Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2010-04-09

Znak CE nie jest gwarancją producenta

Znak CE nie jest gwarancją producenta

Istnieje powszechne przekonanie wśród użytkowników, że przy zakupie nowej maszyny wszystko co jest potrzebne do wypełnienia zobowiązań wynikających z PUWER jest tylko upewnienie się, że posiada oznakowanie CE. Ale to nie takie proste, powiedział Poul Laidler z brytyjskiego Laidler Associates.

Rozporządzenia odnośnie dostarczania i użytkowania sprzętu roboczego (PUWER) weszły w życie w 1989 roku. Zgodnie z nimi, ci którzy dostarczają sprzęt są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo. Co wcale nie jest takie oczywiste, natomiast są wymienione dokładne wymagania aby sprostać tej odpowiedzialności.

Odpowiedź staje się bardziej jasna po przeczytaniu ulotki INDG271 ”Zakup nowych maszyn – krótkie wprowadzenie do prawa...”, która jest do pobrania ze strony „Health and Safety”. W ulotce pada pytanie: „Czy oznakowanie CE jest gwarancją bezpieczeństwa?”. Odpowiedz jest jednoznaczna. „Nie – to użytkownik jest domagającym się uznania maszyny za zgodną z prawem. W tym celu musi sprawdzić, czy maszyna jest bezpieczna zanim zostanie użyta”.
Co zatem należy zrobić aby zapewnić kupujących, że maszyny są zgodne z wymogami PUWER-u? Ulotka INDG271 zawiera użyteczne wskazówki, ale również istotna jest znajomość PUWER ACOP – czuli rozszerzenia regulacji PUWER-u o kodeks postępowania i wskazówek. Dokument ten obejmuje nie tylko same przepisy, ale również informacje jak je stosować. Po raz kolejny, dokumenty te są dostępne do bezpłatnego pobrania z HSE,a sam link jest dostępny na stronie Associates Laider.

Szczególnie interesujące jest szóste rozporządzenie PUWER-u , które obejmuje dziesięć regulacji dotyczących detali zgodności z wymogami UE. Rozporządzenie to wymaga, aby sprzęt był sprawdzony w celu zapewnienia, że został on prawidłowo zainstalowany i jest bezpieczny w obsłudze, w momencie zakończenia instalacji i przed oddaniem do użytku, a także po przeprowadzeniu montażu na nowym miejscu lub nowej lokalizacji.

Teraz możemy przejść do dziesiątego rozporządzenia PUWER-u, które stanowi, że: „Każdy pracodawca zapewnia, że poszczególne urządzenia w miejscu pracy są zgodne w każdym momencie z zasadniczymi wymaganiami UE”. Podczas gdy deklaracja zgodności nie jest, jak już wcześniej widzieliśmy, wystarczająca by potwierdzić całkowite bezpieczeństwo maszyny.

To wszystko może wydawać się proste, ale 29 grudnia 2009 roku weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa – 2006/42/WE. Wszystkie maszyny dostarczane w UE od tej daty, muszą być zgodne z nową dyrektywą. Ponadto sama dyrektywa wprowadza wiele zmian, nie tylko co do samej deklaracji zgodności.

Nabywcy urządzeń powinni się zatem upewnić, że nie tylko one same są dostarczane z deklaracją zgodności , ale również, że samo oświadczenie jest zgodne z wymogami najnowszej wersji dyrektywy w sprawie maszyn. 

Jak widzieliśmy, obowiązki użytkowników w stosunku do nowych maszyn wykraczają daleko poza zwykle sprawdzenie, czy urządzenie ma oznakowanie CE. I jak również widzieliśmy wypełnienie tych obowiązków nie jest proste, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę komplikacje wynikające z niedawno wprowadzonej nowej dyrektywy maszynowej. Na podstawie: www.controlengeurope.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii