Joanna Lewandowska 2010-12-02

Dobre prognozy dla polskiego rynku ochrony i zabezpieczeń dzięki Euro 2012

Dobre prognozy dla polskiego rynku ochrony i zabezpieczeń dzięki Euro 2012

Ożywienie w sektorze budowlanym spowodowane przygotowaniami do mistrzostw Euro 2012 oraz ostatnie działania konsolidacyjne na rynku firm ochroniarskich wpływają pozytywnie na zmiany w strukturze polskiego rynku ochrony i zabezpieczeń. Ponadto, zarówno gracze na rynku, jak i użytkownicy końcowi coraz bardziej doceniają znaczenie zabezpieczenia technicznego.

Według najnowszego raportu Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, pt. Rynek ochrony i zabezpieczeń w Polsce, sektor ten w roku 2009 wygenerował przychody na poziomie 1 648,5 mln EUR. Co więcej, szacuje się, że w roku 2015 sięgną one nawet 2 925,9 mln EUR. W raporcie uwzględniono następujące technologie: wykrywanie włamań (w tym monitoring), monitoring wideo (telewizja przemysłowa i IP) oraz kontrola dostępu.

Wraz ze spowolnieniem gospodarczym nastąpił spadek inwestycji w sektorze budowlanym, co z kolei negatywnie wpłynęło na rozwój rynku ochrony i zabezpieczeń. Po tegorocznym ożywieniu największa poprawa spodziewana jest w latach 2011-2012, kiedy zakończy się realizacja projektów rozpoczętych w 2010. Wiele z tych inwestycji obejmuje budowę hoteli, stadionów i miejsc użyteczności publicznej, które są przygotowywane z myślą o mistrzostwach w piłce nożnej Euro 2012.

„Ożywienie działaności budowlanej jest kwestią niezwykle istotną dla rozwoju polskiego rynku ochrony i zabezpieczeń" – zauważa Emilia Jeleńska, analityczka w warszawskim oddziale Frost & Sullivan. „Spowoduje to przywrócenie zdrowego tempa wzrostu wśród producentów oryginalnego sprzętu (OEM) i dystrybutorów, jak również wśród dostawców usług powiązanych z tymi produktami."

Wraz z poprawą sytuacji w budownictwie, dla uczestników łańcucha wartości rynku ochrony fizycznej niezwykle ważny jest rozwój ich oferty rozwiązań w zakresie elektronicznych systemów zabezpieczeń. Koszty takich systemów są niższe od kosztów usług świadczonych przez pracowników ochrony. Taka zmiana sprawi, że rynek ten stanie się lepiej zorganizowany i bardziej rozwinięty, jak ma to już miejsce w Europie Zachodniej.

„Rozwój rynku jest stymulowany przez niższe ceny zabezpieczeń elektronicznych oraz konsolidację rynku ochrony fizycznej" – stwierdza Emilia Jeleńska. „Systemy monitoringu i technologie IP dostarczają obecnie bardzo nowatorskich rozwiązań, które w dłuższej perspektywie mogą stanowić bodziec do zmian na rynku ochrony, polegających na stopniowym odchodzeniu od usług ochrony fizycznej na rzecz rozwiązań technicznych.”

Na rozwoju systemów monitoringu i technologii IP skorzystają najbardziej integratorzy systemów, którzy są w stanie najszybciej zaspokoić potrzeby rynku ze względu na dotychczasowe doświadczenie w branży IT i praktykę biznesową. Agencje ochrony oraz firmy instalacyjne wdrażają wśród użytkowników końcowych systemy wykrywania włamań oraz systemy telewizji przemysłowej (CCTV) - te dwie technologie generują 90 procent całkowitych przychodów rynku.

„Konsolidacja rynku usług ochrony fizycznej, wraz ze wzmocnieniem obecności na nim integratorów systemów, to dwie tendencje, które mogłyby ułatwić rozwój usług zorientowanych w większym stopniu na rozwiązania" – podsumowuje Jeleńska. „Spowodowałoby to również uporządkowanie sytuacji w rozdrobnionym obecnie sektorze."

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat powyższego raportu, prosimy o kontakt z Joanną Lewandowską, Corporate Communications, na adres joanna.lewandowska@frost.com, z podaniem imienia, nazwiska, nazwy firmy, stanowiska oraz danych kontaktowych. 

Rynek ochrony fizycznej osób i mienia w Polsce jest częścią programu Rozwoju Usług Partnerskich w Sektorze Automatycznej Identyfikacji i Ochrony, który obejmuje również badania w następujących obszarach rynkowych: Możliwości rozwoju na światowym rynku mobilnego nadzoru wideo, Analiza analitycznych aplikacji wideo na rynku EMEA, Europejski rynek kamer do nadzoru wideo, Światowy rynek biometryczny, a także Europejski rynek konwergencji bezpieczeństwa. Wszystkie usługi badawcze włączone do programu zapewniają szczegółowe analizy możliwości rynków i trendów w branży, poddane wnikliwej ocenie po przeprowadzeniu obszernych wywiadów z uczestnikami rynku.Joanna Lewandowska
Na podstawie: frost.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii