Strona Główna > Szkolenia

Szkolenia

Targi | Szkolenia | Konferencje

Szkolenia: Niezawodność rozwiązań ethernetu przemysłowego w oparciu o urządzenia firmy Hirschmann

Firma PRODUS S.A. wraz z firmą  Hirschmann   ma przyjemność zaprosić Państwa na    

Warsztaty Techniczne  w Zamku Ryn na Mazurach

 "Niezawodność  rozwiązań ethernetu przemysłowego  w oparciu o urządzenia firmy Hirschmann”

Szkolenia: Wiosenny Roadshow Firmy Tekniska Polska

Już dziś mamy zaszczyt poinformować Państwa o pierwszym z cyklu szkoleń które odbędą się już w kwietniu.

  • Data imprezy: 2011-04-11 do 2011-04-11

Szkolenia: Wiosenny Roadshow Firmy Tekniska Polska

Już dziś mamy zaszczyt poinformować Państwa o pierwszym z cyklu szkoleń które odbędą się już w kwietniu.

  • Data imprezy: 2011-04-12 do 2011-04-12

Szkolenia: Wiosenny Roadshow Firmy Tekniska Polska

Już dziś mamy zaszczyt poinformować Państwa o pierwszym z cyklu szkoleń które odbędą się już w kwietniu.

  • Data imprezy: 2011-04-14 do 2011-04-14

Szkolenia: Industriada... dane pod kontrolą

"Industriada... dane pod kontrolą" jest wspólnym projektem szkoleniowym Tekniska Polska Przemysłowe Systemy Transmisji Danych Sp.zo.o oraz Beckhoff Automation Sp. z o.o., dedykowanym integratorom i ludziom branży automatyki i teletransmisji.

Szkolenia: Projektowanie planów ciągłości działania (business continuity plans)

Zapewnianie ciągłości działania organizacji jest najpoważniejszym wyzwaniem w zarządzaniu, wiedza z tego zakresu rozwija się bardzo dynamicznie, specjaliści od tego zagadnienia są coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy. Poznanie problematyki zarządzania zapewnianiem ciągłości działania prowadzi do zrozumienia samej istoty funkcjonowania organizacji i głównego wyzwania co do zarządzania nią.

Szkolenia: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym - warsztat analizy i projektowania

Ryzyko operacyjne definiujemy jako ryzyko strat materialnych i reputacyjnych oraz odpowiedzialności prawnej, które wynikają z niedostosowania lub zawodności procesów i niezbędnych dla nich zasobów (osobowych, materialnych, informacyjnych i finansowych), a powstających jako skutek zakłóceń będących następstwem oddziaływania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.

Zarządzanie ryzykiem to obecnie jeden z najnowocześniejszych trendów w zarządzaniu. Wiedza z tego zakresu rozwija się bardzo dynamicznie, a specjaliści od tego zagadnienia są coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy. Poznanie problematyki ryzyka prowadzi do zrozumienia samej istoty funkcjonowania organizacji i głównego wyzwania co do zarządzania nią.

  • Data imprezy: 2012-12-06 do 2012-12-07

Szkolenia: Projektowanie planów ciągłości działania (business continuity plans)

Ciągłość działania jest zdolnością organizacji do przewidywania i reagowania na incydenty i zakłócenia w prowadzonej działalności w celu jej kontynuowania na akceptowalnym zdefiniowanym poziomie. Zapewnianie ciągłości działania organizacji jest najpoważniejszym wyzwaniem w zarządzaniu, wiedza z tego zakresu rozwija się bardzo dynamicznie, specjaliści od tego zagadnienia są coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy. Poznanie problematyki zarządzania zapewnianiem ciągłości działania prowadzi do zrozumienia samej istoty funkcjonowania organizacji i głównego wyzwania co do zarządzania nią.

Przez Politykę ciągłości działania organizacji rozumiemy ogół zasad i działań mających na celu zapewnienie sprawnej i nieprzerwanej realizacji jej zadań. Jej celem jest ograniczanie zagrożeń organizacyjnych do poziomu uznanego za dopuszczalny. Podstawą realizacji jest plan ciągłości działania - udokumentowany zbiór procedur i informacji, które określają jak w warunkach poważnego zakłócenia działalności biznesowej zapewnić warunki zastępcze dla tej działalności na akceptowalnym zdefiniowanym poziomie oraz jak zorganizować tok przywracania stanu sprzed zakłócenia.

  • Data imprezy: 2012-12-10 do 2012-12-11