Strona Główna > Katalog firm > Biuro Inżynierskie WPsensors

Biuro Inżynierskie WPsensors

Lubuskie Zielona Góra 65-072
Lisowskiego 5

NIP:9291120267

Osoba kontaktowa: Wojciech Pierzgalski
 

Projektowanie i wytwarzanie szerokiego asortymentu czujników pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych z zastosowaniem najnowszej generacji podzespołów AMR, GMR i GMI, a przeznaczonych do stosowania w przyrządach pomiarowych oraz przemysłowej i laboratoryjnej aparaturze kontrolno-pomiarowej, a także w wielu innych urządzeniach elektrycznych lub standardowych zestawach pomocy dydaktycznych. Projektowanie, kompletacja oraz wdrażanie systemów pomiarowo-rejestrujących dla lokalnego nadzoru i wizualizacji procesów technologicznych w obiektach przemysłowych. Wykonywanie pomiarów parametrów bezpieczeństwa i jakości użytkowania energii elektrycznej, wymaganych w diagnostyce eksploatacyjnej instalacji i urządzeń elektrycznych obiektów komunalnych oraz przemysłowych. Wykonywanie audytów efektywności energetycznej systemów i urządzeń elektrycznych w przemyśle, usługach i jednostkach samorządu terytorialnego np. w systemach oświetlenia drogowego, oraz wskazanie warunków wykonania niezbędnej modernizacji dla osiągnięcia wymiernych efektów ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Projektowanie i wytwarzanie urządzeń elektrycznych do grupowego zasilania opraw oświetleniowych w systemach oświetlenia drogowego, spełniających wymagania modernizacji technicznej wymieniane w Ustawie z dnia 5 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. nr 94, poz. 551), jako jednym z przedsięwzięć prowadzących do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, a tym samym do poprawy bilansu energetycznego gminy, powiatu i miasta.