(tł. Pawłowski Jan) 2010-09-07

Ochrona zakładów przemysłowych zasługuje na większą uwagę

Ochrona zakładów przemysłowych zasługuje na większą uwagę

Odwiedzając wiele obiektów przemysłowych często na pierwszy rzut oka można wyrobić sobie opinię o firmie. Zazwyczaj już po pierwszych minutach pobytu widać, jak miejsce jest utrzymane i określić stopień jego zadbania. Zazwyczaj widok pordzewiałego sprzętu pokrytego kurzem pozostawia w pamięci zły obraz. Podobnie jest z bezpieczeństwem. Poziom kontroli dostępu do obiektu określa jak bezpieczny jest obiekt.

W niektórych zakładach istnieje wymóg wpisania się do księgi przyjść, jednak zanim się to zrobi można swobodnie poruszać się po całym terenie bez jakiejkolwiek rejestracji. A nawet tam, gdzie po zameldowaniu się w wartowni zakładu, po skierowaniu do konkretnego miejsca na obiekcie, przy silnej ogólnej ochronie bywa, że Gość jest kierowany bez eskorty. Często zdarza się że goście są wpisywani do księgi wejść bez jakiejkolwiek wiarygodnej identyfikacji. Niestety nadal spotyka się zbyt wiele zakładów, które powinny poprawić stan utrzymania a zwłaszcza stan bezpieczeństwa.

W sondażach wśród pracowników różnych przedsiębiorstw stwierdzono, że prawie 40% respondentów oceniło bezpieczeństwo na terenie zakładu jako słabe lub bardzo słabe. Wśród pracowników kontroli sterowania 30% z nich stwierdziło słabe lub bardzo słabe bezpieczeństwo konsoli w pokoju kontroli.

W dzisiejszych czasach swobodne podejście do bezpieczeństwa jest nieusprawiedliwione, zwłaszcza tam gdzie firmy zajmują się substancjami chemicznymi. Dlatego też Amerykańska Rada Chemiczna uruchomiła program Responsible Care i uruchomiła go we wszystkich firmach członkowskich. To jeden z nielicznych punktów w zakresie zwalczania terroryzmu.

Jako CFATS sprawdzono 36 tysięcy miejsc które mogą być w centrum zainteresowania terrorystów. W tej grupie 7 tysięcy określono jako obiekty wysokiego ryzyka.

Amerykańska norma RBPS wymusza na zakładach określone poziomy bezpieczeństwa. Obecnie 18 norm obejmuje warunki zapewnienia bezpieczeństwa i monitorowania terenu, kontroli dostępu, koordynację reagowania i zarządzania kryzysowego, szkolenia, rejestracje oraz kilkanaście innych działań związanych z tym tematem.

W momencie gdy wszystkie placówki otrzymają dokumenty stwierdzające poziom bezpieczeństwa, zakłady muszą opracować plan bezpieczeństwa obiektu (SSP), który spełnia wymagania norm.

Wymagania stawiane zakładom chemicznym stanowią wyzwanie dla wielu z nich. Pierwsze działania wszelkiego rodzaju często mogą wydawać się trudne. Strony muszą borykać się z wieloma kwestiami, o których nie mają za dużo wiedzy. Przykładowo SSP wymaga ogromnej ilości informacji dot. fizycznego bezpieczeństwa, jak np rodzajów środków kontroli dostępu, drzwi, typów kamer i poziomu oświetlenia różnych części obiektu, a także poleca rozważenie alternatywnych planów bezpieczeństwa.

Oczywistym źródłem praktycznej wiedzy jest lokalne prawo. Niestety zdarza się że władze lokalne nie znają dobrze tych przepisów, co skutecznie ogranicza również wiedzę zainteresowanych. Dlatego też prawo lokalne często nie jest egzekwowane.

Dobrze by było, aby przynajmniej większość z nas zrozumiała zagrożenia i potrzebę fizycznego bezpieczeństwa i stosownych sposobów postępowania w określonych sytuacjach. Cyber bezpieczeństwo dla wielu zawiera kwestie niemal magiczne. Rzeczywiście, wielu nie docenia usterek, nie weryfikuje podstawowych błędów czy ostrzeżeń. Zarządcy obiektów muszą przygotować się, aby zwracać większą uwagę na bezpieczeństwo. Świet biegnie do przodu i rozwija się, także koncentracja wokół bezpieczeństwa będzie narastać. Oczywiście doprowadzi to do jeszcze bardziej rygorystycznych wymagań.

(tł. Pawłowski Jan)
Na podstawie: chemicalprocessing.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii