Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2011-08-08

GTP™ - Dobra Praktyka Miareczkowania™

GTP™ - Dobra Praktyka Miareczkowania™

Dobra Praktyka Miareczkowania GTP™ obejmuje cały cykl inwestycyjny. Droga do precyzyjnego miareczkowania rozpoczyna się na długo przed codziennymi czynnościami laboratoryjnymi: niezbędny jest przemyślany wybór systemu miareczkowania spełniającego zakładane wymagania, następnie jego profesjonalna instalacja i szkolenie personelu.

Stosowanie Dobrej Praktyki Miareczkowania GTP™ zmniejsza ryzyko związane z miareczkowaniem i ułatwia:

  • zachowanie zgodności z przepisami,
  • utrzymanie precyzji i wiarygodności wyników,
  • zwiększenie wydajności przy zredukowanych kosztach,
  • profesjonalną kwalifikację i szkolenie personelu.

GTP™ — Dobra Praktyka Miareczkowania™
METTLER TOLEDO oferuje kompleksowe wsparcie i wytyczne dla każdego z pięciu głównych etapów prowadzących do Dobrej Praktyki Miareczkowania™, dzięki czemu można mieć pewność dokonania właściwego wyboru. Skoncentrowanie wysiłku na odpowiednich obszarach pozwala zminimalizować ryzyko!

Etap 1 — ocena potrzeb
Wybór odpowiedniego systemu analitycznego wymaga rozpoznania nie tylko obecnych, ale także przyszłych potrzeb. Już na początku należy zaplanować pomiary, które będą używane przy przekazywaniu systemu do eksploatacji oraz w codziennych procedurach obsługi. W celu zapewnienia powodzenia tych pierwszych etapów można skorzystać z naszych profesjonalnych usług konsultingowych i dokumentacji wymogów.

Etap 2 — wybór
Miareczkowanie One Click™ — proste, wydajne i niezawodne
Miareczkowanie One Click™ to coś więcej niż zwykły skrót, czy naciśnięcie przycisku. To ujednolicona i intuicyjna koncepcja interfejsu użytkownika, która obejmuje wszystkie modele miareczkowania i ma maksymalnie ułatwić codzienną pracę w laboratorium. Miareczkowanie One Click™ stanowi przykład doskonałego rozwiązania zwiększającego wydajność przy zachowaniu maksymalnej niezawodności. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby uzyskać szybkie i dokładne wyniki.

Etap 3 i 4 — instalacja i kwalifikacja
Wytyczne GxP obejmują profesjonalne przekazanie do eksploatacji i kwalifikację przyrządów analitycznych używanych przy kontroli jakości i w produkcji. Czynności te należy udokumentować w sposób łatwy do zrozumienia i prześledzenia. Usługi oferowane przez METTLER TOLEDO obejmują przeprowadzenie kwalifikacji i sporządzenie wymaganej dokumentacji. Zgodnie z praktyką GTP™ przeprowadzane są też szkolenia, które zapewnią prawidłowe przygotowanie personelu do obsługi titratora.

Etap 5 — eksploatacja
Właściwe przeszkolenie użytkowników i okresowa konserwacja titratorów zmniejszają prawdopodobieństwo popełniania błędów w warunkach codziennej eksploatacji, tym samym eliminując wysokie koszty działań korygujących. Użytkownicy mogą korzystać z wieloletniego doświadczenia konsultantów handlowych i bogatej literatury METTLER TOLEDO. Dodatkowo organizowane są seminaria pozwalające odświeżyć specjalistyczną wiedzę. METTLER TOLEDO oferuje opcje serwisowe dostosowywane do potrzeb klientów, aby niewielkim kosztem można było zminimalizować ryzyko nieprawidłowego działania sprzętu.

Na podstawie: mt.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii