Komputery PC w kontroli

Komputery PC w kontroli

2012-01-20

W technologii często okazuje się, że problemy w przeszłości nie były błędami. Były to po prostu wielkie idee wyprzedzające swój czas. W ten sposób komputer przemysłowy PC stanowi uderzenie jako platforma automatyzacji.

Korzystanie z symulacji poprawia skuteczność podawania leków.

Marc Horner, Ralf Kroeger 2012-01-19

Firmy farmaceutyczne odpowiadają na wysokie koszty wprowadzania nowych leków na rynek w różny sposób.

Alternatywne rozwiązania instalacji dystrybucji powietrza w przypadku obiektów o kluczowym znaczeniu.

Alternatywne rozwiązania instalacji dystrybucji powietrza w przypadku obiektów o kluczowym znaczeniu.

Neil Rasmussen 2012-01-16

Wraz ze wzrostem zagęszczenia sprzętu obliczeniowego chłodzenie centrum przetwarzania danych stało się znacznym wyzwaniem. Rezultatem projektów scalania serwerów przy jednoczesnym zmniejszaniu się fizycznych rozmiarów serwerów i systemów pamięci masowej jest wysoka gęstość mocy oraz wysoka gęstość ciepła. Pomimo że typowy pobór mocy na jedną obudowę w centrum danych utrzymuje się na poziomie 1 kW, urządzenia można skonfigurować w taki sposób, aby pobierały ponad 15 kW na obudowę. Przekracza to możliwości przeciętnego centrum danych, w przypadku którego zgodnie z projektem można zapewnić niezawodne chłodzenie jedynie dla gęstości 2–3 kW na obudowę. Ponadto wprowadzenie do centrów danych obudów o wysokiej gęstości powoduje powstawanie wewnątrz pomieszczenia miejsc o podwyższonej temperaturze, z którymi system chłodzenia nie będzie w stanie sobie poradzić, ponieważ w tradycyjnych projektach zakłada się względnie równomierne modele chłodzenia wewnątrz centrum danych.

Systemy magazynowania energii elektrycznej sposobem na zwiększenie niezawodności sieci i upowszechnienie źródeł odnawialnych

2012-01-10

Systemy magazynowania energii elektrycznej mają zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju szeregu sektorów, w tym motoryzacji, stabilizacji sieci energetycznych, sieci inteligentnych (smart grids), zasilania awaryjnego, urządzeń przenośnych. Działające na wielką skalę, niezawodne i trwałe technologie magazynowania energii elektrycznej przyczynią się do szerszego wykorzystywania i zwiększenia komercyjnej atrakcyjności odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym przede wszystkim źródeł o charakterze przerywanym, takich jak energia wiatrowa i słoneczna.

Diagnostyka sieci: Najlepsze praktyki i pułapki, których nalezy unikać

Diagnostyka sieci: Najlepsze praktyki i pułapki, których nalezy unikać

2012-01-10

Znajdywanie punktów, w których sieć jest w pełni nasycona, szybka identyfikacja i wymiana złych portów minimalizują przestoje to główne korzyści wynikające ze stosowania narzędzi diagnostycznych w sieciach przemysłowych. Wdrożenie sieci Ethernet znaczne zwiększyło rozmiary sieci przemysłowych, a także jej prędkości.  W fabrykach, w których przestój sieci może powodować duże problemy, takie jak straty w produkcji, utrzymanie tych sieci działających non-stop jest wiele ważniejsza niż w środowiskach biurowych, w których krótkie przerwy są prawie niezauważalne. Przedstawiamy korzyści ze stosowania narzędzi diagnostycznych, kiedy urzywać przełączników zarządzalnych, kiedy zwykłych oraz wyjasniamy korzyści i ograniczenia SNMP.

Zapobieganie uszkodzeniu danych w przypadku dłuższej przerwy w zasilaniu

Zapobieganie uszkodzeniu danych w przypadku dłuższej przerwy w zasilaniu

2012-01-04

Pomimo postępu technologii komputerowych, przerwy w zasilaniu są nadal głównym po-wodem przestojów komputerów osobistych i serwerów. Ochrona systemów komputerowych za pomocą sprzętu do zasilania awaryjnego (UPS) jest częścią kompletnego rozwiązania, ale odpowiednie oprogramowanie do zarządzania zasilaniem jest niezbędne, aby zapobiec uszkodzeniu lub utracie danych przy dłuższej przerwie w zasilaniu. W tym dokumencie omówione są różne konfiguracje i najlepsze rozwiązania mające na celu zapewnienie wydłu-żenia czasu pracy.

Co naprawdę oznacza cloud computing

Co naprawdę oznacza cloud computing

komputerwfirmie.org 2011-12-29

Od pewnego czasu utrzymuje się moda na cloud computing: te dwa słowa goszczą na ustach niemal wszystkich. Problem polega na tym, że tak jak w przypadku Web 2.0 każdy zdaje się mieć własną definicję.

Content Compare - bezpieczeństwo, wydajność i powtarzalność.

Content Compare - bezpieczeństwo, wydajność i powtarzalność.

Marcin Weksler 2011-12-21

Zarządzanie dokumentami to bardzo ważny proces w firmach, a szczególnie w branży farmaceutycznej, gdyż ma ono ścisły związek z dbałością o bezpieczeństwo klientów i pacjentów. To właśnie w przemyśle farmaceutycznym wprowadzanie i śledzenie zmian w dokumentach rejestracyjnych wymaga szwajcarskiej dokładności i postępowania wg zaostrzonych procedur i wytycznych GMP.

Korzyści wynikające ze zrozumienia bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych

Korzyści wynikające ze zrozumienia bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych

2011-12-07

Artykuł przedstawia wiele korzyści z wykorzystywania systemów bezprzewodoowych w systemach przemysłowych, a także szczegółowe omówienie skutków i zgrożeń, w celu uniknięcia zagrożeń bezpieczeństwa.

Zabezpieczenia fizyczne w obiektach o znaczeniu krytycznym (cz. 3)

Zabezpieczenia fizyczne w obiektach o znaczeniu krytycznym (cz. 3)

Suzanne Niles 2011-12-05

Projektowanie systemu zabezpieczeń koncentruje się wokół urządzeń do identyfikacji i sprawdzania pojedynczych osób w punktach dostępowych, czyli tzw. „kontroli dostępu”, która byłaby wszystkim, czego potrzeba, gdybyśmy mieli do czynienia z niezawodną w 100% identyfikacją, całkowitą wiarygodnością intencji wpuszczanych ludzi i fizyczną doskonałością niezniszczalnych ścian, drzwi, okien, zamków i sufitów. Aby zabezpieczyć się na wypadek nieuchronnych wpadek spowodowanych usterkami lub sabotażem, systemy zabezpieczeń zawierają zazwyczaj dodatkowe metody ochrony, monitorowania i przywracania normalnego stanu.< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >