Katherine Voss, ODVA 2011-06-21

Ethernet oparty na protokole IP to prostota

Ethernet oparty na protokole IP to prostota

Wyrażenie "Less is More" przypomina o znaczeniu prostoty jako celu projektu. Cel ten jest szczególnie prawdziwy w odniesieniu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych, używanych w świecie przemysłu, gdzie transmisje informacji pomiędzy obiektami muszą być szybkie i płynne. Przepływ informacji ma decydujące znaczenie w ogólnej konkurencyjności przedsiębiorstw. Aby zintegrować systemy i warstwy, użytkownicy szukają rozwiązań w przemysłowych sieciach Ethernet. Jednak różnorodność wyspecjalizowanych i często zamkniętych własności sieci w tej dziedzinie może doprowadzić do zbyt skomplikowanej architektury sieci. Oprócz braku prostoty, w większości wyspecjalizowanych sieciach Ethernet brakuje przystosowania do zmieniających się potrzeb biznesowych. Być może dla danej aplikacji taka sieć może oferować wysoką wydajność, ale zazwyczaj nie może dotrzymać kroku zaawansowanych technologiom informacyjnym (IT), co powoduje, że optymalizacja aplikacji jest krótkotrwała.

Słusznym stwierdzeniem odnośnie przyszłości Ethernetu przemysłowego jest stworzenie wspólnego systemu sterowania dla inżynierów, konstruktorów maszyn i specjalistów IT. Spowodowało by to wzajemną wymianę danych krytycznych na poziomie systemów. Ethernet/IP oferuje jedną architekturę sieci, która eliminuje wyspecjalizowane sieci i zapewnia prostotę i sprawne środowisko użytkowników.

Ethernet/IP jest światowym liderem w otwartych sieciach przemysłowych Ethernet, który jest zdolny do pracy w szerokim zakresie zastosowań, w tym bezpieczeństwa i wysokiej jakości sterowania ruchem. Opracowanie i ustanowienie połączenia między aplikacjami i użytkownikami na poziomie infrastruktury Ethernet/IP pozwala na sprawny przepływ informacji i oferuje najlepszą drogę do osiągnięcia prostej i ujednoliconej architektury sieci, co pozwala na ruch danych z aktywów do systemów przetwarzania. Ethernet/IP dostarcza w czasie rzeczywistym wydajność, elastyczność i bezpieczeństwo a jednocześnie jest technicznie dojrzałe poprzez swą otwartość i możliwości.

Ponieważ Ethernet/IP może być zintegrowany z ogólnie dostępnych zasobów, jest zgodny ze standardami IEEE 802.3 i standardami TCP/IP, informatycy i inżynierowie mogą z łatwością współpracować przy wdrożeniach i utrzymywaniu bezpieczeństwa, pracach związanych z niezawodnością i jakością w całej fabryce lub przedsiębiorstwie. Ethernet/IP umożliwia tworzenie wspólnych narzędzi do zarządzania siecią i wykorzystywania w sieciach przemysłowych przy wykorzystaniu różnych urządzeń, np. kamer czy telefonii IP. W rezultacie użytkownicy mogą skorzystać z trwającego postępu w standardzie Ethernet i technologii protokołu TCP/IP, co sprawia, że Ethernet/IP jest wysoce przyszłościowy.

W celu zniwelowania luki kulturowej pomiędzy inżynierami produkcji i specjalistami IT i pomóc zrównoważyć różnice w priorytetach, dostępnych jest bardzo dużo zasobów edukacyjnych. Zasoby te pomagają ustalać infrastruktury sieci za pomocą Ethernet/IP w celu zapewnienia bezpiecznej widoczność a jednocześnie elastycznej kontroli.

W przypadku użytkowników przemysłowych, wybór odpowiedniej technologii Ethernet jest inwestycja strategiczną. Jest to szczególnie ważne dla producentów, którzy oczekują, że ich urządzenia przetrwają dłużej niż standardowe aplikacje biurowe. Tak więc poprzez wybór infrastruktury użytkownicy muszą zminimalizować ryzyko w perspektywie długoterminowej. Aby taka decyzja była poprawna, na każde z poniższych pytań musi paść twierdząca odpowiedź:
1. Czy technologia jest uznawana globalnie i zapewnia przyjęcie technologii w całej globalnej korporacji.
2. Czy technologia jest strategicznie wspierana przez wielu wiodących producentów automatyki a wsparcie to ma zakres długoterminowy.
3. Czy technologia jest wspierana przez wielu producentów urządzeń, mediów i infrastruktury - zapewnienie, że istnieje wiele typów urządzeń współpracujących w tej technologii.
4. Czy nowe testowane produkty wspierają tą technologię.
5. Czy technologia jest wspierana przez silne, jawne i niezależne organizacje zajmujące się rozwojem standardów - ma to zapewnić nie tylko utrzymanie standardów dla technologii ale także ewaluować w otwartym procesie, który uchroni uzasadnione prawa własności intelektualnej autorów do technologii.

Ethernet/IP zapewnia interoperacyjność produktów wielu istniejących obecnie dostawców automatyki. Dziś, ponad 300 firm dostarcza ponad 1000 linii produktów i miliony zainstalowanych urządzeń opartych na technologii Ethernet/IP. Nie da się policzyć wszystkich zainstalowanych węzłów sieci prywatnych, ale liczba dostawców obsługujących Ethernet/IP, preferencje rynku sieci producentów światowych wskazują jednomyślnie na jego sukces.

Normy technologii Ethernet/IP są utrzymywane i zarządzanie przez ODVA, otwarta i niezależną organizację zrównoważonego członkostwa, co przyczynia się do utrzymani8a i rozwoju technologii i związanych z nimi normami. Wsparcie to ma charakter strategiczny i realizowane jest przez Bosch Rexroth, Cisco Systems, Omron, Rockwell Automation i Schneider Electric. ODVA gromadzi konkurentów do pro-konkurencyjnego rozwoju, utrzymania i rozwijania otwartego standardu komunikacji i przynosi ogólną korzyść dla przemysłu. ODVA uznaje swoją niezależną medialnie sieć CIP jako techniczną kotwicę i jako podstawowy wspólny interes członków organizacji. Dzięki niej Ethernet/IP obsługuje wszystkie najważniejsze aplikacje dla automatyki przemysłowej, w tym kontroli, bezpieczeństwa, synchronizacji ruchu, energii i zarządzania. W przeciwieństwie do innych przemysłowych sieci Ethernet, Ethernet/IP nie izoluje w czasie rzeczywistym informacji i możliwości, w związku czym umożliwia routing informacji o wysokiej wydajności pomiędzy aktywami, systemami i procesami.

Strategia sieci Ethernet/IP stawia są na ścieżce do przyszłości jako jedynego słusznego standardu sieci, dzięki czemu możemy doznać "Świata bez limitów". Dzięki niemu możliwe jest usunięcie granic między aplikacjami i dodanie możliwości jakie daje CIP Safety, CIP Sync i CIP Motion. CIP Safety stanowi standard kontroli i bezpieczeństwa przy przebywaniu w tej samej sieci spełniając wysokie wymagania SIL3. CIP Sync umożliwia zwiększenie koordynacji kontroli, jest potrzebne do sekwencjonowania wydarzeń, gdzie absolutna synchronizacja czasu urządzeń jest bardzo istotna. Dzięki niemu można osiągnąć synchronizację do 100 nanosekund za pomocą standardowej infrastruktury Ethernet. CIP Motion zapewnia otwarte o wysokiej przepustowości rozwiązanie dla kontroli rozproszonego ruchu. Wykorzystanie CIP Motion do danych ze znacznikiem czasu eliminuje twarde ograniczenie synchronizacji pomiędzy napędem i kontrolerem.

Wyobraźmy sobie świat bez granic, w którym zaczynamy żyć, zastępując swoją wielowarstwową infrastrukturę sieci Ethernet/IP - proste i bezproblemowe strategiczne podejście do technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla automatyki przemysłowej, które spełnia potrzeby biznesowe i będą dostosowywać się do przyszłych wyzwań biznesowych.Katherine Voss, ODVA

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii