(tł. Sebastian Czarnecki) 2012-03-12

Siemens kontra Alen-Bradley: Niezależne spojrzenie na obecne platformy bezpieczeństwa

Siemens kontra Alen-Bradley: Niezależne spojrzenie na obecne platformy bezpieczeństwa

W ciągu ostatniego roku obie platformy bardzo się zmieniły. Integrator systemów porównuje stany na obu platformach, zwracając szczególną uwagę na łatwość programowania, rozwiązywanie problemów, zdolność do dzielenia danych i korzystania z bibliotek i modułów.

W ciągu kilku ostatnich lat odnotowano wiele zmian z zakresie bezpieczeństwa. Regulatorzy nadal domagają się poprawy bezpieczeństwa, co skłania producentów do aktualizacji swoich systemów tak, aby właściciele i użytkownicy mogli szybko spełnić te wymogi. Dzisiaj systemy bezpieczeństwa wymagają osobnego sprzętu oferującego większą moc obliczeniową dla uruchamiania większych i bardziej złożonych programów. Jest jednak wciąż wyzwaniem wyrobienie pewności, że zarówno standardowe oprogramowanie przemysłowe jak i oprogramowanie bezpieczeństwa nie mają konfliktów.

W wielu firmach kładzie się duży nacisk na bezpieczeństwo, bez względu na to czy jest ono objęte nowymi pisemnymi przepisami czy nie. Najważniejszym jest bezpieczeństwo pracowników. W ciągu kilku ostatnich lat potrzeba udokumentowanego bezpieczeństwa wzrasta, a dostawcy automatyki wydobywają wciąż coraz to nowsze produkty. Przykładowo Rockwell niedawno rozszerzył swoją ofertę z rodziny Logix o szybsze modele. SIEMENS dokonał postępu, integrując STEP 7, HMI, bezpieczeństwo i inne oprogramowanie w jednym środowisku o nazwie TIA PORTAL. TIA oznacza Totally Integrated Automation. W ciągu ostatniego roku wiele na tych platformach się zmieniło.

Bezpieczeństwo to ważna część środowiska przemysłowego, zwłaszcza w stanach zjednoczonych. Integratorzy zawsze muszą rozmawiać z klientami i robić oceny oparte na Kliencie jako całej firmy.

Jedną z największych różnic między wspomnianymi systemami jest to, że systemy Rockwell wymagają połączeń przewodowych dla systemów bezpieczeństwa, natomiast SIEMENS korzysta z Profibus i Profinet do całej komunikacji. Pojedynczy przewód dla systemów bezpieczeństwa i komunikacji produkcyjnej nie tylko upraszcza konfigurację, ale sprawia też, że znacznie łatwiej jest rozwiązywać problemy.

Jedną z cech wprowadzania nowych systemów bezpieczeństwa jest zapotrzebowanie, aby wprowadzane zmiany nie stały się przestarzałe w krótkim okresie czasu. Ci, którzy chcą ulepszać bezpieczeństwo chcą najnowszych i najlepszych technologii, nie chcą wszystkiego powtarzać od nowa w ciągu kilku lat. Mimo tych chęci, użytkownicy nie chcą spędzać wielu godzin na nauce programowania sprzętu.

Dzięki TIA Portal, Siemens stał się znacznie prostszym systemem do programowania. Wśród największych zmian znaleźć można współdzielenie danych między bezpieczeństwem a oprogramowaniem produkcji. TIA Portal pozwala programistom wykorzystywać procedury produkcyjne w dziedzinie oprogramowania bezpieczeństwa, co znacznie upraszcza konfigurację. Środowiska programowania są podobne, więc bycie na bieżąco zajmuje znacznie mniej czasu. Początkowo użytkownik może się obawiać, że gdy bezpieczeństwo i produkcja działają na tym samym oprogramowaniu istnieje ryzyko błędów. Nowe oprogramowanie pozwala określić, które instrukcje związane są z bezpieczeństwem, także programiści wiedzą, których bloków kodu nie powinni ruszać.

Siemens posiada ulepszoną funckję biblioteki, która umożliwia programistom tworzenie modułów i zapisywać je do późniejszego użycia. jest to niezwykle przydatne w obiektach, które korzystają z kilku identycznych maszyn. Znacząco oszczędza to mnóstwo czasu technikom, którzy uruchamiają ten sam moduł oprogramowania. W systemie TIA Portal mogą pracować również inżynierowie automatycy, którzy nie znają zawiłości programowania maszyn, bowiem korzystają z interfejsu graficznego, który jest bardzo intuicyjny. Pomaga to uzyskać korzyści z nowej platformy bez utraty starszego oprogramowania zaimplementowanego w zakładach.(tł. Sebastian Czarnecki)
Na podstawie: totallyintegratedautomation.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii