(tł. Sebastian Czarnecki) 2010-08-02

Stopnie szczelności IP - nie daj się zwięść numerom

Stopnie szczelności IP - nie daj się zwięść numerom

Według firmy Schneider Electric brak należytego zrozumienia i oceny szczelności IP prowadzi do niewłaściwego określania kategori wymaganej dla konkretnych obudów. Schneider Electric zaleca również ostrożność, jako że niektóre kategorie IP nie mają większego znaczenia i nie są faktycznie związane z ich planowaną użytecznością.

"Systemy oceny kategorii IP wprowadzają w wielu przypadkach w błąd oraz w zwiększone niepotrzebnie koszty niż jest to konieczne. Częstym błędem jest założenie, że im wyższa kategoria IP, tym lepiej dla urządzeń zamontowanych w obudowach wystawionych na działanie warunków pogodowych." - ostrzega Darren Hodson z Schneider Electric. Szczelność nie zawsze jest gwaranctowana a do tego stopień oferowanej przez dane obudowy należy rozpatrywać w powiązaniu z precyzyjnymi wymogami aplikacji.

Kategorie IP są zdefiniowane w normie IEC 60529 "Degrees of protection provided by enclosures". Stopnie ochrony zostały określone w dwóch lub więcej cyfrach po symbou "IP". Pierwsza cyfra od 1 fdo 6 odzwierciedlają stopień ochrony przed ciałami stałymi oraz przed dotykiem części urządzenia w obudowie przez ludzi. Druga cyfra od 1 do 8 odnosi się do ochrony urządzeń elektrycznych w komorze przed szkodliwym wnikaniem wody. Każda cyfra może zostać zastąpiona przez "X" gdy nie została bliżej określona odporność.
Schneider Electric zaleca aby nie podejmować automatycznych decyzji odnośnie wysokiego poziomu wymaganej ochrony ponieważ wysoki stopień ochrony nie musi wcale oznaczać, że obudowy będą lepiej chronione w swoim środowisku. Przykładowo obudowa może przejść test na wysoki poziom ochrony przed wnikaniem wody, ale w pewnym momencie może nastąpić np. rdzewienie ze względu na inne warunki środowiskowe.

Najczęściej popełniany jest błąd dotyczący kategorii IP69K. Symbol ten wywodzi się z niemieckiej normy krajowej i nie jest to symbol międzynarodowy. Specyfikacja dla tego symbolu została pierwotnie opracowana dla urządzeń elektronicznych w pojazdach drogowych dla wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury aby urządzenia były odporne na wszelkie czynności związane z myciem pojazdu. W Wielkiej Brytani jednak nie ma on większego znaczenia, jako że poszczególnych wyniki testów były różne i nie zyskał on zaufania. W wyniku tego obudowa klasy IP69K może różnić się właściwościami w zależności od producenta a nawet może przejść testy dla niższych kategorii IP.

Aby zapewnić prawidłowe połączenie wydajności i opłacalności, klasyfikacja musi być przeprowadzona po dokładnym przeanalizowaniu konkretnych warunków, w których pracować będzie aplikacja. Na podstawie takiej analizy moze się okazać, że zupełnie wystarczające okażą się znacznie niższe kategorie ochrony. Tak więc jedynym optymalnym warunkiem klasyfikacji stopnia ochrony jest ściśle porównanie warunków do normy IEC.

(tł. Sebastian Czarnecki)
Na podstawie: hazardexonthenet.net

Komentarze do artykułu

Agnieszka Szprokoff

Niemiecka klasa szczelności wg DIN 40 050 część 9 to IP6K9K, a nie IP69K. Producenci podzespołów na rynek niemiecki stykają się cały czas z tym wymaganiem.


Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii