Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2011-11-08

Wizja śledzenia i identyfikacji

Wizja śledzenia i identyfikacji

W związku ze ścisłymi przepisami dotyczącymi śledzenia i identyfikalności w różnych sektorach przemysłu takich jak farmaceutycznej, motoryzacyjnej, urządzeń medycznych, elektronice czy przemyśle spożywczym, producenci patrzą na najnowszą technologię wizyjną zapewniającą osiągnięcie procesom produkcyjnym wymaganych standardów w najbardziej opłacalny sposób.

Kodowanie i etykietowanie zazwyczaj przybiera formę kodów alfanumerycznych, kodów kreskowych i kodów 2D. Produkty mogą być oznaczane na przyklejanych etykietach lub poprzez bezpośrednie drukowanie na opakowaniu. Etykiety mają za zadanie przetrwać w najbardziej niekorzystnych etapach produkcji i procesów operacyjnych, jak również sprostać czynnikom środowiskowym. Aplikacje typu "oznacz i przeczytaj" są szczególnie popularne w identyfikacji i śledzeniu w kluczowych dla bezpieczeństwa branżach takich jak przemysł lotniczy, motoryzacyjny i medyczny. Ponadto, kody kreskowe stały się obowiązkowe w niektórych branżach, a ich jakość musi być poddawana analizie i spełniać wymagania wielu norm klasyfikacyjnych. Identyfikacja przemysłowa jest niezwykle trudna ze względu na różnice w wyglądzie znaków, niepewność pozycji elementu i wysokich prędkości linii produkcyjnych.

W Wielkiej Brytanii działa grupa Vision Association, która skupia producentów systemów wizji, przemysłowych dostawców komponentów wizji i integratorów systemów wizyjnych. Są oni dobrze przygotowani do udzielania porad o najbardziej odpowiednich produktach do konkretnych systemów. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań odczytu kodu jest inteligentny aparat, wyposażony w oprogramowanie do odczytywania kodów. Jest łatwy w instalacji, konfiguracji i wdrażaniu na każdej linii produkcyjnej. System jest kombinacją zaawansowanych bibliotek oraz szybkiego przetwarzania obrazów. Typowym przykładem jest system wizyjny Cognex wyposażony w oprogramowanie do identyfikacji, śledzenia i weryfikacji.

Julie Busb, dyrektor ds. rozwoju biznesu w MultiPix Imaging komentuje, że trwają przygotowania na przyjęcie globalnych standardów identyfikacji i masowej serializacji opakowań produktów. Wymaga to czegoś więcej niż zwykły odczyt kodu kreskowego na etykiecie. Wszystkie dane z etykiety muszą być weryfikowane aby zapewnić dokładność. Istotne jest, aby systemy odczytu kodów dostarczały wszelkich danych technicznych do walidacji, w tym bezpiecznego uwierzytelniania użytkownika i automatyczne generowanie ścieżki audytu z podpisem elektronicznym.".

Inteligentne kamery zaprojektowane do identyfikacji i śledzenia aplikacji oferują szereg funkcji, w tym odczyt kodów kreskowych 1D i 2D, sprawdzanie poprawności treści kodu, przy kodach DataMatrix wykrywania zmian w jakości wydruku, sprawdzania prawidłowości tekstu drukowanego, wykrywanie przesunięć etykiet i nachylenia, walidacji i weryfikacji modeli oraz zgodność z odpowiednimi standardami branżowymi.

Steve Hearn, dyrektor handlowy w IMACO mówi: "Weryfikacja jakości kodów staje się coraz ważniejsza i często obowiązkowa w niektórych branżach. Klasa 1D zazwyczaj określa minimalny kontrast dla koloru oświetlenia, jak i jakość wydruku. Dla kodów 2D jest o wiele więcej parametrów, takich jak osiowa niejednorodność (czy komórki są kwadratami), niejednorodność sieci (prawidłowe ustawienie komórek) czy stałe uszkodzenie wzorca. Ważne jest, aby oprogramowanie spełniało wszystkie obowiązujące normy.

Mimo wrodzonej możliwości pomiarów tych inteligentnych systemów aparat jest oczywiście bardzo ważny tak jak integralność procesu. Nie jest to wymóg tylko co do standardowych protokołów komunikacyjnych takich jak Modbus czy Ethernet IP. Czasem jednak zadania są zbyt skomplikowane, by były obsługiwane przez rozwiązania aparatu. Niektóre linie produkcyjne mogą wymagać większej specyfiki wejść aby rozwiązać problem. Może to być kwestia prędkości, zmiany koloru tła; wówczas system musi szybko i łatwo przełączać się pomiędzy różnymi typami etykiet. Potrzebny jest więc uproszczony interfejs użytkownika oraz minimalizacja interfejsów niestandardowych.

Laserowe czytniki zawsze były tymi wybieranymi przez przemysł logistyczny. Zmieniło się to 2011 roku, kiedy to kanadyjska firma kurierska ogłosiła, że zastąpi czytniki laserowe systemi wizyjnymi. Uzasadnieniem były wnioski, że systemy wizyjne oferują znacznie większe prędkości odczytu i mogą dokonywać odczytów etykiet z większą degradacją jakości. W istniejących skanerach laserowych, operatorzy często muszą przykładać pakietu pod laser kilka razy, co oczywiście jest stratą czasu. Systemy wizyjne zawsze odczytują etykiety przy pierwszej próbie, co skraca czas przetwarzania przez operatora o niemal połowę.

Na podstawie: connectingindustry.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii