Joanna Lewandowska 2012-10-23

Systemy komunikacji bezprzewodowej niezbędnym wyposażeniem fabryk przyszłości

Od czasu pierwszego wprowadzenia urządzeń bezprzewodowych w przemyśle, zarówno technologia bezprzewodowa, jak i jej postrzeganie wśród użytkowników końcowych ewoluowały. Obecnie, urządzenia bezprzewodowe nie są już uważane wyłącznie za zwykły zamiennik tradycyjnych przewodów, lecz za niezbędny element procesów optymalizacji produkcji w zakładach przemysłowych.

Według najnowszej analizy Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, pt. Zastosowanie komunikacji bezprzewodowej na europejskim rynku automatyki przemysłowej, przychody tego sektora w 2011 roku wyniosły 218,0 mln USD. Zakłada się, że do roku 2016 kwota ta wzrośnie do 539,5 mln USD.

„Zastosowanie urządzeń i systemów bezprzewodowych sprzyja obniżaniu kosztów konserwacji oraz serwisu maszyn, zwiększaniu wydajności i poprawie jakości produkcji” – stwierdza Anna Mazurek, analityk z warszawskiego oddziału Frost & Sullivan. „Ponadto początkowa instalacja tych urządzeń nie wymaga szczególnie wielkiej restrukturyzacji czy kosztownej wymiany maszyn. To połączenie optymalizacji procesu produkcji, szybkiego zwrotu z inwestycji i stosunkowo prostego montażu, świadczy o wielu korzyściach płynących z bezprzewodowej komunikacji w przemyśle.”

Wykorzystanie przemysłowych urządzeń bezprzewodowych sprzyja optymalizacji pracy maszyn poprzez lepszą alokację aktywów i monitorowanie stanu technicznego parku maszynowego. Dzięki temu pracownicy zakładu mają stały dostęp do niezbędnych informacji; mogą się także sprawniej komunikować. Stały i natychmiastowy dostęp do danych w czasie rzeczywistym zapewnia także większą elastyczność i mobilność operacyjną.

Obecnie urządzenia bezprzewodowe ciągle są jednak traktowane raczej w kategorii dodatkowego usprawnienia (niekrytycznego), co może  grozić ograniczeniem poziomu penetracji rynku. Technologia ta zapewnia użytkownikom końcowym połączenia, które często są już objęte siecią tradycyjnych przewodów, które przetrwają kolejną dekadę. Co więcej, menedżerowie zakładów produkcyjnych i przemysłowych wciąż jeszcze nie postrzegają technologii bezprzewodowej jako źródła istotnych usprawnień procesu produkcyjnego.

„Warto, aby użytkownicy końcowi zdali sobie sprawę, że technologie bezprzewodowe nie tylko zastępują tradycyjne przewody, ale są w stanie przekształcić i zoptymalizować cały proces produkcji" - zauważa Mazurek. „Starania dostawców dotyczące promocji tej technologii nie przyniosły spodziewanych wyników, zwłaszcza wśród niechętnie nastawionych i konserwatywnych potencjalnych użytkowników systemów bezprzewodowych."

Producenci urządzeń bezprzewodowych powinni informować nie tylko o podstawowych rozwiązaniach technologicznych, ale także podkreślać wszechstronność zastosowań i wiele możliwości płynących z komunikacji bezprzewodowej.

„Najważniejsze jest jednak, aby użytkownicy końcowi wiedzieli, w jaki sposób mogą dostosowywać technologię do swoich indywidualnych potrzeb i wymagań” – podkreśla Anna Mazurek. „Rynek potrzebuje kolejnych 4-5 lat na wdrożenie programów pilotażowych i przeprowadzenie testów technologicznych, aby przekonać użytkowników końcowych o zaletach wykorzystania przemysłowych urządzeń bezprzewodowych oraz aby uporać się ze wszystkimi pojawiającymi się obawami dotyczącymi wydajności tej technologii."Joanna Lewandowska
Na podstawie: frost.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii