Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2010-12-22

Frost & Sullivan: Rozwój światowych megamiast wymaga nowego podejścia do mobilności

Frost & Sullivan: Rozwój światowych megamiast wymaga nowego podejścia do mobilności

Z badań przeprowadzonych przez  Frost & Sullivan, globalną firmę doradczą, wynika, że do 2025 roku 4,5 miliarda ludzi na całym świecie będzie mieszkać w miastach. Liczba ta stanowi około 60% całkowitej populacji naszego globu. Rozrastająca się społeczność miejska doprowadzi do gwałtownego rozszerzania się granic miast na przyległe przedmieścia, a w efekcie do tworzenia się megamiast. Wraz z tą tendencją pojawia się konieczność opracowania odpowiednich rozwiązań dotyczących mobilności.

Z nowej analizy Frost & Sullivan pt. „Wpływ urbanizacji i rozwoju megamiast na mobilność i planowanie technologii pojazdów", wynika, że do 2025 roku na całym świecie powstanie około 30 megamiast o łącznej populacji przekraczającej 10 milionów ludzi. Obecnie na świecie istnieją 22 megamiasta.

„Nieco ponad połowa ludności świata będzie mieszkała w megamiastach zlokalizowanych w krajach rozwijających się” – stwierdzają analitycy Frost & Sullivan. – „Wśród 20 megamiast zidentyfikowanych przez Frost & Sullivan, megamiasta z krajów rozwijających się będą miały średnią roczną stopę wzrostu (CAGR) rzędu 4,42% PKB (PPP), gdy tymczasem w przypadku tych zlokalizowanych w krajach rozwiniętych będzie to 1,63%”.

Megamiasta i megaregiony rozwijają się w wyniku samorzutnego rozrastania się terenów miejskich; miasta poszerzają swoje granice, wchłaniając położone blisko miejscowości. Taka sytuacja powoduje konieczność opracowania nowych koncepcji związanych z osobistą mobilnością.

Do 2025 roku około 650 milionów ludzi będzie mieszkać w 49 największych miastach zidentyfikowanych przez Frost & Sullivan. Połowa tej liczby mieszkańców będzie mieszkać w 20 megamiastach. Megamiasta w Chinach i Indiach będą się gwałtownie rozwijać; średnia roczna stopa wzrostu populacji wyniesie ponad 0,9%, a średnia roczna stopa wzrostu PKB – ponad 6%.

„Gwałtowny wzrost doprowadzi do szybkiego rozszerzania się granic miast na przyległe przedmieścia, co zaowocuje bardziej agresywnym rozrastaniem się obszarów miejskich” – dodają analitycy Frost & Sullivan. – „To z kolei doprowadzi do pojawienia się nowych wyznań związanych z zapewnianiem dostępu do transportu publicznego mieszkańców przedmieść i terenów zewnętrznych”.

Sprawna sieć transportowa to największe wyzwanie. Duża gęstość zaludnienia w miastach jest przyczyną częstego przeciążenia komunikacyjnego. Bezprecedensowe rozrastanie się miast spowodowało znaczne pogorszenie się dostępu do transportu publicznego. „Powszechnymi problemami są przeludnienie, przeciążenie komunikacyjne i kwestie społeczno-ekonomiczne, takie jak ekologia, nieuregulowany rynek nieruchomości i niewystarczający rozwój infrastruktury mieszkaniowej” – wyjaśniają analitycy Frost & Sullivan. – „W niektórych przypadkach wynikiem gwałtownego rozwoju miast było ekstremalne ubóstwo”.

Dziesięć megamiast będzie zlokalizowanych w krajach rozwijających się. Globalna urbanizacja powoduje nieuchronne zmiany w zakresie bazy klientów i potrzeb rynkowych. „Radykalna zmiana priorytetów będzie wymagała zastosowania rozwiązań holistycznych” – podsumowują analitycy Frost & Sullivan. – „Urbanizacja i rozwój megamiast niewątpliwie otworzą nowe możliwości dla firm oferujących optymalne rozwiązania transportowe”.

Analiza „Wpływ urbanizacji i rozwoju megamiast na mobilność i planowanie technologii pojazdów” jest częścią Programu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Motoryzacja i transport”, który obejmuje również analizy dotyczące następujących rynków: „Zrównoważone i innowacyjne rozwiązania transportu osobistego – Strategiczna analiza rynku dzielenia się samochodami w Europie”, „Przegląd branży motoryzacyjnej w Rosji i Europie Środkowo-Wschodniej” oraz „Identyfikacja 25 najszybciej rozwijających się dostawców w branży motoryzacyjnej w oparciu o analizę portfela geograficznego, technologicznego i finansowego”.  Wszystkie badania zawarte w subskrypcji dostarczają szczegółowych danych na temat możliwości rynkowych oraz trendów panujących w branży, ocenionych w oparciu o szczegółowe wywiady przeprowadzone z uczestnikami rynku.

Na podstawie: frost.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii