Christian Cowan i Chris Gaskins 2012-04-02

Monitorowanie zagrożeń fizycznych w centrum danych (cz. 2)

Tradycyjne metodologie monitorowania środowiska centrum danych nie są już wystarczające. Biorąc pod uwagę pojawianie się nowych technologii, takich jak serwery kasetowe, które zwiększają zapotrzebowanie na chłodzenie, a także nowych przepisów prawnych, takich jak ustawa Sarbanes-Oxley, nakładających wyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa danych, środowisko fizyczne w centrum danych musi być dokładniej obserwowane. Choć istnieją dobrze znane protokoły monitorowania urządzeń fizycznych, takich jak systemy UPS, klimatyzatory pomieszczeń komputerowych i systemy przeciwpożarowe, istnieje pewna klasa rozproszonych punktów monitorowania, które są często pomijane. W tym artykule opisano tę klasę zagrożeń, zaproponowano kilka podejść dotyczących wdrażania urządzeń monitorujących, a także przedstawiono najlepsze sposoby wykorzystania zebranych danych w celu ograniczenia czasu przestoju.

Umiejscowienie czujników
W celu zapewnienia wczesnego ostrzegania przed problemami wynikającymi z opisanych powyżej zagrożeń możliwe jest użycie różnego rodzaju czujników. Pomimo że konkretny typ i liczba czujników mogą być różne w zależności od dostępnego budżetu, ryzyka zagrożenia i kosztu biznesowego włamania, istnieje minimalny, podstawowy zestaw czujników, który sprawdzi się w większości centrów danych. Tabela 2 przedstawia wytyczne dotyczące tego zalecanego zestawu podstawowych czujników.

Tabela 2 — Wytyczne dotyczące podstawowych czujników

Typ czujnika Lokalizacja Najlepsze rozwiązanie Uwagi Odpowiednie zalecenia branżowe
Czujniki temperatury Szafa W górnej, środkowej i dolnej części drzwi przednich każdej szafy IT w celu monitorowania temperatury wlotowej do urządzeń w szafie. W pomieszczeniach okablowania lub innych środowiskach z szafami otwartymi monitorowanie temperatury powinno być wykonywanie możliwie jak najbliżej wlotów powietrza do urządzeń. Wytyczne ASHRAE TC9.9 Mission Critical Facilities
Czujniki wilgotności Rząd Po jednym czujniku na przejście zimnego powietrza, z przodu szafy w środku rzędu. Ponieważ klimatyzatory CRAC zapewniają odczyty wilgotności, położenie czujników wilgotności w rzędach można dostosować, jeśli znajdują się zbyt blisko wylotów klimatyzatora Wytyczne ASHRAE
Kablowe czujniki nieszczelności
Punktowe czujniki nieszczelności
Pomieszczenie Kablowe czujniki nieszczelności wokół każdego systemu CRAC, wokół urządzeń do chłodzenia i pod podłogą podwyższoną i pod innymi źródłami wycieków (np. rurami). Punktowe czujniki nieszczelności do monitorowania przepełnienia płynów w miskach ściekowych, do monitorowania w mniejszych pomieszczeniach, a także w innych nisko położonych miejscach. Brak standardu przemysłowego
Cyfrowe kamery wideo Pomieszczenie i rząd Rozmieszczone strategicznie zgodnie z układem centrum danych, obejmując wejścia i wyjścia, a także zapewniając dobry widok wszystkich przejść zimnego i ciepłego powietrza. Należy zapewnić widok na cały obszar. Monitorowanie i rejestrowanie normalnego dostępu, a także dostępu nieautoryzowanego lub poza godzinami pracy przy użyciu oprogramowania do obsługi telewizji przemysłowej. Brak standardu przemysłowego
Przełączniki pomieszczeń Pomieszczenie Przełącznik elektroniczny przy każdych drzwiach wejściowych w celu umożliwienia sprawowania kontroli nad dostępem do pomieszczenia oraz ograniczenia dostępu do określonych osób i w określonych godzinach. Może być pożądana integracja przełączników pomieszczeń z systemem budynku. Można to osiągnąć za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego. HIPPA i Sarbanes-Oxley

Oprócz podstawowych czujników, które przedstawiono w Tabeli 2, istnieją także inne czujniki, które mogą zostać uznane za opcjonalne w zależności od konfiguracji konkretnego pomieszczenia, poziomu zagrożenia i wymagań w zakresie dostępności. Tabela 3 przedstawia te dodatkowe czujniki wraz z zaleceniami dotyczącymi najlepszych rozwiązań.

Tabela 3 — Wytyczne dotyczące dodatkowych czujników stosowanych w zależności od sytuacji

Typ czujnika Lokalizacja Najlepsze rozwiązanie Uwagi Odpowiednie zalecenia branżowe
Dodatkowe czujniki dymu Szafa Bardzo wczesne wykrywanie dymu (VESD) na poziomie szafy w celu zapewnienia zaawansowanego ostrzegania o problemach w wysoce krytycznych obszarach lub obszarach bez dedykowanych czujników dymu Jeśli wdrożenie dodatkowego wykrywania dymu na poziomie szafy przekracza budżet, umieszczenie czujników VESD przy wlocie powietrza każdego klimatyzatora CRAC może zapewnić wczesne ostrzeganie. Brak standardu przemysłowego
Czujniki substancji chemicznych/wodoru Pomieszczenie Jeśli w centrum danych znajdują się akumulatory VRLA, nie jest konieczne rozmieszczanie czujników wodoru w pomieszczeniu, ponieważ akumulatory te nie wydzielają wodoru podczas normalnej pracy (w przeciwieństwie do akumulatorów z ogniwami mokrymi). Akumulatory z ogniwami mokrymi w oddzielnym pomieszczeniu podlegają specjalnym wymaganiom prawnym. Wersja robocza przewodnika IEEE/ASHRAE
Czujniki ruchu Pomieszczenie i rząd Używane jeśli ograniczenia budżetowe nie pozwalają na instalację kamer cyfrowych, które stanowią najlepsze rozwiązanie Czujniki ruchu stanowią tańszą alternatywę dla cyfrowych kamer wideo, umożliwiając monitorowanie aktywności ludzkiej. Brak standardu przemysłowego
Przełączniki szaf Szafa W centrach danych o wysokim ruchu przełączniki elektroniczne przy każdych drzwiach przednich i tylnych w celu umożliwienia sprawowania kontroli nad dostępem do pomieszczenia oraz ograniczenia dostępu do określonych osób i w określonych godzinach. Może być pożądana integracja przełączników szaf z systemem budynku. Można to osiągnąć za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego. HIPPA i Sarbanes-Oxley
Czujniki drgań Szafa W centrach danych o wysokim ruchu czujniki drgań w każde szafie w celu wykrywania przypadków nieuprawnionej instalacji lub demontażu urządzeń o znaczeniu krytycznym. Czujniki wibracji w każdej szafie mogą także służyć do wykrywania przypadków przenoszenia szafy. Brak standardu przemysłowego
Czujniki zbicia szkła Pomieszczenie Czujniki zbicia szkła na wszystkich oknach centrum danych (zarówno na oknach zewnętrznych, jak i na wewnętrznych, które wychodzą na hol lub pomieszczenie). Najlepsze rezultaty w połączeniu z kamerami przemysłowymi. Brak standardu przemysłowego


Christian Cowan i Chris Gaskins
Na podstawie: apc.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii