Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2012-02-14

Udział operatorów w zarządzaniu alarmami

Udział operatorów w zarządzaniu alarmami

Jednym z interesujących odkryć analitycznych procesów, jest określenie poziomu zaangażowania operatorów w procesie identyfikacji i określania alarmów oraz zarządzania alarmami. Biorąc pod uwagę fakt, że operatorzy działają w pierwszej linii z alarmami, można by pomyśleć, że odgrywają oni dużą rolę w tym procesie. Czy tak jest?

Niestety nie. Po stwierdzeniu tego faktu pojawiło się pytanie "Czy operatorzy na obiektach zarządzają alarmami i specyfikacjami systemu?".

Kevin Patel, kierownik projektów i inżynier automatyki w firmie usług środowiskowych w Dallas mówi, że w przemyśle obróbki wody i ścieków prostej odpowiedzi na to pytanie nie ma. Jest on pewien, że na każdym obiekcie istnieją problemy, jednak trudno jest operatorom stworzyć zarządzanie alarmami lub nawet uważają, że nie jest potrzebne. Kiedy przychodzi do idei stworzenia zarządzania alarmami, analizuje się dostępne zasoby oraz potrzebne dodatkowe fundusze. Decydenci o dofinansowaniach zwykle nie widzą problemu w zarządzaniu alarmami, ponieważ nigdy nie byli na obiekcie.

Opisując proces dokumentowania źródeł alarmów i radzenia sobie ze wszystkimi alarmami, zarządzanie alarmami na poziomie całej spółki jest bardzo długim i uciążliwym procesem, który powinien być rozpatrywany na etapie inżynierii, jako że te aspekty działalności rzadko są kontrolowane twierdzi Fernando Granier, właściciel firmy Interlog. Operatorzy nie zawsze są zaangażowani w proces, ponieważ czynniki takie jak bezpieczeństwo i stała ochrona aktywów są powszechnie pomijane przez operatorów, gdyż są związanie z zmiennymi w produkcji. Operatorzy są dobrym źródłem sprzężenia zwrotnego, jeśli chodzi o przycinanie procesu zarządzania alarmami, ale trzeba także uruchomić utrzymanie i bezpieczeństwo ludzi.

W związku z powyższym sugeruje się, aby studiować dobre fachowe książki w tej tematyce. Przykładowa to "Alarm Management for Process Control" napisana przez Douglasa Rothenberg, która uważana jest za najbardziej kompletną i kompetentną. "Ile razy doświadczyłeś burzy alarmów? Co najpier zrobić?" - ta książka wyjaśnia jak zaprojektować skuteczny system, który jest do opanowania. jest dobrze napisana i bardzo prosta do czytania.

Na podstawie: automationworld.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii