Joanna Lewandowska 2012-02-29

Frost & Sullivan przewiduje dynamiczny rozwój europejskiego rynku kogeneracji do roku 2018

Wsparcie rządowe zachęca do realizowania długoterminowych inwestycji - Niemcy, Włochy i Hiszpania poczyniły poważne kroki w zakresie legislacji wspierającej kogenerację

Niezależnie od konieczności poniesienia wysokich nakładów na sprzęt i trwających od 5 do 7 lat okresów niskiego zwrotu z inwestycji, rynek kogeneracji (ang. Combined Heat and Power, CHP)  w Europie w latach 2014-2018 czeka znaczne ożywienie. Większość krajów europejskich zwiększy swój potencjał w zakresie kogeneracji, głównie w dzięki wykorzystaniu cyklu łączonego.

Z nowej analizy Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, pt. Europejski rynek kogeneracji, wynika, że rynek ten uzyskał w roku 2011 przychody w wysokości 548,1 mln EUR i ocenia się, że do roku 2018 wartość rynku osiągnie 674,3 mln EUR.

Europa dąży do realizacji celów w zakresie ochrony środowiska i efektywności energetycznej dzięki stopniowemu rozwijaniu technologii, umiejętności oraz łańcucha dostaw w zakresie kogeneracji. Elektrownie są szczególnie zainteresowane inwestowaniem w procesy kogeneracji, ponieważ firmy mające taki potencjał mają szansę na wsparcie rządowe. 

„Inwestycje w jednostki kogeneracji zależą również w dużym stopniu od kosztów generowania energii elektrycznej” – stwierdzają analitycy Frost & Sullivan. „Tylko stabilne ceny energii mogą przekonać użytkowników końcowych do podejmowania właściwych decyzji w zakresie inwestycji energetycznych oraz zapewnić ich, że budowanie bazy kogeneracji jest dobrą strategią.”

Kogeneracja jest rozwiązaniem wybieranym przez użytkowników końcowych, których zapotrzebowanie na duże moce oraz instalacje wspierające ogrzewanie stale wzrasta. Jest to system efektywny kosztowo; ponadto, technologie i umiejętności wymagane przy realizacji projektu w zakresie kogeneracji są komercyjnie dostępne na rynku.

Na rozwój CHP duży wpływ mają polityka energetyczna i regulacje rządowe skierowane do odbiorców końcowych. W celu wspierania rozwiązań w zakresie kogeneracji konieczne są reformy dotyczące legislacji, podatków oraz zawierania umów. Szczególnie ważne będą korzyści podatkowe, ze względu na obecną niepewność rynku i niewiadome zwroty z inwestycji. Rozwój rynku może byc także hamowany przez opóźnienia spowodowane problemami dotyczącymi przesyłu.

Niemniej jednak rosnące obawy związane ze zmianami klimatu oraz coraz większa świadomość niekorzystnego wpływu eksploatacji paliw kopalnych na środowisko naturalne stanowią przeciwwagę dla powyższych kwestii. Pod ich wpływem Komisja Europejska rozpoczęła planowanie wspólnej polityki energetycznej oraz promocję dyrektyw w zakresie efektywności energetycznej.

Dyrektywa UE w sprawie kogeneracji (Dyrektywa CHP), limity emisji CO2 oraz nowe technologie redukcji emisji są kluczowe dla sukcesu rynku kogeneracji w Europie. W oparciu o postanowienia Dyrektywy CHP, Niemcy, Włochy i Hiszpania poczyniły poważne kroki w zakresie wprowadzania rozwiązań legislacyjnych wspierających kogenerację, zaś Niemcy dodatkowo wyznaczyły sobie cel podwojenia swojego potencjału kogeneracji do roku 2020.

„Efektywne wdrożenie polityki dotyczącej kogeneracji oraz skupienie się na tworzeniu sprzyjających warunków dla rozwoju tego rozwiązania prawdopodobne pozytywnie wpłynie na rozwój rynku w Europie” – stwierdzają analitycy Frost & Sullivan. – „Unia Europejska w 2011 r. określiła kogenerację jako rozwiązanie energetyczne, które może wnieść największy samodzielny wkład w osiąganie celów regionu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, co stanowiło ważny impuls dla rozwoju rynku”.Joanna Lewandowska
Na podstawie: frost.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii