(tł. Sebastian Czarnecki) 2012-03-13

Dziewięc kluczowych wymagań niezbędnych dla systemów rozproszonych

Dziewięc kluczowych wymagań niezbędnych dla systemów rozproszonych

Jeżeli planuje się wdrożenie systemu chmury w celu przetwarzania danych koniecznie zalecamy zaznajomienie się z niniejszym artykułem. Może on być źródłem do sukcesu.

Inżynierowie zazwyczaj entuzjastycznie wprowadzają nowe technologie komputerowe, zwłaszcza jaśli chodzi o przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym. Wzrost zaawansowania technologi PC spowodowało przejście z technologii analogowych na cyfrowe. Idąc naprzód pojedyncze komputery łączono w sieci przewodowe i bezprzewodowe w celu wzajemnej komunikacji danych w systemach sterowania procesami. Wdrożenie technologi chmury jest logicznym tego następstwem, a ewolucja będzie wymagać zmian w myśleniu i projektowaniu komunikacji.

Przepływność i latencja
1. Szybkie źródła danych. Dane powinny być wypychane do chmury, a następnie do użytkownika. Pooling wymaga zbyt wiele czasu i zużywa zbyt wiele pasma. Technologia wypychania umożliwia również komunikację pomiędzy maszynami.
2. Publikacja danych. W modelu zdarzeniowym użytkownik wysyła pojedyncze żądanie danych, a następnie pobiera aktualizacje, gdy te się pojawią.
3. Niska latencja transmisji danych. Dane muszą płynąć szybko przez pamięć i bez obciążania systemu. Relacyjne bazy danych używane zazwyczaj do systemów biznesowych są zbyt powolne.

Utrzymywanie firewalli włączonych
4. Odwrócenie relacji klient/serwer. Typowym układem klient/serwer sytuacja, gdzie w zakładzie jest serwer jako źródło danych oraz chmura jako klient wewnątrz zakładu. Oznacza to, że bezpośrednio wewnątrz zakładu musi być otwarty odpowiedni port. Bezpieczne systemy chmury muszą mieć odwróconą relację. Klienci to system, a usługa chmury to serwer. Dzięki temu zakładowy system nie jest wystawiony na działania z Internetu.

Zcentralizowana infrastruktura danych
5. Zcentralizowane dane. Dane muszą pozostawać w swojej najprostszej formie, bez kodu HTML czy XML. Ma to na celu obniżenie do minimum możliwego opóźnienia.
6. Strumień danych w chmurze. Surowe dane wypływają ze źródła do chmury, do użytkownika a konwersja do innych formatów następuje w ostatniej chwili.
7. Wiele typów użytkowników. Różni użytkownicy, tacy jak przeglądarki internetowe, bazy danych, arkusze kalkulacyjne i systemy relacji maszyna-maszyna korzystają z jednego źródła danych.

Redundancja
8. Niezależne, gotowe do pracy, redundantne systemy typu cloud. Powinno się zapewnić nadmiarowe drogi dla danych wewnątrz systemu, które w razi awarii jednej w ciągu milisekund przejmują ich funkcje.

LAN-to-LAN przez chmurę
9. Synchronizacja i mosty LAN-LAN. System powinien zapewniać pełną kopię danych zawartych w źródłowej sieci LAN i wysyłać je do całej sieci LAN uzytkownika, dokonując aktualizacji w czasie rzeczywistym. Jeżeli komunikacyjny kanał chmury zostanie uszkodzony, lokalni klienci i serwery nie muszą czekać na odpowiedź sieci. Poszczególne obszary kontroli w ramach systemu rozproszonego mogą kontynuować swoje działania lokalnie, aż połączenie z chmura zostanie przywrócone.(tł. Sebastian Czarnecki)
Na podstawie: Tech Abstract / AutomationWorld

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii