Strona Główna > Katalog firm > Pilz Polska Sp. z o.o.

Pilz Polska Sp. z o.o.

Mazowieckie Warszawa 02-182
ul. Ruchliwa 15

NIP:524-26-06-447

Osoba kontaktowa: Natalia Klimczyk
 

Firma Pilz jest znana swoim Klientom przede wszystkim jako dostawca wysokiej jakości produktów bezpieczeństwa. Tym, co nas jednak szczególnie wyróżnia są nasze usługi związane z oceną zgodności maszyn. Zaczynamy zawsze od dokonania analizy ryzyk, koncentrując się przy tym na trzech głównych obszarach: wykryciu istniejących zagrożeń, sprawdzeniu zgodności z odpowiednimi normami oraz przepisami, a także analizie dostępnej dokumentacji. Na etapie opracowywania koncepcji bezpieczeństwa, dla każdego z wykrytych zagrożeń i niezgodności proponujemy środki zaradcze, które pozwolą, albo na zminimalizowanie zagrożeń do akceptowalnego poziomu, albo na doprowadzenie do stanu zgodności z normami. Mając opracowaną koncepcję bezpieczeństwa, kolejnym krokiem jest wykonanie projektu, a następnie wdrożenia. I wreszcie walidacja – jak każdy układ automatyki, tak samo układ bezpieczeństwa, po wdrożeniu musi zostać sprawdzony. Oprócz wymienionych usług realizujemy także projekty związane z certyfikacją znakiem CE, oceną zgodności międzynarodowej, a także oceną całych zakładów. Prowadzimy także szkolenia związane z naszymi produktami oraz obowiązującymi normami i przepisami.