mgr inż. Paweł Orzech 2023-07-11

Szybkie zwiększanie rozmiarów partii akumulatorów

Szybkie zwiększanie rozmiarów partii akumulatorów

 

Modułowe rozwiązania z zakresu automatyki i oprogramowanie oparte na Internecie przyspieszają prace projektowe dotyczące akumulatorów i oddawanie ich do użytku oraz skracają związane z nimi cykle produkcji

 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę McKinsey, w 2021 roku sprzedano łącznie 6,5 mln samochodów elektrycznych. To dwa razy więcej niż w 2020. Aby sprostać temu rosnącemu popytowi, producenci muszą szybko zwiększać swoje moce w zakresie produkcji akumulatorów. Firma Bosch Rexroth oferuje szybkie we wdrażaniu rozwiązania z zakresu automatyki, które obejmują cały łańcuch wartości produkcji akumulatorów – od rozwijania rolek z folią poprzez wszystkie fazy produkcji ogniw oraz montażu modułów i zestawów akumulatorów po testy końcowe i recykling. Modułowa konstrukcja i najnowocześniejsza architektura oprogramowania z narzędziami do uruchamiania opartymi na Internecie przyspieszają i upraszczają prace projektowe oraz zarówno tworzenie nowych instalacji, jak i modernizację już istniejących.

ctrlX AUTOMATION zaciera granice między sterownikami maszyn, światem informatyki a Internetem rzeczy. ctrlX AUTOMATION ogranicza ilość komponentów i czas projektowania o 30–50% dzięki zastosowaniu systemu operacyjnego Linux działającego w czasie rzeczywistym, otwartych standardów, technologii aplikacji, możliwości programowania w oparciu o Internet oraz wszechstronnej łączności w standardzie IoT. Pakiet narzędzi do automatyzacji zwiększa zarówno produktywność, jak i elastyczność procesów. Użytkownicy mogą dodawać nowe funkcje w każdej chwili, instalując aplikacje opracowane przez firmę Bosch Rexroth, innych dostawców lub samych siebie.

„Podłącz i produkuj”: nowe pakiety Smart Function Kit

Najnowsze roboty liniowe, wykonane z najlepszych w swojej klasie elementów systemów przemieszczeń liniowych oraz sprzętu i oprogramowania do automatyzacji, mogą być wykorzystywane do różnych zadań z zakresu automatyki, takich jak łączenie, wytłaczanie, przenoszenie i wydawanie. Zainstalowane fabrycznie intuicyjne oprogramowanie operacyjne przyspiesza oddawanie produktów do użytku i wykorzystywanie prostego programu graficznego w procesie produkcji. Nie wymaga ono żadnych umiejętności z zakresu programowania. Podsystemy można łatwo integrować z systemami nadrzędnymi za pomocą otwartych interfejsów oraz wykorzystywać w różny sposób. Dotyczy to również modułu kompensacyjnego z czujnikiem Smart Flex Effector. Dzięki wrażliwości porównywalnej z ludzką ręką moduł ten udostępnia szereg nowych możliwości z zakresu automatyki przemysłowej. Trudne procesy można teraz zautomatyzować, zoptymalizować i monitorować.

 

Bezkontaktowa obsługa dzięki komorom technologicznym

Elastyczny system transportu FTS w sposób bezkontaktowy przeprowadza elementy akumulatora przez komory procesowe. Napędzany za pomocą silnika liniowego, zapewnia on duży stopień swobody obejmujący proste ścieżki, zakrzywienia i zagłębienia. W trakcie procesu produkcyjnego system FTS może przenosić elementy o wadze od jednego grama do dwóch ton, pozycjonując je z dokładnością do 1 μm. Cewki umieszczone na zewnętrznej stronie magnetycznych nośników mocy w komorach nie mają uszczelek ani przepustów. Poszczególne elementy mogą przesuwać obrabiany przedmiot do przodu lub do tyłu i przenosić go z różną prędkością.

Inteligentny montaż zestawów akumulatorów: bezpieczeństwo, wydajność i małe wymagania w zakresie konserwacji

Nowy system transportowy TS7 może w sposób bezpieczny i niezawodny przenosić w przestrzeni montażowej zestawy akumulatorów o wadze znacznie przekraczającej tonę. Pozwala on na przenoszenie dużych zestawów akumulatorów na paletach. Jest zoptymalizowany pod kątem szczególnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska, które są związane z produkcją akumulatorów.

TS7 to produkt oparty na standardach o modułowej konstrukcji i wyjątkowo małych wymaganiach dotyczących serwisu i konserwacji. Jest dostępny w każdym miejscu na świecie. Umożliwia szybkie konfigurowanie i uruchamianie systemów oraz ich późniejsze modyfikowanie.

Testy końcowe

Testy końcowe zestawów akumulatorów są przeprowadzane przy użyciu kompaktowego, modułowego układu napędowego ctrlX DRIVE i platformy sterowania ctrlX CORE. Te same rozwiązania można wykorzystać do rozładowywania akumulatorów podczas ich przygotowywania do recyklingu. Dzięki systemom transportowym firmy Bosch Rexroth z pewnością pojawią się inne obszary zastosowań tych rozwiązań w produkcji i używaniu akumulatorów.mgr inż. Paweł Orzech
Na podstawie: www.boschrexroth.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii