Joanna Lewandowska 2012-04-03

Do roku 2017 liczba inteligentnych liczników prądu zainstalowanych w Europie zwiększy się pięciokrotnie

Europejski rynek inteligentnych liczników (ang. smart meter) jest w fazie wzrostu. Dynamiczny rozwój sektora można zaobserwować w Danii, Finlandii i Norwegii. W państwach takich jak Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia i Malta, zaplanowano wprowadzenie inteligentnych liczników na szeroką skalę, aby zrealizować unijne cele dotyczące ochrony środowiska. Za rynki dojrzałe w zakresie smart meterignu  można uznać jedynie Szwecję i Włochy.

Według najnowszej analizy Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, pt. Europejski rynek inteligentnych liczników, sektor ten w 2012 roku zanotował przychody rzędu 318,4 milionów USD. Według prognoz wartość rynku wzrośnie do 1,93 miliarda USD do roku 2017, przy średniej rocznej stopie wzrostu (ang. compound annual growth rate, CAGR) 29,3 procent. Przewiduje się, że liczba zainstalowanych w Europie inteligentnych liczników prądu zwiększy się z 43,9 miliona sztuk w 2010 r. do 200,43 miliona sztuk w roku 2017, przy CAGR na poziomie 24,2 procent.

Wraz z wprowadzeniem obowiązku standaryzacji, wzrost rynku przewidziany jest zwłaszcza po roku 2012.  Wprowadzenie jednolitych standardów wpłynie na dalszy rozwój i innowacyjność inteligentnych liczników prądu.

Największy wpływ na rozwój europejskiego rynku inteligentnych liczników i inteligentnych systemów elektroenergetycznych mają wymogi prawne. Ze względu na wyzwania związane z wprowadzeniem odpowiednich regulacji przez poszczególne państwa w całym regionie można zaobserwować pewne rozbieżności na poziomie rozwoju rynku.

„Rynek smart meteringu będzie się rozwijał dynamicznie ze względu na regulacje dotyczące energii odnawialnej oraz rozwoju inteligentnych sieci (ang. smart grids)” – stwierdzają analitycy Frost & Sullivan. „Inteligentne liczniki prądu są konieczne dla integracji rynku energii odnawialnej. Europa dąży do osiągnięcia celów 20-20-20, co jest bodźcem dla rozwoju energi ze źródeł odnawialnych, a trzecia dyrektywa energetyczna zakłada, że 80 procent rynku mieszkaniowego do roku 2020 będzie wyposażone w inteligentne liczniki prądu.”

W Europie Środkowo-Wschodniej (ang. Central Eastern Europe, CEE) prowadzi się wiele prób i projektów pilotażowych, ale liczba zainstalowanych inteligentnych liczników prądu pozostaje wciąż bardzo niska. W krajach tego regionu jest ok. 50 mln użytkowników prądu, podczas gdy liczba zainstalowanych liczników wynosi ok. 0,12 miliona urządzeń.

Najbardziej zaawansowanym w tym względzie krajem CEE jest Estonia, gdzie 2 procent użytkowników końcowych korzysta z inteligentnych liczników. W innych państwach, takich jak Czechy, Polska i Słowacja, wprowadzane są regulacje prawne, ktore pozwolą na zrealizowanie celów przyjętych przez UE. Umożliwi to wzrost popytu oraz większą konkurencję na rynku.

Obecnie na europejskim rynku inteligentnych liczników funkcjonuje blisko 20 dostawców. Wśród producentów, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, firm świadczących usługi ICT, dostawców sieci oraz firm świadczących monitoring na odległość panuje duża konkurencja, które zwiększy się jeszcze wraz z pojawieniem się nowych podmiotów. Oczekuje się, że rynek ten stanie się celem firm z Chin oraz innych państw kontynentu azjatyckiego.Joanna Lewandowska
Na podstawie: frost.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii