Paul Miller 2011-07-18

Ekspansja systemu CPM, spadek zainteresowania systemami ERP

Ekspansja systemu CPM, spadek zainteresowania systemami ERP

Wspólne zarządzanie produkcją (CPM) jest jednym z najgorętszych miejsc inwestycji automatyki w przemyśle procesowym. Po kilku burzliwych latach firmy po raz kolejny podejmują wydatki na rzecz rozwiązań CPM. Istnieje wiele przyczyn tego wzrostu.

Większość producentów systemów procesów wdrożyło już systemy ERP oraz inne systemy biznesowe. Teraz zdają sobie sprawę, że mogą osiągnąć lepszą integrację urządzeń i systemów przedsiębiorstwa. Podstawowym celem systemów biznesowych jest prognozowanie popytu, planowanie produkcji i pozyskiwania materiałów oraz śledzenia. Niestety, większość zakładów nadal działa jako samodzielny podmiot, który koncentruje się głownie na kontroli procesów w czasie rzeczywistym. Systemy biznesowe mają niewielki wpływ na na pracę zakładu. Różnica między systemem biznesowym a systemem procesowym zmniejsza efektywność posiadanych aktywów ze względu na zbyt konserwatywne planowanie począwszy od niepewności zdolności produkcyjnych po dostępności aktywów. Prowadzi to do marnotrastwa środków, inwentaryzacji nadwyżek i utraty możliwości biznesowych.

Obecnie kładzie się nacisk przy inwestycjach IT na przejście od systemów ERP do systemów produkcyjnych. Organizacje patrzą na zakład jako całość i chcą podejmować strategiczne decyzje zakupowe poprzez wspólny system CPM we wszystkich obiektach zakładu. Organizacje mogą osiągać znaczne korzyści dzięki efektowi skali, z wykorzystaniem zasobów IT w bardziej efektywnie skoordynowany sposób, zmniejszając koszty wdrożenia, wsparcia i kosztów utrzymania i poprawy większej przejrzystości przepływu informacji w przedsiębiorstwie.

[ What is the big deal? ]
W związku z recesją spowodowaną w ostatnich latach cięciami kosztów, firmy pośpiesznie decydowały się na zakup rozwiązań CPM, powodując rekordowe tempo wzrostu w tym zakresie. Wiele firm, które zainwestowały w systemy ERP i inne aplikacje biznesowe, teraz uznają, że nie są one zdolne do osiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji. Wiedzą one, że aby wyciągnąć więcej korzyści z inwestycji i skutecznie konkurować na globalnym rynku, muszą posiadać lepszą integrację z innymi firmami i systemami zakładów. Firmy standaryzują najlepsze praktyki i aplikacje stosowane w przedsiębiorstwach i podejmuja decyzję o zakupie CPM nie tylko dla jednego zakładu, ale dla większości (jeśli nie wszystkich) zakładów na świecie.

Systemy CPM oferują imponujący potencjał korzyści. Gdy organizacje rozpoczynają dostosowywanie procesów, strategii, technologii i ludzi w całym przedsiębiorstwie, CPM staje sie niezbędny. Dzięki wykorzystaniu standardów, jeden system może być stosowany we wszystkich procesach i zakładach produkcyjnych na całym świecie.

W zintegorwanych systemach, pracownicy w oparciu o bardziej kompletne informacje przekazywane w czasie rzeczywistym mogą podejmować lepsze decyzje. Mogą analizować dane, identyfikować problemy, szybko odbierać wyniki pomiarów i oceniać wpływ na działalność zakładu. Innymi słowy, za pomocą CPM, przedsiębiorstwa mogą integrować aplikacje, korzyści biznesowe i strategie działania za pomocą informacji przekazywanych w czasie rzeczywistym.

Współpraca systemów produkcji może pomóc użytkownikom osiagnąć znaczące oszczędności poprzez lepszą współpracę między zakładami, wykorzystanie standardów i najlepszych praktyk, poprawić zarządzanie wiedzą, organizację pracy, poprawić kontrole procesów i skrócic czas wprowadzania na rynek produktów zarówno nowych jak i starych. Rozwiązania CPM usprawniają przepływ informacji od surowca do producenta, dalej do systemu biznesowego i łańcucha dostaw. Najlepsze ze wszystkich są korzyści trwałe.

CPM obejmuje trzy główne obszary funkcjonalne: planowanie, obsługę i informowanie. Plan składa się z funkcji takich jak krótkoterminowe planowanie produkcji, symulacje i modelowania pracy. Określają one jakie produkty które nalezy produkować i jakie siły będą do tego niezbędne. Obsługa wynika z potrzeby ciągłego znajdowania nowych i lepszych sposobów sterowania urządzeń technologicznych a także wykonywania produkcji i eksploatacji obiektów bardziej efektywnie. Sekcja ta obejmuje elektroniczne instrukcje pracy, zarządzanie zasobami, przepływem pracy, itp. Celem tego jest gromadzenie, przechowywanie, porządkowanie i przekazywanie danych i informacji w uporządkowany i stabilny sposób. Obejmuje ono gromadzenie danych, analizy wyników i raportowanie.

Na poziomie podstawowym CPM umożliwia użytkownikom obniżenie kosztów, poprawę jakości, wydajności i innowacyjność, aby produkty trafiały na rynek szybciej. Ponadto CPM pomaga użytkownikom współpracę i w czasie rzeczywistym poprawia efektywność i rentowność aktywów. Najnowsze innowacje w systemach CPM mogą pomóc producentom poprawić widoczność operacji, zapewnić lepsze drogi do spełnienia celów biznesowych i pozwalają zwiększyć elastyczność reagowania na zmienne warunki rynkowe. Cechy te pomagają firmom zoptymalizować produkcję i synchronizować łańcuchy dostaw w oparciu o rzeczywiste potrzeby Klientów.Paul Miller
Na podstawie: arcweb.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii