Zabezpieczenia fizyczne w obiektach o znaczeniu krytycznym (cz. 2)

Zabezpieczenia fizyczne w obiektach o znaczeniu krytycznym (cz. 2)

Suzanne Niles 2011-12-02

Gdy mowa jest o bezpieczeństwie centrum danych, pierwszą rzeczą, która przychodzi do głowy, jest ochrona przed sabotażem, szpiegostwem lub kradzieżą danych. Chociaż konieczność ochrony przed intruzami i zamierzonymi szkodami, które mogą oni wyrządzić, jest oczywista, w przypadku większości obiektów większe zagrożenia na co dzień stanowią zwyczajne czynności personelu pracującego w centrum danych.

Zabezpieczenia fizyczne w obiektach o znaczeniu krytycznym (cz. 1)

Zabezpieczenia fizyczne w obiektach o znaczeniu krytycznym (cz. 1)

Suzanne Niles 2011-11-28

Gdy mowa jest o bezpieczeństwie centrum danych, pierwszą rzeczą, która przychodzi do głowy, jest ochrona przed sabotażem, szpiegostwem lub kradzieżą danych. Chociaż konieczność ochrony przed intruzami i zamierzonymi szkodami, które mogą oni wyrządzić, jest oczywista, w przypadku większości obiektów większe zagrożenia na co dzień stanowią zwyczajne czynności personelu pracującego w centrum danych.

Wizja śledzenia i identyfikacji

Wizja śledzenia i identyfikacji

2011-11-08

W związku ze ścisłymi przepisami dotyczącymi śledzenia i identyfikalności w różnych sektorach przemysłu takich jak farmaceutycznej, motoryzacyjnej, urządzeń medycznych, elektronice czy przemyśle spożywczym, producenci patrzą na najnowszą technologię wizyjną zapewniającą osiągnięcie procesom produkcyjnym wymaganych standardów w najbardziej opłacalny sposób.

Rosyjski rynek diamentów: Bogate złoża kimberlitu stwarzają nowe perspektywy, uważa Frost & Sullivan

Joanna Lewandowska 2011-11-04

Do 2015 roku wartość rynku wzrośnie do 5,74 miliardów USD – wykorzystanie nowoczesnego sprzętu kluczowe dla zwiększenia efektywności wydobycia

Jak poprawić jakość oświetlenia i zmniejszyć koszty utrzymania budynków niemieszkalnych?

Jak poprawić jakość oświetlenia i zmniejszyć koszty utrzymania budynków niemieszkalnych?

RedPen 2011-10-26

Najtańsza energia to energia zaoszczędzona – tak mówią unijni dygnitarze zmuszając nas do efektywnego wykorzystywania energii na oświetlenie. Dlatego od kilku lat wprowadzane są przepisy ograniczające ilość dostępnych na rynku energochłonnych produktów oświetleniowych. Czy jest to wystarczające, aby wykorzystać potencjał oszczędności energii w sektorze oświetlenia? Eksperci z europejskiej...

Aplikacje napędów SIEMENS w sektorach papierniczym i górniczym

Aplikacje napędów SIEMENS w sektorach papierniczym i górniczym

2011-10-21

Optymalizacja elektrycznych układów napędowych pozwala firmom z różnych branż zaoszczędzić znaczące ilości energii i kosztów. Przemysł papierniczy i górnictwo są głównymi adresatami takich optymalizacji. Przykładowo w przemyśle papierniczym oprócz konieczności oszczędności na kosztach związanych z energią istnieje presja utrzymania wysokiego poziomu jakości. W górnictwie głównym czynnikiem jest maksymalizacja produkcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych i środowiska naturalnego.

Różne typy zasilaczy UPS

Różne typy zasilaczy UPS

Neil Rasmussen 2011-10-19

Różne typy zasilaczy UPS i ich cechy są często przyczyną nieporozumień wśród specjalistów zajmujących się centrami przetwarzania danych. Panuje na przykład powszechne przekonanie, że istnieją tylko dwa typy zasilaczy UPS — rezerwowy i on-line. Te dwa często stosowane terminy nie opisują poprawnie licznych dostępnych zasilaczy UPS. Wiele nieporozumień dotyczących zasilaczy UPS można wyjaśnić przez właściwą identyfikację różnych typów ich topologii. Topologia zasilacza UPS wskazuje na ogólny charakter jego konstrukcji. Różni producenci wytwarzają zwykle modele o podobnych konstrukcjach lub topologiach, ale znacznie różniące się charakterystyką działania.

Projektowanie części, które mogą być obrabiane

Projektowanie części, które mogą być obrabiane

Milton Florest 2011-10-17

Minęło już kilka dekad, kiedy to koszt oprogramowania CAD 3D znacznie się obniżył, a ich złożoność znacznie zwiększyła. Stało się ono dla większości inżynierów projektów codziennym narzędziem. Obecnie rzadko jakakolwiek część wykonywana jest bez projektu lub wykorzystania specjalistycznego oprogramowania. Jest tego jedna minus: inżynierowie są tak przyzwyczajeni do projektowania w programach CAD, że czasem zapominają o konieczności analizy, czy projektowany element ma fizyczną możliwość obróbki. Znajomość fizyczna posiadanych mocy obróbczych pozwala uniknąć sytuacji, gdy obróbka staje się niepotrzebnie skomplikowana, droga lub niemożliwa.

Odkrywając możliwości wizyjne robotów

Odkrywając możliwości wizyjne robotów

2011-10-10

Wizja zastosowań komputerów zdecydowanie wybiega poza stosunkowo prostą detekcją twarzy, rozpoznawanie obiektów czy generowanie grafik. Zamist rzeczywistości wirtualnej należy rozważyć zastosowania rzeczywistości rozszerzonej. Wystarczy wyobrazić sobie funkcje telefonu komórkowego przeznaczone do uzyskiwania ciekawych i przydatnych informacji na temat tego, czego się szuka: kim są ludzie, jaka jest specyfika budynku, jaki typ samochodu jest na zdjęciu. A może do zastosowania w robotach, gdzie komputer będzie sposobem na zwiększenie roli robotów domowych, umożliwiając im dostrzeganie ludzi poruszających się wokół nich i zrozumienia co robią?

Przewidywany czas działania między uszkodzeniami: opis i standardy (cz. 2)

Wendy Torell, Victor Avelar 2011-10-04

Czasami terminy „przewidywanie” i „oszacowanie” są używane zamiennie, jednak ta praktyka nie jest prawidłowa. Metody przewidywania współczynnika MTBF obliczają wartość na podstawie projektu systemu, zazwyczaj stosowane są na początku cyklu eksploatacji produktu.< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >