Joanna Lewandowska 2011-11-04

Rosyjski rynek diamentów: Bogate złoża kimberlitu stwarzają nowe perspektywy, uważa Frost & Sullivan

Do 2015 roku wartość rynku wzrośnie do 5,74 miliardów USD – wykorzystanie nowoczesnego sprzętu kluczowe dla zwiększenia efektywności wydobycia

Rosja jest największym na świecie producentem nieoszlifowanych diamentów. W 2010 r. udział Rosji w całkowitej produkcji diamentów wyniósł 23,5% w ujęciu ilościowym i 25% pod względem wartości.

W tym samym roku rosyjska spółka Skarbu Państwa, Alrosa, była największym producentem diamentów na świecie. Tuż za nią znalazły się spółki De Beers, Rio Tinto i BHP Billiton. Ożywienie na rosyjskim rynku diamentów nastąpiło również ze względu na rosnące dochody i wydatki na towary luksusowe, zwłaszcza na rynkach wschodzących.

Według najnowszej analizy globalnej firmy doradczej, Frost & Sullivan, pt. Perspektywy rosyjskiego rynku diamentów, w 2010 r. rynek ten uzyskał przychody w wysokości 4,79 miliardów USD i szacuje się, że w 2015 roku osiągnie wartość 5,74 miliardów USD.

Rosja posiada pokaźne złoża kimberlitu, które mogą przyczynić się do dalszego wzrostu  produkcji, pod warunkiem, jednakże, że popyt globalny będzie rósł dalej. Nadmierne zwiększenie podaży może prowadzić do obniżenia cen, co z kolei negatywnie wpłynęłoby na kondycję firm wydobywczych. Rosyjski rynek diamentów jest napędzany głównie eksportem i w związku z tym jest silnie uzależniony od globalnego popytu. W 2010 r. eksport rosyjskich diamentów zwiększył się o 28%.

„Rosyjski rynek diamentów jest w dojrzałym stadium rozwoju i wydaje się mało prawdopodobne, aby średnia roczna stopa wzrostu (Compound Annual Growth Rate, CAGR) przekroczyła poziom 3,7% w perspektywie lat 2011 - 2015" – stwierdza Monika Nowotnik, analityk z warszawskiego oddziału Frost & Sullivan. – „Jednak w porównaniu z rynkiem światowym, Rosja wciąż przedstawia duży potencjał i jest w stanie zwiększyć swoje zdolności produkcyjne".

Mimo że perspektywy dla rynku są dość optymistyczne, głównie dzięki ożywieniu popytu konsumpcyjnego i ciągłemu wzrostowi cen diamentów, istnieją pewne wyzwania, które mogą zaburzyć te pozytywne prognozy.

Prowadzone na wielką skalę wydobycie spowodowało poważne zubożenie zasobów naturalnych i degradację środowiska naturalnego. W perspektywie długofalowej, znaczenie kwestii ochrony środowiska będzie coraz bardziej istotne, a obowiązujące w Rosji przepisy w zakresie bezpieczeństwa, zgodnie z globalnymi trendami, mogą ulec zaostrzeniu.

Ponadto, w ciągu ostatnich 20 lat na świecie nie znaleziono żadnych nowych, dużych złóż diamentów. Jakość wszystkich nowo odkrywanych pokładów jest stosunkowo niska, w porównaniu z jakością złóż już eksploatowanych. Firmy napotykają poważne trudności w eksploatacji rud o niskiej zawartości diamentów w nowych, trudno dostępnych miejscach, a to głównie ze względu na rosnącą złożoność procesu wydobycia.

Wspomniane wyżej okoliczności wskazują na rosnące koszty pośrednich środków produkcji, takich jak ropa, stal i materiały wybuchowe. Firmy wydobywcze będą również musiały spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa w zakresie warunków pracy i ochrony pracowników.

„W Rosji trzeba wziąć jeszcze pod uwagę dodatkowe koszty, generowane przez zwiększone zużycie energii i rosnące nakłady na ogrzewanie i izolację termiczną, ze względu na panujące dość surowe warunki klimatyczne" – wyjaśnia Monika Nowotnik.  – „Jednak rentowność rynku diamentów zależy od zachowania równowagi pomiędzy rosnącymi kosztami wydobycia a wzrostem cen kamieni".

W obliczu tej sytuacji, rosyjscy producenci diamentów starają się udoskonalać technologie wzbogacania niskiej jakości rud przy użyciu nowoczesnego sprzętu. Ponadto, muszą zmodyfikować sam proces wzbogacania rud oraz ograniczyć wysokie koszty transportu poprzez przetwarzanie rudy bliżej miejsca wydobycia albo wykorzystanie nowoczesnego sprzętu.

Górnictwo podziemne wymaga użycia bardziej wytrzymałych urządzeń i maszyn, które mogą być eksploatowane w trudnych warunkach i spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa. W niedalekiej przyszłości kwestia modernizacji urządzeń i maszyn górniczych nabierze zupełnie nowego znaczenia i utoruje drogę do rozwoju rynku, przyczyniając się do optymalizacji wydajności i większej produktywności.Joanna Lewandowska
Na podstawie: frost.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii