Rafal Wojcicki 2011-05-17

Nowy zakład firmy Baumit w Pobiedziskach – mariaż tradycji z siłą postępu

Nowy zakład firmy Baumit w Pobiedziskach – mariaż tradycji z siłą postępu

Projekt budowlany nowej fabryki firmy Baumit został zakończony w marcu 2009 roku. Dwa miesiące później, w maju 2009 roku otrzymano pozwolenie na budowę. Spośród 11 firm budowlanych w drodze przetargu wyłoniono generalnego wykonawcę - firmę Budimex. Realizację inwestycji rozpoczęto w lipcu 2009 roku.

Jako pierwsze wybudowane zostały: hala produkcji mieszanek suchych, oraz magazyny. Obecnie fabryka składa się z trzech budynków – hali produkcji suchej z wieżą technologiczną, hali produkcji mokrej, oraz pomieszczenia biurowego. Istotnym elementem obiektu jest 57-metrowa wieża technologiczna, w którą wbudowano silosy i urządzenia technologiczne. Niestandardowa wysokość konstrukcji przyczynia się do zmniejszenia energochłonności procesu produkcji. Skutkuje to lepszym wykorzystaniem zasobów i środków technicznych nowego zakładu Baumit, przy jednoczesnym ograniczeniu awaryjności maszyn i urządzeń technologicznych.

Baumit jest nie tylko rzetelnym partnerem w biznesie, ale też firmą społecznie odpowiedzialną, która umiejętnie łączy działania ekonomiczne i proekologiczne. Zarządzanie jakością i ochroną środowiska od dziesięcioleci stanowią stały element wizerunku i zarządzania obu firm założycielskich. Polityka ta jest konsekwentnie realizowana we wszystkich oddziałach i zakładach Baumitu. Maszyny i urządzenia stosowane w nowej fabryce firmy w Pobiedziskach dostosowane są do standardów Unii Europejskiej również pod względem ekologicznym. Unowocześnieniu uległ także sam proces produkcji i rodzaj zastosowanych materiałów.

Fabryka w Pobiedziskach została wyposażona w szereg urządzeń pozwalających zmniejszyć energochłonność procesu produkcyjnego. Zmniejszenie ilości odpadów i materiałochłonności produktów z zakładu w Pobiedziskach możliwe jest także dzięki centralom filtrującym, które segregują poszczególne rodzaje pyłów, powstających podczas produkcji.

Planuje się zwiększenie sprzedaży luzem produktów (35 % produkcji luzem) to oszczędność ok 2 mln worków, 55 ton folii oraz 50 tys. palet. Firma stosuje system palet zwrotnych redukując o około 25% całkowitą liczbę palet wprowadzonych do obrotu.

Wprowadzone w nowym zakładzie firmy Baumit ulepszenia umożliwiają produkowanie innowacyjnych ekoproduktów, na które nie pozwalała dotychczas żadna ze stosowanych w Polsce technologii.

Innowacyjne technologie, które odmienią produkcję
Firma Baumit korzysta z najbardziej innowacyjnych światowych technologii. Implementacja i wdrożenie ich do produkcji znacząco wpłynęło na jakościowe ulepszenie produktów firmy Baumit.
Jedną z zaawansowanych technologicznie metod, zastosowanych w fabryce w Pobiedziskach, jest użycie do produkcji mieszanek suchych najnowszej generacji fotooptycznego przyrządu Haver&Boecker. Umożliwia on szczegółową analizę składu ziarnowego piasku uwzględniając jego wielkość i kształt. Urządzenie to zwiększa dokładność produkcji i pozwala uzyskać produkty o różnorodnym stopniu uziarnienia (patent DE4119240, EP0518188,US5309215).
Dzięki specjalnie opracowanej przez Baumit metodzie dozowania perlitu, możliwe jest elektroniczne sterowanie wielkością strumienia wsadu w taki sposób, by uzyskać pożądaną objętość perlitu. Do produkcji wprowadzono także sondy do automatycznego pomiaru wilgotności piasku, które pozwalają precyzyjnie sterować jego suszeniem (patent EP1717576), bez ryzyka niedokładności pomiaru, jak w przypadku regulacji wyłącznie w oparciu o temperaturę powietrza wydechowego suszarni.
Kolejnym opatentowanym projektem firmy Baumit, realizowanym w zakładzie w Pobiedziskach jest wdrożenie spiralnego wymiennika ciepła, który wykorzystuje ciepłe powietrze wydechowe z suszarni do ogrzewania hali i podgrzewania wody. Wart podkreślenia jest fakt, że zastosowanie central filtrujących z dwustrumieniowymi dyszami czyszczącymi umożliwi do roku 2015 ponowne użycie 4.463,5 ton pyłów powstających podczas produkcji. Ciekawym rozwiązaniem technicznym jest także wykorzystanie specjalnych magnesów, wyłapujących z piasku zanieczyszczenia metaliczne, co skutecznie obniża awaryjność linii i podnosi jakość produktów.
Zmianą o charakterze organizacyjnym jest wdrożenie zautomatyzowanych systemów transportu oraz pulpitów dotykowych, sterujących pracą urządzeń dozowania z dowolnego miejsca hali, bez udziału komunikacji radiowej. Pozwala to otrzymać znacząco ulepszone produkty w krótszym czasie i jednocześnie ogranicza energochłonność produkcji.Rafal Wojcicki
Na podstawie: baumit.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii