siemens.pl 2011-10-07

Błyskawicznie zwijają blachę

Błyskawicznie zwijają blachę

Siemens Belgia błyskawicznie zmodernizował linię produkcyjną w stalowni koncernu TATA w Holandii. Sukces ten był możliwy między innymi dzięki pracy inżynierów z Polski.

W dniu 27 grudnia 2010 roku w hucie koncernu TATA w Ijmuiden (Holandia) wybuchł pożar, który doszczętnie zniszczył jedną z linii wytrawiania stali. Zniszczenia były na tyle poważne, iż odbudowa instalacji trwałaby bardzo długo. Dzień po pożarze zarząd firmy podjął decyzję o modernizacji jednej z istniejących linii w celu zwiększenia jej efektywności i tym samym ograniczenia strat zakładu.

Modernizowana linia wyposażona była w jedną zwijarkę w sekcji wyjściowej i tylko jedną pętlownicę po sekcji wejściowej, przed strefą wytrawiania. Oznaczało to, iż po każdorazowym obiegu cyklu urządzenie musiało się zatrzymywać na okres od 1,5 do 2 minut. Wyeliminowanie tego przestoju pozwoliłoby na zwiększenie produkcji o 300.000 ton stali rocznie. Projekt zakładał m.in. wymianę układu sterowania, zespołów napędowych linii oraz instalację nowej pętlownicy w sekcji końcowej.

Na początku stycznia 2011 roku Siemens otrzymał zapytanie ofertowe od koncernu na wycenę modernizacji automatyki. Aby zaprojektować tego typu przedsięwzięcie, zwykle potrzeba około 9 miesięcy. Siemens podjął wyzwanie, by skrócić ten czas maksymalnie i zakończyć realizację w ciągu pięciu miesięcy, wraz z montażem niezbędnych urządzeń oraz oprogramowania.

Tak szybka realizacja projektu nie powiodłaby się, gdyby nie wysiłek międzynarodowego zespołu projektantów i inżynierów Siemensa. Swój udział mieli w nim także koledzy z polskiego oddziału koncernu z Metal Technologies. To dzięki ich pracy w ciągu dwóch dni dokonano modernizacji urządzeń i oprogramowania. Ostatni etap modernizacji rozpoczęto w środę 15 czerwca, a już w piątek 17 czerwca wieczorem wyprodukowano pierwszy krąg wytrawionej blachy.

Przedstawiciele klienta, huty TATA w Ijmuiden, otwarcie przyznali, że do tej pory nikt nie przeprowadził takiego projektu w tak krótkim czasie.siemens.pl
Na podstawie: siemens.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii