Joanna Lewandowska 2013-01-29

Rosnące zapotrzebowanie na automatykę przemysłową wpłynie na rozwój rynku napędów elektrycznych

Zapotrzebowanie na rozwiązania oferowane przez automatykę przemysłową, a ponadto rosnące koszty energii i większa świadomość korzyści związanych z wykorzystywaniem napędów elektrycznych – to wszystko wpłynie na wzrost rozpowszechnienia tej technologii w Europie Wschodniej, Rosji i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) w latach 2012-2016.

Z nowej analizy globalnej firmy doradczej Frost & Sullivan pt. Rynek napędów elektrycznych w Europie Wschodniej, Rosji i WNP, wynika że rynek ten uzyskał w roku 2011 przychody w wysokości 472,5 mln USD i ocenia się, że do roku 2016 osiągnie wartość 652,1 mln USD. Badanie obejmuje napędy prądu przemiennego (ang. Alternative Current, AC), napędy prądu stałego (ang. Direct Current, DC) i serwomotory (ang. Servo Drives). Największym segmentem na rynku jest segment napędów AC.

Kraje o gospodarkach rozwijających się, takie jak Polska, Republika Czeska, Węgry i Rumunia, są kluczowymi regionami dla wschodnioeuropejskiego rynku napędów elektrycznych, i będą stymulować rozwój tego rynku w przyszłości.

W roku 2011, rynek napędów elektrycznych w Polsce stanowił 32,1% całkowitego rynku w Europie Wschodniej i był najważniejszym obszarem aktywności w regionie. Zgodnie z analizą Frost & Sullivan, należy oczekiwać, że do roku 2016 udział polskiego rynku jeszcze się zwiększy. Rozwój rynku napędów elektrycznych w Polsce będzie stymulowany przez zwiększone zapotrzebowanie na efektywne energetycznie technologie zarządzania oraz potrzebę realizowania produkcji w sposób efektywny kosztowo.

„Rozwiązania automatyki przemysłowej pomagają w optymalizacji procesów produkcji, poprawiają wydajność zakładu i wpływają na redukcję kosztów operacyjnych” – wyjaśnia  Marina Osipova, analityk z warszawskiego oddziału Frost & Sullivan. „Napędy AC i serwomotory są kluczowymi elementami zaawansowanych maszyn, które pomagają użytkownikom końcowym w osiągnięciu wyżej wymienionych celów i utrzymaniu konkurencyjności w skali globalnej.”

Serwomotory i napędy AC maksymalizują efektywność kosztową produkcji i zmniejszają koszty operacyjne procesów przemysłowych. Te typy napędów wykorzystywane są w aplikacjach o różnych częstotliwościach i wykazują doskonałą wydajność energetyczną.

Wspomniane wcześniej rosnące koszty energii sprawiają, że użytkownicy końcowi są zmuszeni do zwiększania swojej efektywności energetycznej. A to z kolei zwiększa zainteresowanie napędami elektrycznymi, które pomagają osiągnąć większą wydajność.

„W Europie Wschodniej wykorzystywanie napędów elektrycznych jest postrzegane jako jedna z najlepszych metod oszczędzania energii” – wyjaśnia Marina Osipova. „Zastosowanie zaawansowanych napędów elektrycznych umożliwia potencjalne zredukowanie konsumpcji energii o 25-50%.”

W Rosji i krajach WNP ograniczony rozwój sektora prywatnego oraz wysoki wskaźnik korupcji hamują rozwój rynku. Ponadto brak stabilności ekonomicznej i politycznej wpływa na obniżenie poziomu inwestycji rządowych i zagranicznych.

„Aby skutecznie stawić czoła tym wyzwaniom i ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności w tych regionach, dostawcy napędów elektrycznych muszą dobrze zrozumieć panujące w nich mikrośrodowisko” – radzi Marina Osipova. „Pozytywnym czynnikiem jest fakt, że spodziewane wprowadzenie przepisów antykorupcyjnych i ograniczenie biurokracji stworzą bardziej sprzyjające otoczenie dla działalności firm z sektora prywatnego”.Joanna Lewandowska
Na podstawie: frost.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii