Virginie Priou, Ewa Zielińska 2011-12-07

Kraj Loary (Francja) i jego atuty dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Kraj Loary (Francja) i jego atuty dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Położony wzdłuż wybrzeży Atlantyku Kraj Loary, rozwijający się szczególnie dynamicznie w dziedzinach działalności badawczej, przemysłowej i logistycznej, spełnia wszelkie warunki dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Zresztą region ten pretenduje we Francji do roli lidera w dziedzinie morskich źródeł energii odnawialnych. Najważniejszym celem regionu jest osiągnięcie w 2017 roku produkcji energii wiatrowej na poziomie 1400 MW, w ramach ogólnokrajowego francuskiego przetargu na zaspokojenie potrzeb tego kraju (6000 MW).

Aby umożliwić lepsze zrozumienie tych zagadnień i stworzyć możliwość spotkania z decydentami z Kraju Loary, region ten był obecny na targach EWEA OFFSHORE w Amsterdamie.

W listopadzie, Alstom zapowiedział utworzenie klastra przemysłowego w St Nazaire oraz otwarcie dwóch zakładów produkcyjnych wytwarzających gondole i generatory turbin wiatrowych. Decyzja ta potwierdza, że Kraj Loary jest atrakcyjnym obszarem dla realizacji dużych projektów przemysłowych związanych z morską energetyką wiatrową i szerzej -  z morskimi odnawialnymi źródłami energii.

Zagłębie kompetencji

1. Rozwinięta sieć przedsiębiorstw

Najważniejsze podmioty regionu w dziedzinie morskich odnawialnych źródeł energii to:

  • ROLLIX Defontaine, światowy lider w dziedzinie pierścieni układu kierunkowania łopat i wież turbin wiatrowych w pełnym zakresie mocy, 
  • STX France, firma specjalizująca się w montażu dużych zespołów i projektująca zaawansowane technicznie pojazdy pływające (oferowane przez nią produkty to: metalowe podzespoły, takie jak fundamenty, maszty, podstacje elektryczne oraz statki techniczne do ustawiania na dnie morskim elektrowni wiatrowych),
  • DCNS, firma projektująca pływające elektrownie wiatrowe,
  • ALSTOM, główny podmiot w dziedzinie turbin podwodnych,
  • METEODYN, specjalistyczne biuro studiów w zakresie symulacji wiatru i klimatologii,
  • NET-WIND, klaster utrzymania urządzeń energetyki wiatrowej,
  • NEOPOLIA,  sieć 140 przedsiębiorstw reprezentujących 5 dziedzin działalności : morskie źródła energii odnawialnej, marynarkę, branżę naftową i gazownictwo, aeronautykę oraz kolejnictwo.

2. Wyjątkowe warunki logistyczne
Grand Port Maritime (Wielki Port Morski) w Nantes Saint-Nazaire jest największym portem wybrzeża atlantyckiego i czwartym pod względem wielkości portem we Francji. Specjalizuje się między innymi w przeładunku i transporcie dużych podzespołów urządzeń przemysłowych i ciężkich ładunków, dlatego też dysponuje zarówno odpowiednią infrastrukturą i narzędziami logistycznymi dla potrzeb branży, jak i terenami.

3. Zaplecze inżynieryjno-badawcze na wysokim poziomie
W zakresie działalności badawczej, region posiada dwa sztandarowe ośrodki, jakimi są: Centralna Wyższa Szkoła w Nantes, znana w Europie ze swojego zaangażowania w sektorze morskiej energii odnawialnej oraz Tunel Aerodynamiczny im. Jules’a Verne’a przy CSTB, francuskim krajowym ośrodku badawczym analizującym wpływ wiatru na wielkogabarytowe konstrukcje.

Klaster EMC2 (złożonych podzespołów metalowych i kompozytowych) pilotuje światowej rangi Instytut Badań Technologicznych im. Jules’a Verne’a, zajmujący się zaawansowanymi technologiami wytwarzania konstrukcji kompozytowych, metalowych i hybrydowych. Klaster dysponuje również platformą działalności innowacyjnej w dziedzinie wykorzystania metali, zastosowań oceanicznych i energetyki morskiej o nazwie Technocampus Océan.
Ponadto wiele biur projektów i laboratoriów badawczych może służyć wsparciem dla dalszego rozwoju sektora morskiej energii odnawialnej.

Ponadto, w krótkiej i średniej perspektywie czasowej:

  • SEM-RE, ośrodek doświadczalny w zakresie odzysku energii fal będzie mógł testować morskie obiekty energetyki wiatrowej w mniejszej skali. Ośrodek ten rozpocznie działalność na początku roku 2012.
  • SEM-REEF, ośrodek badawczy ukierunkowany na morskie pływające elektrownie wiatrowe będzie jednym z rzadkich programów mających na celu przeprowadzanie doświadczeń w skali rzeczywistej. Francuski Instytut Badań nad Wykorzystaniem Mórz IFREMER uznał go za jeden z najpoważniejszych projektów mających na celu przystąpienie do przyszłej krajowej platformy morskich energii odnawialnych « France Energies Marines ».


Virginie Priou, Ewa Zielińska

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii