SIMLOGIC

Łódzkie Łódź 92-403
ul. Olechowska 33/33a

NIP:727-241-49-95
Telefon komórkowy :+48 42 648-6
 

Firma SIMLOGIC. działa od 2007 rynku na europejskim rynku w zakresie usług, będąc wyspecjalizowaną firmą inżynierską, której zakres działań obejmuje obszar automatyki przemysłowej oraz automatyki budynkowej. Firma działa w zakresie usług doboru i dostawy oraz programowania sterowników programowalnych, techniki napędowej, sieci przemysłowych, wizualizacji, programowania i uruchamiania maszyn, serwisu i szkoleń dedykowanych. Jako główne punkty działań firmy należy wymienić: I. Działania serwisowe 24h/7d - Serwis urządzeń na bazie rozwiązań Przemysł 4.0, hotline oraz stała opieka serwisowa z określonym czasem reakcji - umowy serwisowe - Opracowanie gospodarki magazynowej części zamiennych - Tworzenie procedur serwisowych dla służb utrzymania ruchu - Diagnostykę maszyn II. Diagnostyka maszyn oraz urządzeń działających w sieciach przemysłowych - Audyty sieci przemysłowych PROFIBUS/PROFINET - Programowanie i uruchamianie sterowników SIMATIC oraz wieloosiowych systemów sterowania z regulacją SIMOTION - Optymalizacja pracy systemów napędowych maszyn i linii produkcyjnych - Programowanie i uruchamianie przemienników oraz przekształtników - Wizualizacja WinCC procesów przemysłowych i paneli operatorskich - Audyty maszyn pod względem wymagań bezpieczeństwa III. Modernizacje i wymiany - Zastępowanie istniejących realizacji maszynowych urządzeniami automatyki na bazie oferty innych firmy - Wymianę starszych sterowników oraz napędów na obecnie stosowane modele - Projekty modernizacji maszyn i linii technologicznych IV. Szkolenia specjalistyczne - Omawianie zagadnień dotyczących budowy, konfiguracji, programowania, zastosowania, diagnostyki i uruchamiania sterowników programowalnych - Programowanie i uruchamianie wieloosiowych systemów napędowych - Omawianie zagadnień dotyczących budowy, konfiguracji, programowania, zastosowania systemów napędowych i algorytmów regulacji przekształtników - Wizualizacja i procesowa wymiana danych SCADA i HMI - Praktyczne zastosowanie komunikacji na maszynach i diagnostyka sieci przemysłowych - Bezpieczeństwo zintegrowane w przemyśle i bezpieczeństwo maszyn V. Automatyka budynkowa - projektowanie i programowanie systemów Smart Home, Smart Building, BACS i BMS SIMLOGIC. działa kompleksowo, jako Centrum Serwisowo - Szkoleniowo - Kompetencyjne w zakresie doradztwa i wsparcia technicznego w zakresie pomiarów procesowych i transmisji danych, hotline i serwisu specjalistycznego, diagnostyki i integracji systemów komunikacyjnych, systemów cyfrowej identyfikacji, rozwiązań komunikacyjnych, sieci przemysłowych, przekaźników bezpieczeństwa oraz zintegrowanego bezpieczeństwa maszyn, szkoleń specjalistycznych i dedykowanych. Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy. Zespół SIMLOGIC.