APC 2012-10-15

Strategia zarządzania fizyczną infrastrukturą sieciową o znaczeniu krytycznym (cz. 2)

Strategia zarządzania fizyczną infrastrukturą sieciową o znaczeniu krytycznym (cz. 2)

Wybierając rozwiązanie do zarządzania fizyczną infrastrukturą sieci informatycznych, należy uwzględnić zarządzanie pojedynczymi urządzeniami w celu zapewnienia widoczności wielu punktów danych wymaganych do niezawodnego działania kluczowej dla sieci infrastruktury fizycznej. Optymalny sposób to rozwiązania do zarządzania elementami, ponieważ pozwalają one zarządzać poszczególnymi typami urządzeń i dają możliwość asymilacji oraz, co ważniejsze, ułatwiają zarządzanie dużą ilością danych wymaganych do zapewnienia dostępności sieci.

Wydajne zarządzanie zasobami

Zaletą scentralizowanego zarządzania jest generowanie odpowiednich, szybko dostępnych informacji. Aby zoptymalizować wydajność zasobów, informacje muszą być dostępne w łatwo zrozumiałej formie, minimalizując lub eliminując potrzebę przeprowadzania szkoleń. Przydatna może być również możliwość całościowego skonfigurowania i zautomatyzowania odpowiedzi na znane problemy. Krótko mówiąc, systemy powinny być łatwe we rozmieszczeniu i obsłudze.

Ostrzeżenia o krytycznych zdarzeniach

Awarie zasilania i podwyższone temperatury są przykładami zdarzeń, które, jeżeli nie zostaną pojęte żadne działania zaradcze, mają wpływ na dostępność sieci. Uzyskane w odpowiednim czasie informacje pozwalają podejmować działania naprawcze przed uszkodzeniem lub awarią sprzętu i są krytycznym czynnikiem wpływającym na bezproblemowe działanie systemu zarządzania infrastrukturą fizyczną sieci. Na przykład administrator może odebrać powiadomienie wygenerowane w momencie, gdy napięcie prądu pobieranego przez obwód wzrosło o ponad 1 A, dzięki czemu może kontrolować próby nieuprawnionego dodawania sprzętu do obwodu.

Analiza wydajności i przewidywanie awarii

Aby można było przeprowadzić analizę wydajności, należy przechowywać przynajmniej dzienniki zdarzeń i danych. Skuteczne narzędzia do analizy zapobiegają występowaniu problemów, określając obszary, na które należy zwrócić uwagę, i wskazując podstawową przyczynę potencjalnych problemów. Przykłady powyższych funkcji to identyfikacja starszych baterii oraz punktów dostępowych szafy i definiowanie stałych problemów z linią zasilania, takich jak częste zaniki zasilania.

Możliwość łatwej adaptacji wraz ze zmianą potrzeb biznesowych

Strategie wymiany i modernizacji należy opracowywać w odpowiednim czasie, aby uniknąć nieoczekiwanego, nieplanowanego i kosztownego przestoju. Uniwersalne systemy dopuszczają możliwość wprowadzania zmian w konfiguracji, minimalizując czasy przestoju. Przykłady przewidywalnych modyfikacji to zmiana wymagań dotyczących zasilania, nadmiarowości oraz czasu działania, jak również dodawanie obsługi dla oddziałów lub innych węzłów sieci.

Odpowiednie zarządzanie infrastrukturą NCPI wymaga przedstawienia dużej ilości danych w formie łatwo zrozumiałej dla administratora.

Zarządzanie infrastrukturą NCPI

Menedżery elementów

W ostatniej dekadzie można było zaobserwować gwałtowny wzrost wykorzystywania systemów IT do pilnych potrzeb biznesowych przy zastosowaniu wielopunktowych rozwiązań. W wyniku tego w wielu instalacjach działy IT dążyły do zarządzania sprzętem przy użyciu „menedżerów elementów” dla różnych kategorii sprzętu. Na rysunku 2 poniżej przedstawiono schemat zarządzania różnymi elementami systemów: do zarządzania pamięciami masowymi powszechnie stosuje się „menedżera pamięci masowych” (np. EMC ControlCenter), do zarządzania urządzeniami sieciowymi — „menedżera sieciowego” (np. CiscoWorks), a do zarządzania serwerami — menedżera serwerów (np. HP Insight Manager).
Zaletą zastosowania „menedżerów elementów” jest generalnie łatwość ich rozmieszczania i używania, ponieważ służą one głównie do zarządzania jedną kategorią urządzeń — w wielu przypadkach urządzeniami specyficznymi dla danego dostawcy. Ograniczeniem tej strategii jest brak koordynacji różnych menedżerów elementów.

Menedżery elementów i systemy EMS

Aby uzyskać lepszą kontrolę całej sieci, należy w razie potrzeby użyć systemu EMS (Enterprise Management System), takiego jak Tivoli lub HP OpenView. Narzędzia te ułatwiają koordynację różnych typów urządzeń i udostępniają szczegółowe informacje dotyczące wszystkich operacji w sieci.

Jednak ani menedżery elementów ani system EMS nie łączą w sobie zarządzania warstwą infrastruktury fizycznej krytycznej dla sieci.

Punkty danych i systemy BMS

Podobnie, do zarządzania niektórymi punktami danych infrastruktury NCPI często używa się systemów BMS. Jednak ich architektura oraz ilości wymaganych informacji sprawiają, że systemom tym brakuje zalet skutecznych rozwiązań do zarządzania infrastrukturą NCPI, przez co nie nadają się do zarządzania fizyczną infrastrukturą sieciową o znaczeniu krytycznym.

Integracja zarządzania infrastrukturą NCPI

Pozostaje więc pytanie — jak zintegrować infrastrukturę NCPI z istniejącymi systemami BMS i EMS? Typowe podejście może wymagać integracji każdego pojedynczego urządzenia lub punktu danych w celu utworzenia jednego systemu zarządzania wysokiego poziomu. Na rysunek 2 przedstawiono ścieżki integracji pojedynczych urządzeń przy wykorzystaniu tradycyjnego podejścia.Wadą tego rozwiązania jest znaczny koszt związany z integracją każdego z tych urządzeń i/lub punktów danych. Ten schemat może również prowadzić do dostarczenia użytkownikowi nadmiaru informacji, ponieważ wiele urządzeń lub pojedynczych punktów danych przesyła raporty do jednego centrum. W przypadku tego modelu użytkownicy muszą zakupić lub opracować unikatowe reguły obsługi tych informacji w swoich systemach BMS lub EMS.

Menedżer elementów infrastruktury NCPI
Rozwiązaniem opisywanego problemu może być menedżer elementów dla urządzeń infrastruktury NCPI, co przedstawiono na rysunku 3. Odpowiednio zaprojektowany menedżer elementów infrastruktury NCPI powinien ograniczyć punkty integracji niezbędne w systemach EMS i BMS, udostępniając informacje podsumowujące na tych platformach. Szczegółowe informacje można uzyskać, łącząc się bezpośrednio z menedżerem elementów infrastruktury NCPI, podobnie jak w przypadku menedżerów elementów serwerów, pamięci masowych i sieci.
Zaletą menedżerów elementów jest również niższy koszt instalacji. Menedżer elementów nie wymaga integracji z każdym urządzeniem, tylko automatycznie łączy te informacje. Menedżer elementów ma jeden cel, dlatego też został zaprogramowany za pomocą konkrentych reguł i zaleceń, przez co posiada odpowiednią charakterystykę niezbędną do zarządzania infrastrukturą NCPI.
Używając menedżera elementów infrastruktury NCPI, można zastosować bardziej uniwersalny schemat zarządzania. Informacje na poziomie agregacji można w razie potrzeby integrować z systemami EMS i/lub BMS. Menedżera elementów infrastruktury NCPI można także używać jako autonomiczne narzędzie do zarządzania, jak to często ma miejsce w przypadku menedżerów elementów serwerów, pamięci masowych i sieci.Przykład menedżera elementów infrastruktury NCPI
Przykładem narzędzia do zarządzania spełniającym kryteria menedżera elementów infrastruktury NCPI jest kontroler InfraStruXure Manager firmy APC. To dedykowane urządzenie zajmuje 1U w szafie 19" i umożliwia zarządzanie infrastrukturą fizyczną. Udostępnia informacje podsumowujące dotyczące alarmów dla systemów BMS, jak i systemów EMS. Działa on również jako menedżer elementów.Wnioski

Najlepszy w swojej klasie model do zarządzania fizyczną infrastrukturą sieciową o znaczeniu krytycznym (NCPI) powinien wykorzystywać menedżera elementów infrastruktury NCPI. Zalety używania menedżera elementów infrastruktury NCPI:

  1. Efektywne pod względem kosztów zarządzanie wieloma punktami danych wymaganych w celu odpowiedniego zarządzania infrastrukturą NCPI.
  2. Zoptymalizowana funkcjonalność odpowiednia dla infrastruktury NCPI.
  3. Łatwa integracja z istniejącymi systemami BMS i EMS.
  4. Niskie koszty instalacji i konserwacji.


APC
Na podstawie: apc.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii