HTControl

Mazowieckie Warszawa 000-001
Warszawa 1

NIP:5371426931
 

Automatyka przemysłowa od projektu po uruchomienie HTControl oferuje usługi z zakresu sterowania i automatyki przemysłowej. Każda instalacja jest szyta na miarę i dostosowywana do Państwa potrzeb. Po rozpoznaniu Państwa zapotrzebowania nasi inżynierowie dokonują analizy projektu, tworzą koncepcję i przedstawiają ja do akceptacji. Na podstawie koncepcji tworzony jest projekt szaf elektrycznych, okablowania i AKPiA. Programiści przygotowują oprogramowanie na sterowniki PLC, tworzą wizualizację obiektu na panelach HMI i stacjach operatorskich typu SCADA. Następnie gotowy projekt jest uruchamiany i wdrażany u Państwa w firmie. Specjalizujemy się w automatyzacji procesów technologicznych dla branż:

  • przemysł energetyczny
  • przemysł motoryzacyjny
  • przemysł spożywczy
  • przemysł górniczy
  • instalacje wodno-ściekowe

Systemy dostarczane przez HTControl oparte są o najnowsze rozwiązania dostępne na rynku automatyki przemysłowej. Ściśle współpracujemy z firmami tworzącymi przemysł XXI wieku.