką centralną układu sterowania jest sterownik modułowy TSX Twido TWDLCAA40DRF. Sterownik ten posiada zamontowany dodatkowy moduł wejść binarnych TWDDDI16DK oraz moduły wejść i wyjść analogowych TWDALM3LT oraz dwa TWDAMM3HT. Na wejścia tych modułów doprowadzone są sygnały z czujników temperatury. Podczas normalnej pracy pieca sterownik kontroluje proces utrzymując odpowiednie temperatury robocze tak, aby nie zostały przekroczone temperatury alarmowe. Do sterownika programowalnego podłączony został panel operatorski XBTN400. Na panelu operatorskim, który zamontowany jest na elewacji rozdzielnicy istnieje możliwość nastawy temperatur procesu. W przypadku niewłaściwego działania pieca, wyświetlane są na nim odpowiednie alarmy. Elewacja rozdzielnicy wykonana jest w oparciu o synoptykę z gamy 4 z oferty Schneider Electric

Ireneusz Musiał
Na podstawie: www.mh-automatyka.com.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii