Endress 2012-03-01

System Zarządzania Energią (Energy Management Solutions)

System Zarządzania Energią (Energy Management Solutions)

Endress+Hauser jest globalnym dostawcą rozwiązań automatyki procesowej posiadającym ponad 50 lat doświadczeń w tej dziedzinie. Stawiając krok na przód powiększyliśmy naszą ofertę o kompleksowy i dopasowany do potrzeb System Zarządzania Energią (Energy Management Solutions) pozwalający monitorować każdy typ energii (tzw. W.A.G.E.S – Woda, Powietrze, Gaz, Energia elektryczna, Para wodna).

Jakie są korzyści z rozwiązania Endress+Hauser do zarządzania energia (EMS)?

 • obniżenie zużycia energii i obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii
 • uzyskanie dodatkowych subwencji poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Energią (DIN EN 16001 / ISO 50001)
 • identyfikacja potencjału do poprawy efektywności
 • wsparcie procesu decyzyjnego w sprawie inwestycji proefektywnościowych
 • wzmocnienie pozycji konkurencyjnej poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów
 • ochrona środowiska

Cykl w systemie zarządzania energią
Z jednej strony System Zarządzania Energią składa się z monitoringu energii, który oznacza zbieranie danych pomiarowych oraz ich analizę. Z drugiej strony istnieje potrzeba zarządzania energią, oznaczające kolejne kroki optymalizacji zużycia energii.

Endress+Hauser oferuje pełne wsparcie na każdym etapie projektu Systemu Zarządzania Energią, który definiujemy w następujący sposób:

 • ocena projektu
  - ocena i oszacowanie wielkości projektu i potencjału efektywności energetycznej
 • ekspertyza zakładu
  - wizja lokalna z analizą istniejących instalacji dystrybucji mediów energetycznych (wody, sprężonego powietrza, gazu, energii elektrycznej, pary wodnej) = sprawność wykonania ekspertyzy zakładu
  - opracowanie całościowej koncepcji monitoringu energii
  - przygotowanie i prezentacja raportu końcowego
 • koncepcja monitoringu energii
  - szczegółowa i modułowa oferta przygotowana w oparciu o koncepcję monitoringu energii
  - plan projektu
  - ocena koncepcji (czas, złożoność, koszt, korzyści, obliczenie zwrotu )
 • montaż
  - dostawa i montaż komponentów
  - instalacja oprogramowania analizy energetycznej eSight
  - włączenie istniejących danych energetycznych
  - praca wstępna
  - zarządzanie projektem
  - szkolenie
  - usługi
 • analiza danych
  - analiza i interpretacja zebranych danych
  - identyfikacja potencjału do oszczędności
 • optymalizacja, propozycja dla
  - wdrożenia działań oszczędnościowych
  - zwiększenia efektywności
 • ciągłe udoskonalenia, opracowanie i wdrożenie
  - działań mających na celu ciągłe udoskonalenia
  - stałego wzrostu efektywności energetycznej

Dokładne pomiary zapewniają wiarygodne wyniki analiz

Ponad 50-cio letnie doświadczenie w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej gwarantuje, że ENDRESS jest silnym i bezpiecznym partnerem. Aparatura pomiarowa zapewnia wysoką dokładność i stabilność pomiarów, co jest kluczem do wykonywania analizy zużycia energii i wyciągania prawidłowych wniosków potrzebnych do podjęcia właściwych decyzji inwestycyjnych.

System zarządzania energią obecnie składa się z trzech głównych komponentów:

 • urządzenia pomiarowe – dostarczające dokładnych danych
 • urządzenia akwizycji danych – zbierające dane pomiarowe
 • oprogramowanie (eSight) – pozwala analizować zebrane dane pomiaroweEndress
Na podstawie: www.pl.endress.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii