F. Saes 2012-03-09

Mobilne, środowiskowe badania polowe w prowincji Limburg (Holandia)

Mobilne, środowiskowe badania polowe w prowincji Limburg (Holandia)

Jakość środowiska naturalnego w holenderskiej prowincji Limburg jest starannie monitorowana przez zespół laborantów zatrudnionych przez władze prowincji. Do dyspozycji zespołu badającego próbki jest laboratorium, jak również odpowiednio wyposażony samochód, będący własnością Departamentu Wykonawczego ds. Środowiska (Environmental Enforcement Depatment). Samochód ten jest w pełni wyposażony jako ruchome laboratorium.

Cztery grupy, działające w ramach Biura Badań i Zleceń Prowincji Limburg, monitorują poprawność wdrażania polityki ochrony środowiska. Każda grupa sprawdza i analizuje jeden, specyficzny aspekt środowiska, tzn. powietrze, glebę oraz odpady, hałas i wodę.

Jeden z wydziałów zajmuje się jakością wody gruntowej. Niezastąpiony pod tym względem jest zespół pomiarowy, który na terenie całej prowincji pobiera próbki i na miejscu wykonuje analizy. Zespół tworzy dwóch laborantów Stephan van Mulken i Jean Hacking. W terenie, korzystając z oprzyrządowanego samochodu i przyczepy, pobierają oni próbki do naczyń pomiarowych dla późniejszego zbadania jakości wody gruntowej (rys. 1).

W niektórych miejscach pagórkowatego obszaru prowincji Limburg woda gruntowa występuje na stosunkowo dużej głębokości - głębiej niż w innych prowincjach Holandii. Z tego powodu przyczepa wyposażona została w pompę o dużej mocy, która umożliwia pobieranie próbek wody z głębokości do 50 m. Stephan van Mulken wyjaśnia: "Aby wykonać reprezentatywny pomiar kolumna wody w naczyniu probierczym musi zostać trzykrotnie wypompowana, zanim pobrana zostanie właściwa próbka."

Badania w terenie
Po pobraniu próbki wykonywanych jest wiele oznaczeń, jak zasadowość, zawartość węglanów (CO3-2) i dwuwęglanów (HCO3-) oraz pH. Próbki są zachowywane do oznaczenia zawartości ośmiu metali ciężkich jak Hg, Pb, Cd, Cr, Cu, Zn, As oraz Ni zgodnie ze standardem NEN 5740. Ten zestaw analiz jest modyfikowany, gdy podejrzewane jest zanieczyszczenie. Dla celu monitorowania gleby, jak w przypadku odwodnienia, ważne są specyficzne pierwiastki (Al, Cu, Ca, Fe, Mg oraz Na). Ze względu na niestabilność chemiczną niektórych pierwiastków, pewne analizy muszą zostać wykonane krótko po pobraniu próbki. Jean Hacking wyjaśnia: "Niektórych analiz nie można odłożyć do późniejszego wykonania w laboratorium. Jeśli od pobrania próbki do wykonania oznaczenia upłynie zbyt dużo czasu, metale mogą wytrącić się z wody, co oczywiście prowadzi do niedokładnych wyników." Te krytyczne analizy muszą zostać wykonane w krótkim czasie po pobraniu próbki w terenie. Dlatego samochód zespołu wyposażony jest w kilka przyrządów pomiarowych. Poza innym wyposażeniem to mini-laboratorium zawiera system miareczkowania METTLER TOLEDO DL50 Rondolino oraz przenośny Multimetr z modułem pomiarowym pH. Stephan komentuje: "Optowaliśmy za METTLER TOLEDO głównie ze względu na kompaktowy DL50 ze zmieniaczem próbek oraz miernik pH X-matepro MX-300. Poza tym, w naszym samochodzie wszystko musiało być dopasowane" (rys. 2).

Decydującym czynnikiem był także program serwisowy i konserwacji dla wyposażenia, ponieważ jest on zgodny z posiadaną przez departament certyfikacją ISO9001-2000 oraz akredytacją STERLab. Są to ważne aspekty, ponieważ wydział pracuje jako kompetentna, wykonawcza władza państwowa ds. środowiska.

Wyniki pomiarów wykonanych w terenie zapisywane są w laptopie, standardowym wyposażeniu samochodu. Oznaczenia wykonywane są przy użyciu oprogramowania LabX Titration, które także zostało dostarczone przez METTLER TOLEDO. Gwarantuje to, że przechowywanie metod jak również danych oraz ich przetwarzanie przebiegają zawsze poprawnie. Wyniki mogą zostać od razu umieszczone w raporcie.

W ostatnich latach środowisko naturalne w Holandii wykazuje stałe odtwarzanie się. Dzięki temu nowoczesnemu oprzyrządowaniu Prowincja Limburg jest w stanie zaprezentować szybkie i przekonujące dowody tej trwającej poprawy.F. Saes
Na podstawie: mt.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii