Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2011-09-15

Więcej danych - lepsze decyzje

Więcej danych - lepsze decyzje

Zbieranie danych poprzez sieć bezprzewodową nie oznacza od razu że podejmowanie decyzje są lepsze pomimo, że są automatyczne. Oczywiście bije to na głowę ręczne wprowadzanie danych. Wdrożenie sieci bezprzewodowej może obniżyć koszty instalacji nawet do 90% w stosunku do sieci przewodowej.

Bardziej efektywnym od ręcznego przechwytywania informacji jest instalacja kilku czujników w kluczowych lokalizacjach i przekazywanie danych do centrum kontroli. Następnie system kontroli, po otrzymaniu danych może podjąć decyzję o zaangażowaniu siłownika, usprawnienia procesu (w zamkniętej pętli) lub też przekazywać w czasie rzeczywistym dane do operatorów którzy mogą podejmować lepsze decyzje pod względem wydajności, jakości czy zgodności z przepisami. Lepsze dane prowadzą do lepszej informacji i lepszych decyzji.

W wielu procesach produkcyjnych niektóre dane są gromadzone przez personel w postaci nieautomatycznych zapisów. Niektóre dane nie są wogóle prowadzone lub prowadzone nieregularnie ze względów ekonomicznych, bezpieczeństwa lub po prostu są niepraktyczne.

Technologia bezprzewodowej transmisji danych może przezwyciężyć obawy o bezpieczeństwo, niezawodność i koszty. Przykłady wdrożeń w firmach Toyota i Western Rafining pokazują, że wdrożenie takiej technologii pozwala obniżyć koszty instalacji niemal o 90%. Zwrot inwestycji dla instalacji bezprzewodowej jest bardzo krótki, choćby poprzez uniknięcie jednego incydentu bezpieczeństwa z udziałem pracownika, jednego nieprawidłego odczytu danych, zamknięcia jednej z linii produkcyjnych, czy też odpowiedniej wyceny wykonania zamówienia na podstawie rzeczywistego kosztu produkcji.

W Toyocie sieć bezprzewodowa gromadzi więcej informacji w każdym miejscu, co pozwala pracownikom dokładniej śledzić sytuacje i zapobiegać przypadkowym lub bezprawnym incydentom. W Western Refining, bezprzewodowy system pozwala personelowi zakładu szybko reagować na zmieniające się warunki i zbierać informacje potrzebne do optymalizacji procesów.

Nie są to pojedyncze przykłady. Dostawcy bezprzewodowych sieci automatyki przemysłowej obserwują dwucyfrowy wzrost sprzedaży tych produktów. Planuje się że do 2015 roku ilość urządzeń obsługujących sieć bezprzewodową wzrośnie do 3 milionów, co ma stanowić 18% roczną stopę wzrostu.

Odbiorcy systemów przemysłowych znowu analizują możliwości sieci bezprzewodowych, aby podejmowac lepsze decyje szybciej. Oczywiście jest to uzasadnione uzyskaniem przewagi konkurencyjności.

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii