Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2012-01-18

Główne trendy na rok 2012 mające wpływ na zespoły automatyków

Główne trendy na rok 2012 mające wpływ na zespoły automatyków

Badania LNS Research mają na celu ustalenie kryteriów w kluczowych obszarach zainteresowania automatyki przemysłowej, produkcji linii biznesowych i korporacyjnych menadżerów IT. Analityk Matt Littlefield wypowiada się na temat trendów na 2012 rok.

Wygląda na to, że rok 2012 okaże się bardzo owocny w obu przestrzeniach automatyki przemysłowej i badań LNS Research. Będzie to pierwszy pełny rok działalności Research LNS. Na podstawie trendów w ciągu ostatnich lat istnieje przekonanie, że te obszary będą charakteryzowały się największymi trendami i obszarami inwestycyjnymi na rok 2012.

Jakość od dawna jest głównym celem widących firm, jednakże sposób myślenia o jakości oraz architekturze systemów IT są od siebie odłączone. W 2012 roku LNS Research przeprowadzi badania w wiodących firmach korzystających z oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem (EQMS) do kierowania procesami biznesowymi i wydobyć najlepsze praktyki w zakresie projektowania, produckji, zarządzania łańcuchem dostaw, zaopatrzenia i usług.

Operacje zarządzania produkcją.
Wiodące firmy odchodzą od systemów produkcyjnych MES, aby rozpocząć zarządzanie siecią produkcyjną całościowo. Te nowe operacje zarządzania przedsiębiorstwem wykorzystują rodzime systemy zarządania proceami biznesowymi (BPM), wykorzystując technologie i utrzymując jednolity model danych, aby ograniczyć czas i koszty wdrożenia, jak również zapewnić bardziej interoperacyjne i wspólne środowisko. Ta interoperacyjność zacznie przemieszczać górę i w dół stok technologiczny, aby udoskonalić współdziałanie aplikacji korporacyjnych, takich jak planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) oraz poziomu systemów zakładu takich jak rozproszone systemu sterowania (DCS), programowalne sterowniki logiczne (PLC) oraz systemy rozwoju i akwizycji danych (SCADA).

Rozmach korporacyjnych inicjatyw zrównoważonego rozwoju w wielu światowych firmach będzie kontynuowany w 2012 roku. Presją dla tych firm jest osiągnięcie wymiernych rezultatów. Oczekuje się, że inwestycje w technologie do wsparcia tych inicjatyw będą nadal rosnąć. Główne obszary inwestycji będą obejmować zarządzanie wydajnością zrónoważonego rozwoju, zarządzania energią, węglem, ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa oraz automatyki bezpieczeństwa.

Zarządzanie aktywami i wydajnościami zasobów tych gałęzi przemysłu nadal borykają się z silną presją na rzecz poprawy rentowności aktywów i marż operacyjnych. Jednym z najszybszych i najskuteczniejszych sposobów wiodących firm była poprawa niezawodności najważniejszych aktywów i poprawy współpracy pomiędzy eksploatacją a konserwacją. Oznacza to, że przejście od działań reaktywnych do konserwacyjnych wymaga poprawy automatycznego zbierania danych, modeli statystycznych odnośnie przewidywanych awarii i odpowiedniej infrastruktury zdolnej dzielić się odpowiednimi danymi. Wiąże się to również z niezbędnym zaangażowaniem w zarządzanie zmianami, zachęty i kultury w celu zapewnienia konsekwencji w działaniach.

LNS Research uważa, że w ciągu ostatnich lat nastąpiła zmiana kierunku w przestrzeni automatyzacji, w wyniku czego wymagane jest zupełnie nowe podejście do oceny wartości i wdrażania automatyki przemysłowej. Najważniejszymi trendami technologii przemysłowej to ruch w kierunku sieci konwergentnych i standardów, głównie z użyciem niezmodyfikowanej sieci Ethernet.

Dodatkowe trendy przemysłowe obejmują konwergencję tradycyjnych IT i automatyzacji sieci, korzystanie z tradycyjnych rozwiązań bezpieczęństwa IT w warunkach przemysłowych, zwiększenie nacisku na bezpieczeństwo i zarządzanie energią i korzystanie z jednej sieci do zarządzania wieloma dyscyplinami automatyki.

Na podstawie: automationworld.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii