Joanna Lewandowska 2012-02-01

Europejski rynek oświetlenia wydajnego energetycznie z szansą na rozwój dzięki lampom LED i regulacjom unijnym

Europejski rynek oświetlenia wydajnego energetycznie z szansą na rozwój dzięki lampom LED i regulacjom unijnym

Rozwój rynku oświetlenia wydajnego energetycznie jest przede wszystkim konsekwencją regulacji Unii Europejskiej zalecających stopniowe wycofywanie z użytku lamp żarowych i innych mało efektywnych technologii oświetleniowych. Świetlaną przyszłość rynku przesłaniają jednak obawy dotyczące jakości nowych produktów oraz ich stosunkowo wysoki koszt początkowy.

Z nowej analizy Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, pt. „Europejski rynek oświetlenia wydajnego energetycznie” wynika, że rynek w 2011 roku uzyskał przychody w wysokości 1,15 mld USD. Ponadto ocenia się, że do roku 2018 wartość rynku osiągnie 1,92 mld USD. Choć obecnie największy segment produktów rynku stanowią kompaktowe lampy fluorescencyjne (ang. Compact Fluorescent Lamp, CFL), segment diod elektroluminescencyjnych (ang. Light Emitting Diode, LED) będzie się szybko rozwijał wraz z rozwojem technologii i spadkiem cen.

„Cel UE zakładający zredukowanie emisji dwutlenku węgla o 20% do 2020 r. pociągnął za sobą wprowadzenie kilku dyrektyw, włączając Dyrektywę w sprawie produktów zużywających energię (ang. Energy using Products, EuP) oraz Dyrektywę w sprawie wydajności energetycznej budynków (ang. Energy Performance of Buildings Directive, EPBD), które nakładają  standardy wydajności energetycznej na budynki i produkty zużywające energię, włączając produkty oświetleniowe” – stwierdzają analitycy Frost & Sullivan. „Doprowadziło to do stopniowego wycofywania  z produkcji lamp żarowych i innych mało wydajnych źródeł światła w całej UE”.

Lampy wydajne energetycznie mają wyższą cenę początkową w porównaniu z mniej wydajnymi źródłami światła. Ponadto europejscy konsumenci preferują jakość i kolor światła lamp halogenowych i żarowych w porównaniu z wydajnymi energetycznie alternatywnymi produktami.  Te czynniki stanowiły do tej pory znaczącą przeszkodę dla szerokiej akceptacji rozwiązań wydajnego oświetlenia przez odbiorców.

„Wysoka cena początkowa wydajnych energetycznie technologii oświetleniowych jest barierą dla penetracji rynku, zwłaszcza we wrażliwym cenowo sektorze mieszkalnym” – zauważają analitycy Frost & Sullivan. „Konsumenci z tego sektora, stanowiący największy segment użytkowników końcowych na rynku oświetlenia, również preferują jakość światła zapewnianą przez lampy żarowe w porównaniu z ich wydajnymi energetycznie odpowiednikami”.

Konkurencyjne ceny oraz zapewnienie produktom wysokiej jakości są kluczowe dla zwiększania udziałów w rynku oświetlenia wydajnego energetycznie. Rolą producentów jest dotrzymanie reklamowanych obietnic dotyczących jakości światła oraz długości życia produktów oświetleniowych.

„Podczas gdy ceny lamp CFL i LED w dużym stopniu zależą od presji rynku w końcowej części łańcucha dostaw, to do producentów należy utrzymywanie wysokiej jakości produktów” – stwierdzają analitycy Frost & Sullivan. „Niemniej jednak utrzymywanie konkurencyjnych cen także będzie sprzyjało pozyskiwaniu udziału w rynku”.

Analiza Europejski rynek oświetlenia efektywnego energetycznie jest częścią programu Partnerstwa na Rzecz Wzrostu pt. Technologie Zarządzania Budynkami, który obejmuje również analizy prowadzone na następujących rynkach: Światowy rynek oświetlenia LED, Europejski rynek oświetlenia: Możliwości w sektorze aplikacji specjalistycznych i prognozy oraz Możliwości wzrostu na europejskim rynku oświetlenia.Joanna Lewandowska
Na podstawie: frost.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii