Dr. Richard C. Ortloff 2011-02-07

Symulatory - podejście do szkoleń

Symulatory - podejście do szkoleń

Symulatory są potężnym narzędziem do szkolenia operatorów, sposób ich użytkownia ma poważne znaczenie na skuteczności treningów. Nawet w najnowszych technologiach nie można zapominać o czynnikach ludzkich. Czasem technologie szkoleń są przestarzałe i już niewystarczające. Mogą one zmniejszyć skuteczność szkolenia, niezależnie od zaawansowania symulatorów.

Jeżeli korzysta się z symulatorów lub planuje ich wykorzystanie do szkolenia operatorów sterowni, może okazać się bardzo pomocne rozważenie różnych punktów widzenia i filozofii uczenia się dorosłych, aby umozliwić bardziej efektywne projektowania programu szkolenia. Metody szkolenia i działania mają zastosowanie tutaj zarówno do symulatorów nietypowych jak i standardowych.

W ciągu ostatnich 30 lat cyfrowe systemy sterowania całkowicie zmieniły sposób pracy w przemyśle procesowym. Te niezwykłe maszyny stały się niezwykle skomplikowane, nieubłagalnie zautomatyzowane i coraz trudniejsze do opanowania.

Bardzo często próbuje nauczyć się ludzi obsługi systemów poprzez stosowanie efektywnych i innowacyjnych symulatorów procesów. Aby efektywnie wykorzystać symulatory należy wykorzystywać innowacyjne sposoby szkolenia. Jednak niewystarczająca wiedza z zakresu percepcji i filozofii kształcenia dorosłych mogśą zniweczyć ten cel.

W jaki sposób wyjaśnić oszczędność przy szkoleniu użytkowników w obliczu potężnych wydatków technologicznych? Po części odzwierciedla to głębokie niedoszacowanie umiejętności związane z tą technologią. Wydaje się, że nasze zrozumienie tego, jak praca jest wykonywana po prostu nie nadąża ze wzrostem złożoności technologicznej. Dlatego kierownicy powinni odnawiać swoje rozumowanie i przyjąć inne filozofie i metodologie kształcenia dorosłych, jeśli mają być skuteczne.

Jeżeli cel zaawansowanych systemów kontroli ma być realizowany, operatorzy takich systemów muszą być bardziej wykwalifikowani niż operatorzy z poprzedniego pokolenia. Jednak tradycyjna filozofia i typowe metody szkolenia są niewystarczające, aby ten cel osiągnąć.

Pierwszym krokiem w kierunku stworzenia bardziej innowacyjnych metod szkolenia jest analiza własnych poglądów i założeń dotyczących nauczania i uczenia się. Nasze punkty widzenia w tym względzie są pod silnym wpływem własnych doświadczeń edukacyjnych i są głęboko zakorzenione w naszych osobistych analizach. Te podstawowe podejścia nie sa łatwe do zmiany. Jednak inne punkty widzenia dotyczące kształcenia dorosłych mogą być zlokalizowane w jednej z kilku różnych filozofii kształcenia dorosłych.

Ponieważ koszty i oczekiwania wobec symulacji są stosunkowo wysokie, projektanci szkoleń powinni zobowiązać się do ciągłej przcy nad utrzymaniem programów szkolenia w aktualności. Osoby odpowiedzialne za działania w zakresie symulacji muszą być gotowi do tego, co test technicznie niezbedne do pracy w niestandardowych symulatorach. Muszą brać pod uwagę potencjał konsoli operatorów, aby symulatory pokazywały te same wartości co w prawdziwych aplikacjach. W krócie mozna powiedzieć, że symulator powinien być wiernym odzwierciedleniem rzeczywistego systemu.

Symulatory staja się coraz bardziej złożone, przystępne i powszechne. Jednakże metodologia wykorzystania symulatorów również powinna się rozwijać, aby wykorzystywać ich moc. Z tego też powodu wiele symulatorów zalega w magazynach, są porzucone i bezużyteczne.  Aby szkoleniowcy XXI wieku osiągnęli sukces muszą najpier zastanowić się nad własną perspektywą i filozofią w zakresie nauczania i uczenia się. W razie potrzeby można wówczas wybrać odpowiednie fundamenty, na których można budować szkolenia. Należy zrozumieć, że symulatory nie są urządzeniami szkolącymi, które po podłączeniu będą uczyć ludzi. To ludzie uczą ludzi za pomocą symulatorów.Dr. Richard C. Ortloff
Na podstawie: automation.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii