Mettler Toledo 2011-05-12

Eksperymenty z koncepcją jakości przez projektowanie

Eksperymenty z koncepcją jakości przez projektowanie

Jakość przez projektowanie jest szybko ewoluującym procesem obejmującym metody opracowania procesów i produktów. Metody te są powszechnie stosowane w przemyśle farmaceutycznym. Badania z wykorzystaniem koncepcji jakości przez projektowanie wymagają użycia wyposażenia o najwyższej jakości oraz posłużenia się technologią analizy procesów (PAT). Celem jest dokładne ustalenie zmienności procesów oraz zdobycie zaufania do zaproponowanej przestrzeni projektowej.

Jakość przez projektowanie (QbD) wymaga zastosowania wyposażenia badawczego i technologii pomiaru o najwyższej możliwej jakości. Mapowanie przestrzeni projektowej nie daje pożądanych efektów, jeśli zmienność warunków eksperymentalnych lub wyniki badań o nieodpowiedniej jakości stawiają wnioski pod znakiem zapytania. Kontrola zmiennych krytycznych (takich jak początkowe stężenia reagentów, szybkości dozowania, pH, temperatura, ciśnienie i szybkość mieszania) jest praktycznie niemożliwa, jeśli stosowane są tradycyjne metody ręczne, w których używa się tradycyjnych kolb okrągłodennych z łaźnią lodową/olejową.

Prowadzenie eksperymentów obfitujących w dane oraz lepsza kontrola krytycznych parametrów procesu to dwa ważne aspekty poprawy ogólnej skuteczności i jakości wyników otrzymywanych podczas projektowania eksperymentów. Oprócz tego eksperymenty wykorzystujące technologie analizy procesów pozwalają osobie odpowiedzialnej za rozwój procesu zrozumieć zachodzące zjawiska oraz dokonać szybszej optymalizacji procesu. Skróceniu ulega czas potrzebny do opracowania procesu. Odnotowuje się również mniejsze zużycie zasobów. Nabiera to szczególnie znaczenia w przypadku przenoszenia projektu lub technologii do innej lokalizacji lub innej firmy. Korzyści wynikające ze skuteczniej realizowanych prac badawczo-rozwojowych są wielorakie, w tym lepszy projekt procesu, bardziej powtarzalny przebieg procesu, wyższa jakośc produktu, lepsze wykorzystanie zasobów poprzez wyeliminowanie wąskich gardeł w skali pilotażowej lub podczas produkcji w pełnej skali. Prowadzi to zmniejszenia skali marnotrawstwa, wyższej wydajności i rentowności produkcji.Mettler Toledo
Na podstawie: pl.mt.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii