Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2011-01-31

Frost & Sullivan: Najważniejsze trendy w światowej energetyce do 2020 roku

Frost & Sullivan: Najważniejsze trendy w światowej energetyce do 2020 roku

Światowy sektor energetyczny jest w okresie bezprecedensowych zmian. Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię w krajach rozwijających się będzie kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój rynku. Wsparcie rządowe w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwój nowych technologii wpłyną na zwiększenie efektywności we wprowadzaniu nowych rozwiązań w sektorze. Aby ułatwić firmom poruszanie się w dynamicznie zmieniającym się środowisku, Frost & Sullivan, globalna firma doradcza, przedstawia dziesięć najważniejszych trendów, które będą dominować na globalnym rynku energetycznym do roku 2020.

Beatrice Shepherd, Dyrektor Frost & Sullivan na Europę Środkowo-Wschodnią, Rosję oraz Wspólnotę Niepodległych Państw, podczas prezentacji pt. „Polityka energetyczna przyszłości: dziesięć najważniejszych trendów światowych” stwierdziła: – „W dzisiejszym coraz bardziej wymagającym i konkurencyjnym świecie uczestnicy rynku stale szukają obiecujących możliwości dla biznesu. W branży energetycznej, sektorze kluczowym dla światowej gospodarki, jest to szczególnie ważne. Dzięki lepszemu zrozumieniu, jakie czynniki wpływają na ten rynek, zwiększą się perspektywy zwrotu z planowanych lub poczynionych już inwestycji”.

Głównym trendem na światowym rynku energetycznym jest wzrost zapotrzebowania na energię. Przewiduje się, że światowa konsumpcja energii wzrośnie na przestrzeni lat  2006-2030 o 44 % (źródło: Energy Information Administration, USA, 2009). Według szacunków Frost & Sullivan, Europa, ze starzejącą się infrastrukturą i bazą  elektrowni, będzie do roku 2020 potrzebowała około 25 GW dodatkowej mocy wytwórczej rocznie. Wzrośnie zapotrzebowanie na energię w Afryce, Chinach i Indiach wraz z elektryfikacją regionów wiejskich. Także kraje rozwinięte będą w znaczący sposób przyczyniać się do wzrostu zapotrzebowania na energię, głównie elektryczną, wspierając rozwój pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Globalna elektryfikacja osiągnie do roku 2020 poziom 80%.

Ponadto, dzięki większej dostępności LNG zbliża się nowa era gazu ziemnego. „Bardzo ciekawym zjawiskiem jest szybki wzrost dostaw tzw. gazu niekonwencjonalnego” – mówi Beatrice Shepherd. – „Stany Zjednoczone już w 2009 roku wyprzedziły Rosję i stały się największym światowym producentem gazu, dzięki rosnącej produkcji gazu łupkowego i gazu ze złóż węgla.” Poszukiwania niekonwencjonalnego gazu w Chinach i Europie rozwijają się, jednakże procedury jego wydobycia są wciąż analizowane.

Kolejnym ważnym trendem zidentyfikowanym przez Frost & Sullivan jest komercjalizacja technologii czystego węgla. „W ciągu kilku kolejnych lat technologie czystego węgla będą wciąż odgrywały ważną rolę w branży wytwarzania energii z tego surowca, zaś inwestycje w te technologie będą rosły” – zauważa Beatrice Shepherd. Technologie, które mają znaczący, długoterminowy potencjał to wychwytywanie dwutlenku węgla oraz wykorzystywane przez elektrownie technologie zintegrowanej gazyfikacji paliwa (zazwyczaj węgla) lub pozostałości rafineryjnych (ang. Integrated Gasification Combined Cycle – IGCC).

Globalne ożywienie w sektorze jądrowym, inspirowane głównie przez Chiny, Indie i Rosję, jest kolejnym znaczącym trendem w przemyśle energetycznym. Energia jądrowa jest uznawana za jedną z najbardziej efektywnych kosztowo technologii, która pozwala zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ponadto, przyczynia się znacząco do zapewnienia niezależności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw. Liczba porozumień i umów o współpracy w całym łańcuchu wartości energii jądrowej stale rośnie, aby sprostać tempu wzrostu globalnego zapotrzebowania.

Rządy z całego świata zadeklarowały wprowadzenie polityki wspierającej rozwój pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE): UE planuje osiągnąć poziom 20 procent energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych do roku 2020, 22 stanów USA ma cele na poziomie 10-20 procent, zaś Chiny zamierzają wygenerować 100 GW energii odnawialnej do 2020 r. Starania te, w połączeniu z rozwojem technologii, doprowadzą w końcu do osiągnięcia tzw. „grid parity” – czyli punktu zrównania cen prądu elektrycznego z OZE z ceną prądu z tradycyjnych źródeł. Jest to prawdopodobne w krajach, w których odnawialne źródła energii stanowią ważną część rynku energetycznego. Gospodarki opierające się na wykorzystaniu paliw kopalnych, osiągną ten punkt znacznie później.

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną przekracza możliwości istniejącej sieci energetycznej. Fakt ten w połączeniu z rosnącą liczbą zdecentralizowanych jednostek wytwarzania energii zmusił operatorów do udoskonalenia sposobów prowadzenia pomiarów i monitorowania struktury sieci poprzez wdrożenie inteligentnych technologii. Inteligentne liczniki (ang. smart meters) stanowią integralną cześć wprowadzania „inteligentnej sieci energetycznej” (ang. smart grid). USA i kraje europejskie już zaczęły wprowadzać inteligentne liczniki; prym wiodą tu Włochy. „Inteligentna sieć staje się wartym miliardy dolarów rynkiem, który zgodnie z przewidywaniami może w najbliższej przyszłości rozwinąć się na ogromną skalę” – dodaje Beatrice Shepherd.

Istotnym czynnikiem w sektorze energetycznym jest także wydajność energetyczna. Większość krajów rozwiniętych wdraża politykę zwiększania wydajnośći energetycznej dla urządzeń elektrycznych, regulującą minimalne standardy efektywności wykorzystania energii dla coraz większej liczby urządzeń. Technologie związane z ograniczaniem zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla są kluczowymi metodami, umożliwiającymi osiągnięcie zwiększonej wydajności energetycznej i ograniczenie emisji CO2.

Pojazdy elektryczne i hybrydowe, a także metody pozyskiwania energii z OZE, wymagają skutecznych systemów magazynowania energii elektrycznej, które według Frost & Sullivan są kluczowymi technologiami obecnie w trakcie rozwoju. Pośród najważniejszych czynników wpływających na przyszły potencjał systemów energetycznych znajdują się podstawowe właściwości systemów magazynowania energii elektrycznej, a także rodzaj użytych materiałów. Największy potencjał dostrzega się obecnie w ogniwach paliwowych (wykorzystujących wodór), ze względu na ich elastyczność, oraz bateriach litowych, ze względu na ich ciągle powiększaną pojemność oraz możliwość zapewnienia stabilizacji sieci elektrycznej w przyszłości. Globalny rynek  magazynowania energii był w 2008 roku warty 43,5 miliarda USD i ocenia się, że do roku 2013 osiągnie wartość 61 miliardów USD.

Ostatnim ważnym trendem jest liberalizacja rynku energetycznego, ograniczająca monopol i otwierająca rynek energetyczny dla konkurencji. Klient powinien mieć możliwość wybrania dostawcy energii elektrycznej. Idea międzynarodowego handlu energią, wspierana przez Komisję Europejską i wdrażana na całym świecie, może w rzeczywistości przetrzeć szlak dla kontynentalnej sieci energetycznej (ang. Super grid) prądu stałego o wysokim napięciu (ang. high voltage direct current transmission line- HVDC), która będzie w stanie łatwo i efektywnie transportować energię odnawialną pomiędzy krajami.

Na podstawie: frost.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii