Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2010-12-14

Schneider Electric na V Forum Energetycznym w Sopocie w dniach 8-10.11.2010 r.

Schneider Electric na V Forum Energetycznym w Sopocie w dniach 8-10.11.2010 r.

8-10 listopada b.r. w Sopocie odbyło się V Forum Energetyczne, które jest  kontynuacją Forum Ekonomicznego w Krynicy.  Wśród ponad 60 panelistów znaleźli się przedstawiciele rządów, parlamentów, firm energetycznych i instytutów naukowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także Europy Zachodniej i USA. Jednym z partnerów spotkania była również Firma  Schneider Electric, lider w zarządzaniu energią elektryczną.

Punktem wyjścia obrad tegorocznego Forum była przyszłość sektora energetycznego w Unii Europejskiej.  Otwarta dyskusja dotyczyła przede wszystkim wyzwań i zagrożeń wynikających z aktualnego stanu polityki energetycznej oraz tematu  jak region Europy Środkowej może wpływać na decyzje podejmowane przez Unię Europejską w tym obszarze. Firma Schneider Electric aktywnie uczestniczyła w dwóch debatach: Restrukturyzacja sektora energetycznego w Europie Środkowo Wschodniej oraz Pakiet klimatyczny UE – wyzwania dla sektora energetycznego.
W konferencji  Restrukturyzacja sektora energetycznego w Europie Środkowo Wschodniej,  która odbył się 10 listopada, wraz z Jaroslavem Zlabekiem, Prezesem Zarządu Schneider Electric Polska, wzięli udział Dariusz Marzec szef zespołu energetyki i zasobów naturalnych KPMG, Marek Szostek  Wiceprezes Polskiej Grupy energetycznej, Piotr Luba  PricewaterhouseCoopers, Sean Gammons Przedstawiciel firmy NERA oraz Jan Bury Wiceminister Skarbu Państwa. Eksperci położyli nacisk na konsekwentną, długofalową i spójną politykę energetyczną wszystkich państw Unii Europejskiej.

Fakty są takie, że musimy ograniczyć światową emisję CO2 o połowę do 2050 r. Jednocześnie jednak popyt na energię wzrośnie w tym czasie dwukrotnie. W tej sytuacji efektywność energetyczna to najlepsze rozwiązanie na wyzwania jakie stawia przed nami współczesna cywilizacja. Już teraz mamy narzędzia pozwalające na redukcję zużycia energii w gospodarstwach domowych i w miejscach pracy, które pozwalają generować ogromne oszczędności widoczne na rachunkach za energię elektryczną oraz lepiej zarządzać wyprodukowaną już energią.- powiedział Jaroslav Zlabek, Schneider Electric Polska.

W dyskusji Pakiet klimatyczny UE – wyzwania dla sektora energetycznego, w której obok firmy Schneider Electric uczestniczyli Almeida Goncalo Garrigues Polska,  Marta Szigeti Bonifert z Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią oraz Michael LaBelle Limax Energy Consulting, paneliści podzielili pogląd, że zacieśnienie współpracy krajów regionu w dziedzinie energetyki może pozwolić na zbliżenie stanowisk i uzyskanie większego wpływu na unijną politykę energetyczną. Celem, do którego powinny zmierzać kraje Europy Środkowej i Wschodniej to stworzenie wspólnego, europejskiego rynku energii, wzmożona edukacja społeczeństwa i świadome wykorzystywanie energii dzięki zastosowaniu nowych – zielonych technologii.

Również firmy prywatne, takie jak Schneider Electric, powinny uczestniczyć w poprawie świadomości środowiskowej. Przykładowo w 2009 r. ogłosiliśmy uruchomienie inicjatywy Energy University MyEnergyUniwersity.com Niezależne internetowe centrum edukacyjne, stworzone przy współpracy z ekspertami ds. zarządzania energią, dostarcza informacje do skutecznego wdrażania efektywnie energetycznych rozwiązań dla biznesu, jest źródłem wiedzy i rozwiązań, które przekładają się wymierne oszczędności zarówno dla budżetu jak i środowiska - powiedział Jaroslav Zlabek.

Na podstawie: schneider-electric.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii