Rudolf Eichin, Engineering and Production Manager, 2010-08-25

Endress+Hauser: Jak uniknąć problemów z pomiarami różnicy ciśnień?

Endress+Hauser: Jak uniknąć problemów z pomiarami różnicy ciśnień?

Montaż i uruchomienie przetworników różnicy ciśnień często bywa wyzwaniem dla obsługi technicznej. Zapowietrzone lub odwrotnie zamontowane rurki impulsowe to powszechne problemy, z którymi styka się technik utrzymania ruchu.Jeżeli uwzględni się kilka prostych kroków podczas projektowania nowej instalacji lub wymiany starych urządzeń, można uniknąć tych i kilku innych problemów związanych montażem i obsługą przetworników różnicy ciśnień.

Technicy utrzymania ruchu odpowiedzialni za obsługę punktów pomiaru różnicy ciśnień informują, że ciągle stykają się z kilkoma powszechnymi problemami.

„Zapowietrzone rurki impulsowe to jeden z najczęstszych problemów z tymi urządzeniami. Obecność gazu w rurkach impulsowych powoduje niestabilność zera. Jest to szczególnie widoczne podczas zmian temperatury otoczenia. Powodem takiego zachowania jest ściśliwość, która powoduje, że powietrze działa jak sprężyna, co prowadzi do niestabilnego pomiaru.” Łatwo to zrozumieć jednak bardzo często nie łatwo jest odpowietrzyć rurki impulsowe i rozwiązać problem.

„Montaż przetwornika różnicy ciśnień czasami sprawia więcej problemów niż można się spodziewać. Jeżeli rurki impulsowe zostały zamontowane przez montera rur bez uwzględnienia orientacji czujnika różnicy ciśnień, to dopasowanie przetwornika może okazać się niemożliwe bez zmiany ułożenia rurek impulsowych. Zamiana rurek może okazać się prawdziwym koszmarem, zwłaszcza gdy rurki zostały już zaizolowane otuliną oraz zamontowane zostało ich ogrzewanie.”

Czy rozpoznajesz któreś z tych wyzwań? Będziesz zadowolony wiedząc, że te problemy (i kilka innych) teraz zdecydowanie należą do przeszłości.

Podczas prac nad projektem nowego przetwornika różnicy ciśnień Deltabar M, weszliśmy w rolę technika utrzymania ruchu i rozważyliśmy wszystkie wyzwania z jakimi może się zetknąć. W dalszej części przedstawimy najczęstsze problemy z pomiarami różnicy ciśnień oraz kilka rad jak ich uniknąć stosując przetwornik różnicy ciśnień Deltabar M.
Nasz technik utrzymania ruchu opowiada w jaki sposób udało mu się uniknąć najczęstszych problemów z pomiarami różnicy ciśnień

Zawory odpowietrzające pozwalające na szybkie usunięcie pęcherzyków powietrza

„Niestabilny pomiar zwykle spowodowany jest obecnością pęcherzyków powietrza w instalacji. Pęcherzyki powinny być usunięte za pomocą zaworów odpowietrzających na kołnierzach bocznych przetwornika. W przypadku starszych przetworników różnicy ciśnień podczas obsługi zaworów odpowietrzających okazywało się, że nie sprawdzają się we wszystkich pozycjach montażowych i sprawiają trudności w usunięciu powietrza z układu.

Dziś dzięki Deltabar M niezależnie od pozycji montażowej przetwornika (pionowe lub poziome rurki impulsowe) dostępny jest odpowiedni układ odpowietrzający. Jeden lub dwa zawory odpowietrzające pozwalają w łatwy sposób usunąć powietrze z rurek impulsowych i przetwornika.”

Wskazówka: Ten system pozwala również na usunięcie kondensatu z rurek impulsowych wypełnionych powietrzem lub gazem.

Łatwa zamiana stron wysokiego i niskiego ciśnienia

„Kiedy przybyłem na miejsce instalacji przetwornika różnicy ciśnień chciałem zamontować i uruchomić urządzenie. Zorientowałem się, że rurki impulsowe zostały, źle podłączone: strona wysokiego ciśnienia (+) przetwornika została połączona z rurką impulsową niskiego ciśnienia i odwrotnie – strona niskiego ciśnienia (-) została połączona z rurką wysokiego ciśnienia.

W przeszłości musiałem odłączyć i zamontować ponownie rurki impulsowe – to był koszmar, szczególnie gdy rurki zostały już zaizolowane i zamontowane zostało ich ogrzewanie.

Dziś dzięki Deltabar M nie potrzeba żadnych prac mechanicznych. Wkładka elektroniki wyposażona jest przełącznik typu DIP, który pozwala na łatwą zamianę stron wysokiego i niskiego ciśnienia w przetworniku. Zamiana stron wysokiego i niskiego ciśnienia możliwa jest również za pomocą oprogramowania (obsługiwanego przez wyświetlacz z przyciskami, komunikator ręczny lub zdalnie przez protokół komunikacyjny HART).”

Wydajna kalibracja

„Po zamontowaniu przetwornika na zbiorniku należy sprawdzić jego kalibrację. Jeżeli zbiornik jest już użytkowany, to trzeba poczekać do czasu, aż będzie pełny, aby wykonać kalibrację na mokro.

Dziś dzięki Deltabar M jeżeli zbiornik posiada liniową charakterystykę nie muszę czekać do czasu jego napełnienia. Mogę wykonać kalibrację nawet podczas procesu produkcji. Właściwie mogę wykonać kalibrację na mokro przy częściowo wypełnionym zbiorniku np. 20% i 25%.
 
Dla zbiorników o innych kształtach mogę wykonać linearyzację zbiornika bezpośrednio w przetworniku różnicy ciśnień Deltabar M.”

„Klasyczna sytuacja – muszę sprawdzić czy przetwornik różnicy ciśnień jest prawidłowo podłączony w pętli prądowej 4...20 mA do sterownika PLC lub systemu DCS oraz czy kalibracja toru pomiarowego jest prawidłowa. Zwykle jako pierwsze sprawdzam podłączenie przewodów a następnie sprawdzam czy skalowanie sygnału w systemie zostało poprawnie skonfigurowane.

Stosując Deltabar M, mogę sprawdzić wyjście prądowe 4...20 mA przetwornika bez rozłączania pętli pomiarowej dzięki pinom testowym na wkładce elektroniki. Ponad to wyjście prądowe przetwornika można przełączyć w tryb symulacji co pozwala w łatwy sposób sprawdzić przewody oraz ich podłączenie jak również sprawdzić wejście przetwornika PLC lub systemu DCS.”

Optymalizacja kosztów utrzymania punktu pomiarowego

„W celu uproszczenia zarządzania częściami zamiennymi, zdecydowaliśmy się na zastosowanie przetwornika różnicy ciśnień również do pomiarów ciśnienia względnego i absolutnego. Jednakże miało to duży wpływ na koszt każdego punktu pomiarowego.

Dziś używamy Cerabar M do pomiarów ciśnienia względnego i absolutnego oraz Deltabar M do pomiarów różnicy ciśnień. Oba urządzenia posiadają taką samą wkładkę elektroniki, wyświetlacz oraz oprogramowanie co pozwala zredukować liczbę części zamiennych na magazynie. Co więcej stosując Cerabar M oszczędzamy do 30% kosztów punktu pomiarowego w porównaniu z przetwornikiem różnicy ciśnień.”

Minimalizacja liczby pomyłek

„Na naszej instalacji mamy zainstalowanych wiele przetworników różnych producentów. Jeżeli potrzebuję wymienić jeden ze starych przetworników różnicy ciśnień i znajdę odpowiedni zamiennik od Endress+Hauser, jak mogę się upewnić, że niczego nie zapomniałem podczas zamówienia i otrzymam właściwie skonfigurowane urządzenie?”

Deltabar M można zamówić z fabryczną kalibracją i konfiguracją dla pomiarów ciśnienia, poziomu lub przepływu. Jeżeli użyty zostanie formularz „konfiguracji zgodnej ze specyfikacją klienta”, który załączony jest na końcu karty katalogowej, to można być pewnym, że wszystkie potrzebne informacje zostały zebrane. System przetwarzania zamówień Endress+Hauser sprawdzi zawarte w formularzu informacje np. pod kątem poprawności doboru urządzenia i zakresu pomiarowego. Po pomyślnej weryfikacji przetwornik zostaje wyprodukowany zgodnie z zamówieniem i dostarczony w stanie gotowym do pracy na instalacji.

Rozwiązanie atrakcyjne cenowo

„Testowaliśmy Deltabar M przez rok i możemy stwierdzić, że ten przetwornik różnicy ciśnień jest dokładnie tym, czego potrzebowaliśmy. Deltabar M sprawdza się w wielu aplikacjach, gdzie dokładność laboratoryjna i funkcjonalność przetwornika Deltabar S  nie jest potrzebna.  Ponadto technik, który wymieniał stary przetwornik na nowy Deltabar M potwierdził, że było  to naprawdę łatwe i szybkie zadanie do wykonania.”

Rudolf Eichin, Engineering and Production Manager,
Na podstawie: endress.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii