na podstawie abb.com 2010-09-30

ABB zwiększyło wydajność krajowej sieci energetycznej w Bangladeszu

ABB zwiększyło wydajność krajowej sieci energetycznej w Bangladeszu

Stacja elektroenergetyczna Rampura w północnej Dhace to główna stacja elektroenergetyczna zasilająca obwód pierścieniowy 132 kV w Dhace energią wytwarzaną na zachodzie kraju. Rozwiązanie zastosowane przez firmę ABB wpłynęło na zwiększenie wydajności i niezawodności oraz poprawę jakości dostaw energii w ramach sieci energetycznej w Bangladeszu – jej współczynnik mocy zwiększono o 11 procent i umożliwiono przesył dodatkowych 34 megawatów energii elektrycznej do konsumentów, a to wszystko z czasem zwrotu inwestycji wynoszącym 18 miesięcy.

Bangladeski Operator Sieci Energetycznych (ang. Power Grid Company of Bangladesh – PGCB) wybrał rozwiązanie firmy ABB w celu zwiększenia wydajności istniejącej sieci przesyłowej 132 kV, na której fragmentach odnotowywano straty z uwagi na spadki napięcia i niską jakość energii.

Po przeanalizowaniu różnorodnych możliwości technicznych oferowanych przez różnych dostawców PGCB wybrał oferowane przez firmę ABB rozwiązanie przewidujące kompensację mocy reaktywnej. W ośmiu stacjach elektroenergetycznych PGCB, w których straty były najpoważniejsze i które miały największe znaczenie dla przesyłu energii, zainstalowano nowe urządzenia.

Projekt ukończono w marcu 2010 roku i w ciągu kilku kolejnych miesięcy współczynnik mocy zwiększył się z 0,88 do 0,98, a napięcie wzrosło o ok. 3–5 kV.
Optymalny współczynnik mocy w systemach energii elektrycznej wynosi 1,0, w związku z czym przejście z 0,88 na 0,98 stanowiło duże osiągnięcie. Zwiększenie napięcia w systemie zmniejsza straty i zwiększa tempo, w jakim energia może być dostarczana użytkownikom końcowym. W systemie 132 kV zmiana napięcia w zakresie 3–5 kV stanowi znaczną różnicę.

Zwiększenie współczynnika mocy i napięcia dzięki rozwiązaniu zastosowanemu przez firmę ABB doprowadziło łącznie do uzyskania w sieci dodatkowych 34 MW mocy bez konieczności stworzenia dodatkowego źródła wytwarzającego energię elektryczną. Możliwość przesyłu takiej ilości dodatkowej energii w znacznym stopniu zwiększyła dochód PGCB. Koszt tego rozwiązania stanowi ułamek – mniej niż 15 procent – kapitału, który byłyby konieczny do zbudowania tradycyjnej elektrowni węglowej wytwarzającej taką ilość energii. Czas zwrotu inwestycji szacuje się na 18 miesięcy.

Ponadto z uwagi na to, że system ABB zapobiega utracie energii a nie wytwarza nową energię, nie wiąże się to z żadnymi ciągłymi kosztami operacyjnymi ani z emisjami gazów cieplarnianych.

Systemy kompensacji równoległej:

Rozwiązanie stworzone dla PGCB obejmowało kompleksowy system kompensacji równoległej – jedną z technologii elastycznego systemu przesyłu prądu zmiennego (FACTS) firmy ABB – składający się z baterii kondensatorów 450 MVAr i urządzeń elektroenergetycznych wysokiego napięcia, takich jak wyłączniki, rozłączniki i przekładniki dla każdej z ośmiu najważniejszych stacji elektroenergetycznych.

Był to pierwszy tego typu projekt realizowany w ramach krajowej sieci energetycznej Bangladeszu, który pozwolił na pomyślne rozwiązanie kilku problemów. Obejmował on zainstalowanie nowego wyposażenia na ograniczonej przestrzeni istniejących stacji elektroenergetycznych PGCB, z których każda została inaczej zaprojektowana i dostarczona przez innego dostawcę w innym czasie.

Firma ABB wdrożyła podobne rozwiązania w wielu hutach stali i cementowniach w Bangladeszu, dzięki czemu nastąpiła poprawa jakości ich sieci energetycznych. W każdym przypadku osiągnięto znaczące korzyści pod względem wydajności energetycznej i jakości mocy, co pozwoliło zmniejszyć koszty energii i ograniczyć częstość awarii sprzętu powodowanych przerywanymi dostawami energii elektrycznej.

na podstawie abb.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii