Frost 2011-04-04

Współpraca instytucji badawczych i parków technologicznych z biznesem konieczna dla efektywnej komercjalizacji badań

Współpraca instytucji badawczych i parków technologicznych z biznesem konieczna dla efektywnej komercjalizacji  badań

W Polsce istnieją wszystkie niezbędne organizacyjne i infrastrukturalne elementy systemu transferu technologii i komercjalizacji, często wzorowane na najlepszych praktykach z innych krajów. Niestety, efektywna ocena wartości rynkowej badań, jak i wdrażanie własności intelektualnej w Polsce ciągle pozostają daleko w tyle za Europą. W usprawnieniu tego procesu może pomóc ścisła współpraca instytucji badawczych i parków technologicznych z firmami działającymi na rynku.

„Parki technologiczne oraz naukowo-technologiczne, inkubatory czy centra transferu technologii są już stałym elementem gospodarki w naszym kraju” – stwierdza Magadalena Bucka, konsultant w globalnej firmie doradczej Frost & Sullivan – „Obecnie istnieją 24 funkcjonujące parki technologiczne. Jak podaje Polska Agencja rozwoju przedsiębiorczości (PARP) do połowy 2010 roku znalazło w nich miejsce do rozwoju 718 firm, które łącznie stworzyły 24737 miejsc pracy. Należy jednak podkreślić, że wspomniane instytucje posiadają różne cele, grupy odbiorców oraz kompetencje.”

Inkubatory technologiczne czy inkubatory akademickie koncentrują się na pomocy w zakładaniu firm i wspomagają rozwój powstających firm na drodze do samodzielnego funkcjonowania na rynku. W USA przeważająca część inkubatorów posiada specjalne programy oferujące kompleksowa pomoc powiązaną z monitorowaniem postępu inkubowanej firmy. Wiele korzyści wynika z samego faktu lokalizacji w inkubatorze i możliwości nawiązywania róznych, często nieformalnych kontaktów, które mogą okazać się kluczowe dla firmy. „Również w Polsce, niektóre inkubatory aktywnie pomagają nawiązać różne kontakty swoim lokatorom. Tak właśnie było z firmą Mijuma z inkubatora Krakowskiego Parku Technologicznego, która odnosi znaczące sukcesy na drodze do samodzielności” – dodaje Magdalena Bucka.

Celem działalności parków technologicznych jest stworzenie optymalnego środowiska do transferu i komercjalizacji nowych technologii czy produktów oraz rozwoju nowych firm. Oferta parków to połączenie usług konsultingowych, dostępu do infrastruktury oraz pewnych form pomocy finansowej czy pośrednictwa kredytowego. Zakres doradztwa obejmuje różne aspekty prawne związane z zakładaniem firmy oraz komercjalizacją technologii, pomoc przy opracowaniu biznes planu, a także konsulting związany z marketingiem i badaniami rynkowymi. Coraz większa liczba prywatnych firm wsparcia biznesu jest zainteresowana współpracą z parkami technologicznymi w Polsce. 

„W Stanach Zjednoczonych, wiele parków technologicznych dzięki swoim ekspertom może oszacować potencjał rynkowy badań i opatentowanych technologii oraz stworzyć sprzyjające warunki dla ich komercjalizacji w oparciu o start-upy” – mówi Magdalena Bucka.

Naturalnym partnerem parków technologicznych i inkubatorów są centra transferu technologii. Spełniają one funkcję szkoleniowo-informacyjną w zakresie zagadnień związanych z transferem technologii i ich komercjalizacją. Dla wielu uczelni na całym świecie, centra transferu technologii stanowią wielowątkowe ogniwo relacji z otoczeniem, oraz rozwijania sieci kontaktów między nauką a biznesem.

„Współpraca instytucji badawczych i parków technologicznych z prywatnymi firmami w zakresie oceny wartości komercyjnej badań naukowych oraz  potencjalnych dróg komercjalizacji mogłaby stanowić duży krok na drodze do tworzenia funkcjonujących systemów zarządzania własnością intelektualną oraz systemów dających wymierne korzyści z wdrażania nowych technologii dla wszystkich zaangażowanych stron” – podsumowuje Magdalena Bucka. 

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat działalności instutucji badawczych i parków technologicznych oraz ich współpracy z z fimami komercyjnymi, prosimy o kontakt z Joanną Lewandowską, Corporate Communications, na adres joanna.lewandowska@frost.com. W zapytaniu prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych.Frost
Na podstawie: frost.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii