Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2012-01-10

Diagnostyka sieci: Najlepsze praktyki i pułapki, których nalezy unikać

Diagnostyka sieci: Najlepsze praktyki i pułapki, których nalezy unikać

Znajdywanie punktów, w których sieć jest w pełni nasycona, szybka identyfikacja i wymiana złych portów minimalizują przestoje to główne korzyści wynikające ze stosowania narzędzi diagnostycznych w sieciach przemysłowych. Wdrożenie sieci Ethernet znaczne zwiększyło rozmiary sieci przemysłowych, a także jej prędkości.  W fabrykach, w których przestój sieci może powodować duże problemy, takie jak straty w produkcji, utrzymanie tych sieci działających non-stop jest wiele ważniejsza niż w środowiskach biurowych, w których krótkie przerwy są prawie niezauważalne. Przedstawiamy korzyści ze stosowania narzędzi diagnostycznych, kiedy urzywać przełączników zarządzalnych, kiedy zwykłych oraz wyjasniamy korzyści i ograniczenia SNMP.

Sieci przemysłowe powinny być monitorowane w celu zapewnienia, że praca odbywa się na optymalnym poziomie. Jednym z filarów każdego programu diagnostycznego jest zarządzalny przełącznik. Zarządzalne przełączniki nie są zbyt kosztowne, a zbierają mnóstwo informacji, które mówią jak działa sieć.

Tim Pitterling z SIEMENS'a twierdzi, że wykorzystywanie przełączników zarządzalnych wiąże się z prawdziwymi korzyściami. Można kontrolować ustawienia, stany błędów i połączeń, dzięki czemu można łatwo i szybko stwierdzić, gdzie można zwiększyć wydajność. Istnieje szeroki zakres oprogramowania diagnostycznego, które można wykorzystać wraz z przełącznikami zarządzalnymi. Niektóre z tych narzędzi są wspólne, i korzysta z nich wielu użytkowników sieci w domach i przedsiębiorstwach. Inne są projektowanie specjalnie dla wielu różnych produktów i technologii w zastosowaniach przemysłowych. Podstawą wszystkich tych narzędzi jest protokół SNMP, który umożliwia dostęp do wszystkich informacji diagnostycznych zgromadzonych w przełącznikach zarządzalnych.

Jednym z ważnych aspektów diagnostyki sieci jest zrozumienie, które przełaczniki są najbardziej aktywne, a które są w pełni wykorzystywane. Poprzez odczytywanie informacji SNMP możliwe jest ich gromadzenie i określanie, jak często usługi są dostępne. Może to pomóc menadżerom określić zdolności przełączników wobec potrzeb. Dzięki SNMP, przełącznikom zarządzalnym i oprogramowaniach diagnostycznych administratorzy mają większą przejrzystość zachowania się sieci. Dobre narzędzie diagnostyczne może czerpać informacje i automatycznie pokazywać, gdzie i na jakim porcie nastąpiło uszkodzenie. Kiedy jakiś port zawiedzie, dzięki tym narzędziom możliwe jest szybkie określenie lokalizacji, aby technicy mogli bezpośrednio przejść do uszkodzonego modułu i go zastąpić. Zmniejsza to znacznie przestoje.

Dobre narzędzia diagnostyczne pozwalają użytkownikom szybko sprawdzić, gdzie występuja problemy i jakie są obciążenia. Wizualizacja danych sprawia, że punkty nasycenia są łatwe do wykrycia. Oprogramowanie diagnostyczne także pomaga spostrzec gdzie występują błędy i jak obciążenia zmieniają się w czasie. Monitorowanie błędów sieci przynosi wiele korzyści. Możliwe jest sprawdzenie, czy obciążenia się zwiększają i można sprawdzić czy konieczna jest aktualizacja w sieci. Dobre narzędzia diagnostyczna aktywnie informują o określonych poziomach obciążenia sieci i przekroczenia stanów alarmowych. Pozwala to unikać nasycenia.

Podczas gdy szereg narzędzi opracowywanych przez IT dobrze sprawdza się w sieciach przemysłowych, nie są wykorzystywane powszechnie. Wiele z nich jest przeznaczonych do aplikacji przemysłowych. Zespoły IT często starają się przejąć sieci automatyki, podczas gdy ich narzędzia nie rozumieją takich rzeczy jak Discovery and Configuration Protocol (DCP), wykorzystywane przez PROFINET. To, w połączeniu z wieloma innymi wymaganiami oznacza, że użytkownicy sieci przemysłowych równiez potrzebuja specjalistycznych narzędzi. Wiele przedsiębiorstw przemysłowych dostarcza narzędzi, które przeznaczone są do stosowania w środowiskach automatyki. Biorąc pod uwagę szeroki wachlarz sprzętu, który może działać nawet w małym centrum, narzędzia te muszą być łatwe do zrozumienia przez techników, aby mogli oni szybko ponownie uruchomić systemy. Koszty przestoju są znacznie wyższe w przypadku linii produkcyjnych niż w zakresie aplikacji IT, gdzie przerwy w pracy sieci często są przeoczane.

Choć w ciagu ostatnich lat wiele narzędzi diagnostycznych zostało wyposażonych w lepsze interfejsy użytkowników, nadal pozostają one trudne do zastosowania. Zbyt wiele narzędzi nie jest łatwych w użytkowaniu bez zrozumienia i szkolenia". W zastosowaniach przemysłowych diagnostyka musi być prosta. Dlatego też opracowano serwer SINEMA. Technicy mają możliwość tworzenia map użytkowników, gdzie elementy sieci są nakładane na obraz w tle, który pokazuje halę produkcyjną. Kiedy występują jakies problemy technicy widzą od razu w której części hali produkcyjnej występuje problem i mogą szybko udać się na miejsce awarii.

Kiedy systemy diagnostyczne pokazują urządzenia końcowe z graficzną ilustracją problemu, personel serwisowy może szybko organizować części zamienne. Ta krytyczna kwestia oszczędza wysokie koszty przestojów. W środowiskach IT 5 minut przestoju nie jest zazwyczaj ogromnym problemem. Jednak 5 minut bez środków produkcji to utrata wielu przychodów. Dlatego w zastosowaniach przemysłowych często wykorzystuje się protokół MRP, który zapewnia czas przejścia w zalediwe 200 milisekund. MRP jest ważnym narzędziem w wielu zastosowaniach przemysłowych, ale stanowi wyzwanie dla zespołów IT. Wiele narzędzi tego nie rozumie, a więc te narzędzia nie są wystarczjąco dobrem gdy zespoły korzystają z MRP.

Chociaż przełaczniki zarządzalne są potrzebne aby zebrać dane do analizy, w niektórych obszarach sieci dane diagnostyczne nie są ważne. Zwykłe niezarządzalne przełączniki nie mają wbudowanej inteligencji, tak więc nie mogą dostarczyć funkcjonalności, nie mają adresów IP, ani nie zapewniają korzyści pochodzących z protokołu SNMP. jednak mogą one dostarczyć dodatkowych portów lub mediów takich jak połączenia światłowodowe. Możliwe jest dodawanie zwykłych przełączników w systemie Server SINEMA do ich wizualizacji, ale nie można nimi zarządzać ani system nieotrzyma informacji na temat ich obciążenia lub błędów. To kompromis.

Gdy systemy są skonfigurowane tak, aby zmaksymalizować ilość danych zebranych bez ponoszenia dodatkowych kosztów, użytkownicy mogą łatwo utrzymywać płynność sieci. Wybór odpowiednich narzędzi diagnostycznych jest kluczowym elementem dla utrzymania integralności sieci.

Na podstawie: totallyintegratedautomation.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii