Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2010-12-27

Infrastruktura sieci średniego napięcia napędza wzrost.

Infrastruktura sieci średniego napięcia napędza wzrost.

W związku z powrotem stabilności finansowej, oczekuje się stałego wzrostu rynku energetycznego średniego napięcia, zgodnie z przewidywaniami do 2015 roku. Jest to spowodowane licznymi inwestycjami w sektorze energetycznym na całym świecie. Według nowych badań ARC Advisory Group, w gospodarkach wschodzących i rozwiniętych, rozwój infrastruktury energetycznej będzie kontynuowany, a znaczna część funduszy rządowych będzie kierowana właśnie do tego przemysłu. Rozwój gospodarczy oraz globalizacja, uruchomią więcej inwestycji kapitałowych w różnych gałęziach przemysłu, takich jak ropa naftowa i gaz, woda i ścieki, energia elektryczna, automatyka budynków oraz metali i górnictwa, co zaowocuje koniecznością poprawy całej infrastruktury jak również większej oszczędności energii.

"Rynek średniego napięcia napędów AC będzie napędzany głównie przez znaczny wzrost globalnego zużycia energii elektrycznej", twierdzi analityk Himanshu Shah, autor raportu.

Globalizacja stworzyła rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne infrastruktury, szczególnie w gospodarkach wschodzących. Największe inwestycje sa w toku i planowane są do obiektów lotniczych, systemu kolejowego i transportu publicznego, budowy i rozbudowy dróg. Gospodarki wschodzące są świadome faktu, że to ich obecna infrastruktura jest główną przeszkodą w ich dalszym rozwoju gospodarczym. Napędy AC średniego napięcia są jednym z kluczowych komponentów tych inwestycji w infrastrukturę i są szeroko stosowane w tych branżach.

Wraz z początkiem ożywienia gospodarczego, wzrasta poczucie konieczności ochrony środowiska. Taki niewielki jak na razie wzrost w gospodarce światowej stanowi doskonały moment na rozwój napędów średniego napięcia AC na rynku.

Scenariusze regionalne
Gospodarki wschodzące, takie jak Chiny, Indie, Brazylia i wiele krajów Europy Wschodniej, zmagają się z niedoborem energii i nieodpowiednią infrastrukturą wody i ścieków. W większości krajów rozwiniętych natomiast następuje pogorszenie jakości istniejącej infrastruktury, z których wiele jest w stanie krytycznym. Dlatego też oczekuje się wzrostu w tej dziedzinie.

Rynek w Chinach był najszybciej rozwijającym się regionem na świecie. Tutaj też najbardziej wzrósł popyt na napędy AC średniego napięcia w wielu rozwijających się branż, a tym samym wzrost inicjatyw związanych z oszczędzaniem energii elektrycznej.

Podczas gdy każdy region świata doświadcza wzrost zapotrzebowania na średnie napięcie AC w okresie objętym prognozą, czynniki wpływające na każdy rynek są bardzo do siebie podobne.

Raport zawiera krótki opis ekonomicznych scenariuszy każdego z głównych obszarów świata. W uzupełnieniu do ilościowej oceny średniego napipęcia na rynku napędów AC, raport zawiera wnikliwe analizy rynku i strategii od wiodących dostawców, które będą miały wpływ w tej działalności w przyszłości.

Na podstawie: arcweb.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii